วิธีสมัครพร้อมเพย์ กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร กรุงศรี ง่ายๆ อย่างละเอียด

cover พร้อมเพย์ กรุงไทย กรุงเทพ กสิกร กรุงศรี

พร้อมเพย์ (PromptPay) บริการทำธุรกรรมที่ใช้เพียงเบอร์โทรศัพท์ หรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการโอน-รับเงิน ทำให้การทำธุรกรรมต่างๆสะดวกขึ้น รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งค่าธรรมเนียมยังถูกลงอีกด้วย ซึ่งหากคุณเริ่มสนใจสมัครพร้อมเพย์ขึ้นมาแล้ว วันนี้เราขอแนะนำขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทย (Krungthai) กรุงเทพ (BBL) กสิกร (KBANK) กรุงศรี (Krungsri)

วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงไทย (Krungthai)

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงไทย (Krungthai) นั้นมีด้วยถึง 4 ช่องทางนั่นคือ 1. ตู้ ATM 2. แอพ Krungthai Next 3. เว็บ KTB netbank 4. สาขากรุงไทยทั่วประเทศ
สมัครพร้อมเพย์ กรุงไทย ATM

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงไทย (Krungthai) ผ่าน ATM
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. สอดบัตรและใส่รหัสของบัตร ที่เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย
 2. กดปุ่มเลือกบริการ PROMPTPAY / พร้อมเพย์ /สลากฯ / เติมเงินมือถือ / EASY PASS / M-PASS
 3. กดเลือกบริการ PROMPTPAY พร้อมเพย์
 4. เลือก สมัครบริการพร้อมเพย์
 5. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) จากนั้นให้กด ยอมรับ
 6. หากคุณต้องการสมัครบริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
  ให้กดเลือกประเภทการสมัครเป็น เลขประจำตัวประชาชน
  หากคุณต้องการสมัครบริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้กดเลือกประเภทการสมัครเป็น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 7. กรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับผลการสมัครบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้เลือก ถูกต้อง
 8. เลือกประเภทบัญชีในบัตร ที่ต้องการสมัครบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
 9. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง แล้วทำการ ตกลง เพื่อสมัครใช้บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)
 10. มาถึงขั้นนี้แล้ว ในขั้นตอนที่ 6 หากคุณได้เลือกสมัครด้วย หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้คุณเช็ครหัสผ่าน OTP ผ่าน SMS โทรศัพท์มือถือของคุณ และนำ OTP 6 หลักมาใส่ยืนยัน จากนั้นกดถูกต้อง
 11. จากนั้นรับสลิปหลักฐานการสมัครถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สมัครพร้อมเพย์ KTB KTB netbank

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงไทย (Krungthai) ผ่านเว็บ KTB netbank
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. ขั้นตอนแรกให้เราเข้าสู่ระบบ KTB netbank ใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านให้เรียบร้อย
 2. กดเลือกเมนู พร้อมเพย์ (PromptPay) ด้านล่างขวา
 3. เลือก สมัครบริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)
 4. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) จากนั้นให้กด ตกลง
 5. หากคุณต้องการลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ระบบ KTB netbank จะทำการดึงข้อมูลหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ผูกกับบัญชีนี้มาแสดงโดยอัตโนมัติ ให้คุณ เลือกกรอก หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรืออีเมล์ เพื่อรับผลการสมัครบริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)
  หากคุณต้องการลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้กรอก หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ต้องการสมัครโดยระบบจะส่งผลการทำรายการ ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้ระบุไว้ในการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) และสามารถระบุอีเมลได้ หาก ต้องการให้ส่งผลไปยังอีเมล
  สำหรับการสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ต้องมีการยืนยันรหัส TOP ซึ่งรหัส TOP จะถูกส่งเป็น SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ระบุเพื่อสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PROMPTPAY)
 6. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครให้ถูกต้อง แล้วทำการ “ยืนยัน” เพื่อสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay)
 7. เมื่อธนาคารได้รับข้อมูลการสมัครใช้บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) แล้วจะแสดงหน้านี้โดยเมื่อธนาคารได้ ตรวจสอบข้อมูลกับ บ. ITMX เรียบร้อยแล้ว จะแจ้งผลการทำรายการไปยังท่านผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (SMS) หรือ e-mail address ของท่านอีกครั้ง

วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ กสิกรไทย (KBANK)

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ กสิกรไทย (KBANK) นั้นมีทั้ง 4 ช่องทาง คือ 1. K PLUS 2. K-ATM 3. K-Cyber 4. สาขากสิกรไทยทั่วประเทศ ขั้นตอนสมัครพร้อมเพย์ ธนาคารกสิกรไทย ผ่าน K PLUS

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กสิกรไทย (KBANK) ผ่าน K PLUS
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน)

 1. ดาวน์โหลด K PLUS ตามระบบปฏิบัติการมือถือของเรา IOS/Android
 2. เข้าแอพ K PLUS และเข้าสู่บัญชีของเรา
 3. กดเข้าเมนู บริการอื่น
 4. กดเลือกเมนู พร้อมเพย์
 5. เมื่อเข้ามาแล้วให้เลือก ลงทะเบียน/แก้ไข
 6. เลือกลงทะเบียนบัตรประชาชน
 7. กรอกหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เลือกบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์ กดยอมรับเงื่อนไข และยืนยัน
 8. หากระบบแสดงผลลงทะเบียนสำเร็จ ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สมัครพร้อมเพย์ KBANK ATM

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กสิกรไทย (KBANK) ผ่าน K-ATM
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน)

 1. ในขั้นตอนแรกให้เราสอดบัตร ATM และกรอกรหัส ATM 6 หลัก เพื่อเริ่มใช้ ATM
 2. จากนั้นให้กดเลือกเมนู พร้อมเพย์ ด้านล่างซ้ายของจอ
 3. กดเลือกรายการ บริการพร้อมเพย์ บนซ้าย
 4. จากนั้นกดเลือก ลงทะเบียนพร้อมเพย์
 5. กดเลือก บัญชีออมทรัพย์
 6. กดเลือก สมัครบริการด้วยหมายเลขบัตรประชาชน
 7. กรอก หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก แล้วกดเลือก หมายเลขถูกต้องเพื่อยืนยัน
 8. อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงของบริการพร้อมเพย์ กดเลือก ตกลง และรับสลิปยืนยันการสมัครพร้อมเพย์

วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงเทพ (Bangkok Bank)

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงเทพ (Bangkok Bank) นั้นมีด้วยถึง 6 ช่องทางนั่นคือ 1. บัวหลวง ATM 2. แอพ mBangking 3. เว็บ iBanking 4. สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ 5. บัวหลวงโฟน 1333 6. เว็บไซต์ธนาคาร
สมัครพร้อมเพย์ BBL ATM

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงเทพ (Bangkok Bank) ผ่าน ATM
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. ขั้นตอนแรกให้เราสอดบัตร ใส่รหัสผ่าน และ เลือกเมนูลงทะเบียนพร้อมเพย์ / สมัคร / ปรับเปลี่ยนบริการ
 2. กดเลือกเมนู พร้อมเพย์ (PromptPay) จากนั้นกดเลือก ลงทะเบียน
 3. อ่านเงื่อนไข ข้อตกลงหากเข้าใจแล้วให้กด ยอมรับ
 4. กดเลือก บัญชีที่ต้องการผูกบัญชีพร้อมเพย์ ออมทรัพย์ / กระแสรายวัน
 5. กดเลือกวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 6. กรณีลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน ให้ตรวจสอบเลขประชาชนของเราและกด ยืนยัน
  กรณีลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้เรากรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราลงไป และกด ถูกต้อง
 7. ใส่รหัส OTP ที่รับมาทาง SMS ลงไป และกด ถูกต้อง
 8. เมื่อหน้าจอแจ้งสถานะการลงทะเบียนถือเป็นอันเสร็จสิ้น

สมัครพร้อมเพย์ ธนาคารกรุงเทพ mbanking

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงเทพ (Bangkok Bank) ผ่าน Bualuang mBanking
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. ดาวน์โหลดแอพ Bualuang mBanking ตามระบบปฏิบัติการมือถือของเรา IOS/Android
 2. เข้าแอพ Bualuang mBanking กดเมนู เพิ่มเติม ด้านล่างขวา และกด ตั้งค่าพร้อมเพย์
 3. กด ลงทะเบียนพร้อมเพย์
 4. อ่านเงื่อนไข ข้อตกลงในการใช้บริการ และกด ยอมรับ
 5. กดเลือกวิธีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 6. กรณีเลือกผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชน ให้เรากรอกเลขบัตรของเราลงไป
  กรณีเลือกผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้เราเบอร์มือถือของเราลงไป
 7. เลือกบัญชีที่ต้องการผูก
 8. ตรวจสอบข้อมูลอย่างบัญชีและเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์มือถือ จากนั้นกด ต้องการ
 9. กรณีเลือกผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ให้ยืนยันรหัส OTP ที่เราได้รับมาทาง SMS
 10. หากหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนสำเร็จ ถือเป็นเสร็จสิ้น

สมัครพร้อมเพย์ BBL IBanking

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงเทพ (Bangkok Bank) ผ่าน Bualuang iBanking
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. ขั้นตอนแรกให้เข้าเว็บ Bualuang iBanking และเข้าสู่ระบบ
 2. ให้กดเมนู ลงทะเบียนพร้อมเพย์
 3. เลือกกรอก หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือ
 4. อ่านข้อตกลงและเงื่อนไข และกด ขั้นตอนต่อไป
 5. หากเลือก หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ในขั้นต่อที่ 3 ให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์โดยการใส่รหัสผ่าน OTP
 6. หากหน้าจอแสดงผลการลงทะเบียนว่าสำเร็จเรียบร้อย ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงศรี (Krungsri)

การลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรุงศรี (Krungsri) นั้นสามารถทำได้ผ่าน 5 ช่องทาง คือ 1. Krungsri ATM 2. Krungsri Online 3. KMA 4. Krungsri Biz Online 5. ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงศรี (Krungsri) ผ่าน ATM
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. สอดบัตร ใส่รหัสผ่าน
 2. เลือกเมนู สมัคร / เปลี่ยนแปลงบริการกรุงศรี พร้อมเพย์ และบริการอื่นๆ
 3. เลือกเมนู บริการกรุงศรี พร้อมเพย์
 4. เลือกประเภทการสมัครพร้อมเพย์ ระหว่างลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรประชาชน หรือลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 5. เลือกประเภทบัญชีที่ต้องการผูกพร้อมเพย์
 6. กรอกเบอร์มือถือ หากเลือกประเภทการสมัครเป็นการลงทะเบียนด้วยเบอร์มือถือ
 7. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และยืนยันการลงทะเบียนพร้อมเพย์

ขั้นตอนการสมัครพร้อมเพย์ กรุงศรี (Krungsri) ผ่าน Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online
(ด้วยหมายเลขประจำตัวบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์มือถือ)

 1. เข้าสู่ระบบ และใส่รหัสผ่าน ใน Krungsri Online / KMA / Krungsri Biz Online
 2. เลือกเมนู กรุงศรี พร้อมเพย์
 3. เลือกเมนู ลงทะเบียน
 4. ระบบดึงหมายเลขบัตรประชาชน และเบอร์มือถือ จากนั้นเรากดดำเนินการ
 5. ตรวจสอบความถูกต้องและกด ยืนยัน

เป็นอย่างไรกันบ้างกับขั้นตอนวิธีการลงทะเบียนผูกบัญชีพร้อมเพย์ กับธนาคารกรุงไทย (Krungthai) กรุงเทพ (BBL) กสิกร (KBANK) กรุงศรี (Krungsri) ที่เรานำมาแนะนำในวันนี้ หวังว่าคุณจะสามารถสมัครและใช้งานพร้อมเพย์ได้อย่างที่คุณต้องการนะ!

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , ,