#1 บัตรเครดิต ยูโอบี พรีวิไมลส์

รายได้ขั้นต่ำ 70,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 4,000 บาท ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายปีละ 300,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#2 ROYAL ORCHID PLUS VISA PLATINUM

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน  ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี  ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#3 KTC X WORLD REWARDS MASTERCARD

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 5,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#4 TMB ABSOLUTE Visa Signature

รายได้ขั้นต่ำ 100,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 4,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#5 บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 7,900 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#6 บัตรเครดิตซิตี้ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์

รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 4,000 บาท ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายปีละ 300,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#7 บัตรเครดิตแอร์เอเชียธนาคารกรุงเทพ

รายได้ขั้นต่ำ 15,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 3,000 บาท ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายปีละ 5,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#8 บัตรเครดิต SCB MY TRAVEL

รายได้ขั้นต่ำ 35,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 3,000 บาท ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายปีละ 300,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#9 THAI American Express Platinum

รายได้ขั้นต่ำ 50,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 4,000 บาท  ฟรี ประกันภัยการเดินทาง

#10 อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม

รายได้ขั้นต่ำ 30,000 บาทต่อเดือน  ค่าธรรมเนียมปีละ 3,000 บาท ฟรีเมื่อมียอดใช้จ่ายปีละ 300,000 บาท ฟรี ประกันภัยการเดินทาง