#5 บัตรเครดิต Simplicity Citibank

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป 

#6 บัตรเครดิต SCB UP2ME

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป 

#7 บัตรเครดิต SCB JCB PLATINUM

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป 

#8 บัตรเครดิตเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทขึ้นไป