ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564

ผ่านไปแล้วกับปี 2563 ก้าวเข้าสู่ปี 2564 หลายคนได้ใช้ช่วงเวลานี้เป็นฤกษ์งามยามดีในการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ ๆ ทั้งในเรื่องของการธุรกิจและการดำเนินชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกัน หลายคนได้นับเอาช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาในการเริ่มต้นกับการเลือกที่อยู่อาศัยใหม่  การมองหาฤกษ์ยามในการเคลื่อนย้ายตนเองสู่บ้านหลังใหม่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและทุกคนที่อยู่อาศัย ตลอดจนเป็นที่รักและชื่นชมของผู้คนโดยรอบอีกด้วย มาดูกันเลยว่าตลอดปี 2564 นี้ ในแต่ละเดือนมีฤกษ์งามยามดีวันไหนกันบ้างที่เหมาะสมกับใครที่กำลังจะมีบ้านหลังใหม่และมองหาฤกษ์ในการย้ายเข้าบ้านใหม่ที่ดี

ฤกษ์งามยามดีในการย้ายเข้าบ้านใหม่ของแต่ละเดือน ในปี 2564

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564
ภาพประกอบจาก Pixabay

 เดือนมกราคม

หลายคนใช้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ เพราะเป็นเดือนแรกของปี ซึ่งในเดือนนี้มีฤกษ์ดีสำหรับการย้ายเข้าบ้านใหม่อยู่ 10 วัน ด้วยกัน โดยเรียงลำดับตามวันในสัปดาห์ ได้แก่ วันอาทิตย์ ที่ 24 วันจันทร์ ที่ 18 และ 25 วันอังคาร ที่ 12 และ 26 วันพฤหัสบดี ที่ 7 วันศุกร์ ที่ 8 และ 29 และ วันเสาร์ ที่ 2 และ 9

ในเดือนมกราคม นี้ มีวันที่เป็นฤกษ์ดีพิเศษสำหรับการย้ายบ้านใหม่ ที่สุด คือ วันอาทิตย์ ที่ 24 และวันศุกร์ ที่ 29 โดยที่คนที่เกิดวันจันทร์และอังคาร ควรเลี่ยงการย้ายบ้ายใหม่ในวันอาทิตย์ ที่ 24 ขณะที่คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ควรเลี่ยงการย้ายบ้ายใหม่ในวันศุกร์ ที่ 29

เดือนกุมภาพันธ์

เดือนแห่งความรักที่คู่รักหลาย ๆ คู่ นิยมใช้ช่วงเวลาของเดือนนี้ในการหาบ้านใหม่เพื่อเริ่มต้นการสร้างครอบครัวของตนเอง ซึ่งในเดือนนี้มีฤกษ์ดีที่เหมาะสมแก่การย้ายบ้านใหม่ อยู่ 3 วัน  ได้แก่ วันอาทิตย์ ที่ 7 วันพฤหัสบดี ที่ 11 และ 25  

ทั้งนี้คนเกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์ นี้ ส่วนคนเกิดวันอังคารไม่เหมาะสมที่จะย้ายบ้านใหม่ในวันวันอาทิตย์ ที่ 7 และคนเกิดวันพุธกลางคืน ไม่ควรย้ายบ้านใหม่ในทั้งวันพฤหัสบดี ที่ 11 และ 25 

เดือนมีนาคม

มีฤกษ์ดีสำหรับการย้ายบ้านใหม่ เพียง 2 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ที่ 21 และวันจันทร์ ที่ 22 โดยคนที่เกิดวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในเดือนนี้ ขณะที่ คนเกิดวันจันทร์ ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันอาทิตย์ที่ 21 และ คนเกิดวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันจันทร์ ที่ 22

เดือนเมษายน

ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ตามคติความเชื่อของคนไทย หลายคนจึงเลือกที่จะสร้างบ้านและย้ายเข้าบ้านใหม่ในเดือนนี้ ซึ่งในปี 2564 นี้มีฤกษ์ดีที่เหมาะต่อการย้ายบ้านใหม่ ถึง 9 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ ที่ 21 และ 25 วันอังคาร ที่ 6 และ 20 วันพุธ ที่ 7, 21 และ 28 และวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 15

ในเดือนนี้วันที่นับว่าเป็นราชาฤกษ์ และฤกษ์มงคล ต่อการย้ายบ้านใหม่ คือ วันอังคาร ที่ 6 และ 20 โดยคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันนี้ และ วันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 15 ซึ่งคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ควรหลีกเลี่ยงวันดังกล่าวในการย้ายบ้านใหม่

เดือนพฤษภาคม

มีฤกษ์ดีในการย้ายบ้านใหม่อยู่ 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ ที่ 21 และ วันเสาร์ ที่ 1 ทั้งนี้ คนเกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันศุกร์ ที่ 21 และ คนเกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันเสาร์ ที่ 1

เดือนมิถุนายน

เป็นเดือนมงคลเดือนหนึ่งที่เหมาะสมกับการย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัย ด้วยเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นฤดูฝน ที่สื่อถึงความสงบสุขและร่มเย็น เจริญงอกงาม ซึ่งในเดือนนี้มีฤกษ์มงคลที่เหมาะแก่การย้ายบ้านใหม่ อยู่ 2 วัน ได้แก่ วันอาทิตย์ ที่  20 และ วันจันทร์ ที่ 21

โดยคนที่เกิดวันอังคาร ไม่ควรที่จะย้ายบ้านใหม่ในเดือนนี้ ขณะที่คนเกิดวันจันทร์ ไม่ควรที่จะย้ายบ้านใหม่ในวันอาทิตย์ ที่  20 และ คนที่เกิดวันพฤหัสบดี ไม่ควรที่จะย้ายบ้านใหม่ในวันจันทร์ ที่ 21

เดือนกรกฎาคม

 มีฤกษ์ดีสำหรับการย้ายบ้านใหม่เพียง 1 วันเท่านั้น คือ วันจันทร์ ที่ 12 โดยฤกษ์นี้ไม่เหมาะสมกับคนเกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี

เดือนสิงหาคม

มีฤกษ์ดีที่เป็นมงคลแก่การย้ายบ้านใหม่ อยู่ 1 วันเช่นกัน คือ วันอาทิตย์ ที่ 1 โดยคนที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ควรหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์ดังกล่าวนี้ในการย้ายบ้านใหม่

เดือนกันยายน

มีฤกษ์ดีในการย้ายบ้านใหม่ อยู่ 2 วัน คือ วันศุกร์ ที่ 3  และ 17 ซึ่งในเดือนกันยายนนี้ คนที่เกิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่

เดือนตุลาคม

เดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนพิเศษ เนื่องจากมีฤกษ์ดีที่เป็นมงคลแก่การย้ายบ้านใหม่ถึง 10 วันและครบทุกวันในรอบสัปดาห์ ได้แก่ วันอาทิตย์ ที่ 17 วันจันทร์ ที่ 11 และ 18 วันอังคาร ที่ 5 และ 19 วันพุธ ที่ 27 วันพฤหัสบดี ที่ 28 วันศุกร์ ที่ 1 และ 22 และวันเสาร์ ที่ 2

ใน 10 วันนี้เป็นวันที่ดีต่อการย้ายบ้านใหม่ แต่มีวันที่เป็นมหามงคลฤกษ์ เหมาะสมแก่การย้ายบ้านใหม่เป็นที่สุด อยู่ 3 วัน คือ วันอังคาร ที่ 5 และ 19 และ วันพฤหัสบดี ที่ 28

โดยคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่เหมาะสมที่จะย้ายบ้านใหม่ ในวันอังคาร ที่ 5 และ 19 ขณะที่คนเกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันพฤหัสบดี ที่ 28

เดือนพฤศจิกายน

มีฤกษ์ดีอยู่ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ ที่ 22 วันอังคาร ที่ 30 และ วันพฤหัสบดี ที่ 11 โดยคนที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันจันทร์ ที่ 22 คนเกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันอังคาร ที่ 30 และคนที่เกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ควรหลีกเลี่ยงการย้ายบ้านใหม่ในวันพฤหัสบดี ที่ 11

เดือนธันวาคม

มีฤกษ์ดีแก่การย้ายบ้านใหม่อยู่ 2 วัน ได้แก่ วันอังคาร ที่ 28 และวันพฤหัสบดี ที่ 23 โดยคนที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธ (กลางวัน) ไม่ควรย้ายบ้านใหม่ในวันอังคาร ที่ 28 และคนเกิดวันจันทร์และวันพุธ (กลางคืน) ไม่ควรย้ายบ้านใหม่ในวันพฤหัสบดี ที่ 23

 ของมงคลที่ควรนำเข้ามาไว้ในวันย้ายบ้านใหม่

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564
ภาพประกอบจาก Pixabay

1. รูปปั้น สลัก สัตว์มงคลต่าง ๆ

สัตว์มงคลมีด้วยกันอยู่หลากหลายทั้งที่มีตัวตนจริงในธรรมชาติอย่าง ช้าง ม้า ปลา และเต่า หรือสัตว์ในตำนานเทพนิยายต่าง ๆ ได้แก่ มังกร กิเลน สัตว์มงคลเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสัญลักษณ์ของการอวยพรให้เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยมีความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เป็นการเสริมอำนาจบารมี การประสบความสำเร็จในทุก ๆ เรื่องที่ปรารถนา ทั้งนี้ จุดที่ควรวางในบ้านคือ ตู้หรือชั้นที่โดดเด่นมองเห็นได้จากประตูทางเข้าบ้าน

2. ลูกโลก 

เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญก้าวหน้า ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานและกิจการต่าง ๆ ซึ่งสามารถตั้งจิตอธิษฐานของพรความสำเร็จจากลูกโลกได้ โดยการใช้มือขวาหมุนลูกโลกให้เวียนขวาช้า ๆ 3 รอบหลังขอพร จุดที่ควรวาง คือ บนโต๊ะทำงานที่บ้าน หรือมุม ตู้ที่เก็บเอกสารเกี่ยวกับกิจการต่างๆ

3. อัญมณีสีเขียว

เป็นสิ่งที่สื่อถึงพลังในการปกป้อง ขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลต่าง ๆ ให้ไกลห่างจากตัวบ้าน อีกทั้งยังสามารถเปลี่ยนพลังงานลบให้เป็นพลังงานบวกได้อีกด้วย จุดที่ควรจัดตั้งไว้ คือ บริเวณใกล้ประตูทางเข้าบ้าน

4. เครื่องแขวนหรือโมบายต่าง ๆ

เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างพลังบวกให้กับบ้านและขจัดพลังลบต่าง ๆ ให้เบาบางหรือจางหายไป ด้วยเสียงที่ดังก้องกังวานนั้น ประดุจดังเสียงจากสวรรค์ที่ช่วยดับร้อนให้กลายเป็นร่มเย็นได้

5. เรือสำเภาจีน หรือ เรือใบ

เป็นสัญลักษณ์แห่งการอุปถัมภ์ค้ำจุน การส่งเสริม ช่วยเหลือโดยเฉพาะเจ้าของบ้านใหม่ที่ประกอบกิจการค้าขาย ซึ่งจะช่วยหนุนนำให้กิจการเจริญรุ่งเรือง มีความคล่องตัว และไม่มีอุปสรรคขวางกั้น

6. ต้นไผ่

สำหรับเจ้าของบ้านใหม่ที่หลงใหลในธรรมชาติ การนำต้นไผ่ชนิดต่าง ๆ เข้าบ้าน ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นมงคลยิ่งนัก เพราะจะนำมาซึ่งความสงบสุขร่มเย็น และโชคลาภอย่างต่อเนื่อง

7. แมวกวัก

เป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรือง การหมุนเวียนพลังงานบวกภายในบ้าน เหมาะกับเจ้าของบ้านที่ทำกิจการค้าขาย

8. โคมไฟหินเกลือ หรือหินมาลายันสีชมพู

เป็นวัตถุที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ โดยมีคุณสมบัติช่วยปรับสภาพอากาศภายในบ้านให้บริสุทธิ์มากขึ้น ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ที่เป็นภูมิแพ้ อีกทั้งช่วยให้หลับสบายส่งผลให้สุขภาวะทางอารมณ์ดีขึ้น จึงเหมาะสมที่จะนำเอาไปไว้ในห้องนอน

9. นาฬิกา

เป็นสัญลักษณ์แห่งความรัก ความเมตตา การอุปถัมภ์ค้ำจุน โดยเฉพาะนาฬิกาที่เนมีหน้าปัดกลมและมีตัวเรือนสีทอง

10. รูปปลาคู่

เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งร่ำรวย การมีกินมีใช้ เงินทองไหลมาเมาไม่ขาดสาย

ของต้องห้ามและสิ่งอัปมงคลที่ไม่ควรนำเข้าบ้านใหม่

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564
ภาพประกอบจาก Pixabay

1. อาวุธหรือของมีคม

ไม่ควรนำของมีคมเข้าบ้านใหม่ในวันแรก เนื่องจากเป็นสิ่งที่สื่อถึงความแหลมคม มีอันตรายอาจนำมาซึ่งปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง และเกิดความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้

2. อัฐิ กระดูกคนตาย 

ไม่ควรนำสิ่งของคนตายเข้ามาในวันแรกของการย้ายบ้านใหม่ เพราะบ้านใหม่ คือ สถานที่อยู่อาศัยของคนเป็น 

3. ปฏิทินหรือของเก่าหมดอายุการใช้งาน

ไม่ควรนำของใช้เก่าซึ่งมีสภาพการใช้งานไม่สมบูรณ์หรือหมดอายุการใช้งานเข้ามาในบ้าน เนื่องจากมีความเชื่อว่าเรื่องราวในอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้ว การนำของเก่าเข้ามาในวันย้ายบ้านจะส่งผลให้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยผูกติดกับอดีตจนไม่สามารถเจริญก้าวหน้าได้

4.ต้นไม้มีหนาม

ความแหลมคมของหนามต้นไม้ก็เปรียบเสมือนอุปสรรคในชีวิต ซึ่งอาจจะทิ่มแทงผู้อยู่อาศัยให้ได้รับความเจ็บปวดตลอดเวลา

5.เฟอร์นิเจอร์หรือเครื่องประดับสีดำ

ถือเป็นของอัปมงคลที่ไม่ควรนำเข้าบ้านในวันแรก เนื่องจากสีดำเป็นสีที่แสดงออกถึงความเศร้าและความหดหู่

พิธีกรรมง่าย ๆ ในการย้ายบ้านใหม่

ฤกษ์ย้ายเข้าบ้านใหม่ ของมงคล/ของห้าม และพิธีง่ายๆ ปี 2564
ภาพประกอบจาก Pixabay

การย้ายเข้าบ้านใหม่ หากใครไม่มีเวลามากพอที่จะจัดการพิธีสงฆ์ ที่จะต้องจัดเตรียมข้าวปลาอาหารถวายพระ ก็สามารถจัดพิธีกรรมแบบเรียบง่ายโดยการเตรียมสำรับ 3 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย ผลไม้มงคล อย่างน้อย 3 อย่าง กล้วยน้ำว้าหวีงาม (กล้วยดิบ) มะพร้าวอ่อน ขนมต้มขาว ต้มแดง (หากไม่มี ก็เอาขนมมงคล เช่น ทองหยิบ ทองหยอด เม็ดขนุน ขนมชั้น ขนมถ้วยฟู ทดแทนได้) ห่อหมก ข้าวสวย 1 ถ้วยเล็ก และบายศรีเล็ก ๆ เสียบยอดไข่ต้ม พร้อมเตรียมธูป ไว้ 3 ชุด ได้แก่ 16 ดอก 7 ดอก และ 5 ดอก โดยมีลำดับการจุด ดังนี้

  • จุดธูป 16 ดอก เพื่อสื่อสารถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 16 ชั้นฟ้า 15 ชั้นดิน 14 ชั้นบาดาล
  • จุดธูป 7 ดอก เพื่อสื่อสารถึงครูบาอาจารย์ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกป้องคุ้มครองติดตัวเราเจ้าของบ้านมาแต่ปางก่อนจนถึงปัจจุบัน
  • จุดธูป 5 ดอก เพื่อสื่อสารถึงเจ้าที่ เจ้าทาง เจ้าบ้าน เจ้าเรือน

ทั้งหมดนี้ ให้กล่าวโดยรวมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายข้างต้นมาเปิดทางรับขวัญเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยร่วมอนุโมทนาเป็นสักขีพยาน และมาอวยพร ปกปักษ์คุ้มครอง ผู้อาศัยในบ้านหลังนี้ให้มีมีแต่ความสุขความเจริญ เปิดทางนำพาสิ่งดี ๆ เข้ามายังบ้านหลังนี้ ให้มีสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัย โดยการทำพิธีบอกกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น ควรทำให้เสร็จสิ้นก่อนเวลา 11.00 น.

บ้านหลังใหม่ คือ ความใฝ่ฝันของใครหลายคนที่ปรารถนาจะมีที่อยู่อาศัยในสไตล์ที่ตนต้องการ ดังนั้น การเริ่มต้นย้ายเข้าบ้านใหม่ด้วยความสุขและราบรื่น ย่อมหมายถึงการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ดีด้วย โดยการเตรียมความพร้อมในการเข้าบ้านใหม่โดยพินิจพิเคราะห์ฤกษ์ยามตามวันเกิดของตนผู้เป็นเจ้าของบ้าน พร้อมทั้งของมงคลที่ช่วยเสริมบารมี รวมถึงข้อห้าม และแนวทางในการประกอบพิธีกรรมย้ายเข้าบ้านใหม่ง่าย ๆ สามารถศึกษาได้จากบทความนี้

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , ,