5 วิธีแก้หนี้นอกระบบ พร้อม 3 สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565

วิธีแก้หนี้นอกระบบ ด้วย 3 สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบ 2565
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


หากคุณเคยโดนสถานกาณ์บังคับ ไม่ว่าต้องใช้เงินเพื่อรักษาตัว ซ่อมบ้าน ตกงาน ลงทุนธุรกิจฉุกเฉินทำให้จำเป็นต้องกู้เงินนอกระบบจนเป็นหนี้มาถึงในทุกวันนี้ ต้องการปิดหนี้เนื่องจากส่งรายวัน รายเดือนไม่ไหว ในบทความนี้จะขอแนะนำวิธีแก้หนี้นอกระบบที่อาจจะช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบา หรือสามารถปิดหนี้นอกระบบแบบสมบูรณ์เลยก็เป็นได้!

กู้หนี้นอกระบบคืออะไร ?

เงินกู้นอกระบบ คือ เงินที่ผู้ปล่อยกู้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้อยู่ในระบบสถาบันการเงิน ผู้ปล่อยกู้เป็นใครก็ได้ วางข้อกำหนดเงื่อนไขในการกู้ยืมตามที่ตนเองต้องการ ไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้กฏหมาย หนี้นอกระบบจะมีลักษณะเป็นหนี้รายวัน หนี้รายเดือน หนี้รายปีที่มีดอกเบี้ยสูงเกิน 28% ต่อปี หรือ 2.33% ต่อเดือน ดอกลอย ไม่มีสัญญาชัดเจน ผู้ปล่อยกู้สามารถบังคับกู้เกินความต้องการของผู้กู้ เมื่อผิดนัดชำระอาจเกิดการทวงหนี้โหดด้วยการข่มขู่ และดอกทบ เกิดเป็นวังวนหนี้ที่ผู้กู้ไม่สามารถจ่ายหมดได้สักที

วิธีแก้หนี้นอกระบบ

 1. ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้

การลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้เป็นพื้นฐานทางการเงินที่ไม่ควรละเลย ช่วงที่เป็นหนี้นอกระบบนี้ รายจ่ายใดที่ไม่จำเป็นควรตัดออกไปก่อน ทำรายการรายจ่ายที่จำเป็นต่อวัน ต่อเดือนขึ้นมาเพื่อหาแนวทางการจับจ่าย และคำนวณเงินคงเหลือจากรายจ่ายจำเป็นทั้งหมด ใช้ส่วนนี้ในการวางแผนการหารายได้ขั้นต่ำที่ควรหาได้เพิ่มเติม

การเป็นหนี้นอกระบบนั้น เราควรโป๊ะหนี้ให้จบได้เร็วท่ีสุด และหนึ่งในวิธีการพื้นฐานนั้นก็คือการหารายได้เสริมนั่นเอง ทุกวันนี้การหางานสริมอาจจะไม่ยากอีกต่อไป เนื่องจากโลกออนไลน์ โซเชี่ยลมีเดียช่วยให้เราหางานที่หลากหลายได้มากขึ้น เราสามารถค้นหาผู้จ้าง สมัครเข้าระบบเพื่อเริ่มทำงานต่างๆ โพสต์รับจ้างทำงาน หรือแม้แต่เริ่มธุรกิจเล็กๆก็ได้เช่นกัน ซึ่งในส่วนนี้เราควรเริ่มมองหางานเสริมจากรายได้ที่คาดหวัง และเลือกงานที่เรามีความสามารถพอทำได้ มีเวลาคงเหลือต่อวัน ต่อเดือนให้ทำสำเร็จลุล่วง ซึ่งหากท่านใดยังคิดไม่ออกเราขอแนะนำบทความเหล่านี้เป็นไอเดียในการเริ่มค้นหางานเสริมไปก่อนได้

 1. เปลี่ยนหนี้จากนอกระบบเป็นในระบบ

การที่จะปิดหนี้นอกระบบให้ได้เร็วที่สุดนั่นก็คือ การยืมเงินของผู้ปล่อยกู้อื่นที่อยู่ภายใต้กฏหมายมาปิดหนี้ นั่นเอง ซึ่งการกู้เงินในระบบนั้นจะได้ดอกเบี้ยที่ถูกกว่า สัญญาเป็นธรรมมากกว่า และมีกฏหมายคุ้มครอง ดังนั้นเราควรเข้าหาธนาคารต่างๆ เพื่อปรึกษา สอบถามเกี่ยวกับสินเชื่อหรือโครงการต่างๆที่ช่วยการแก้หนี้นอกระบบในช่วงเวลานั้นๆ ซึ่งในขณะนี้เราได้รวบรวม 2 ธนาคารที่มีโครงการ สินเชื่อปิดหนี้นอกระบบในปี 2565 มาให้แล้วดังนี้

ออมสิน

#1 ธนาคารออมสิน : สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ 

สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบจากธนาคารออมสินเหมาะสำหรับคนที่เป็นหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค ซึ่งสินเชื่อตัวนี้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ในระบบก้อนใดๆที่เคยกู้มาก่อนหน้าได้ เพียงเป็นคนไทยอายุระหว่าง 20-65 ปี มีรายได้และลงทะเบียนหนี้นอกระบบ เพียงเท่านี้ก็สามารถกู้สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบนี้ได้แล้ว!

วงเงินกู้สูงสุด : 50,000 บาท (ตามความสามารถในการชำระหนี้)

ดอกเบี้ย : 1% ต่อเดือน

ค่าธรรมเนียม : 100 บาท ต่อสัญญา

ระยะเวลาชำระคืน : ไม่เกิน 5 ปี

ธกส

#2 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส.

#2.1 โครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน 

สินเชื่อแก้ไขหนี้นอกระบบโครงการนี้จากธนาคารธ.ก.ส. เหมาะแก่เกษตรและครอบครัวเกษตรกรที่ประสบปัญหารายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้ จนต้องก่อหนี้จากการกู้ยืมเงินนอกระบบ หรือก่อหนี้กับเกษตรกรลูกค้า 

 • วงเงินกู้สูงสุด : 100,000-150,000 บาท (หากใช้ที่ดินจำนอง)
 • ดอกเบี้ย : 1% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาชำระคืน : ไม่เกิน 12 ปี
 • สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองสินเชื่อ กรณีเสียชีวิตไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ ราย และการคืนดอกเบี้ย 30% ของดอกเบี้ยที่ชำระหนี้

#2.2 โครงการชำระดีมีวงเงิน (Smart Cash)

หากใครได้สมัครกู้เงินโดยการเข้าโครงการแก้หนี้นอกระบบ แล้วมีเครดิตดี มีการชำระหนี้ตรงต่อเวลาตามที่กำหนด แล้วมีเหตุจำเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน ทางธ.ก.ส. มีการสนับสนุนวงเงินเครดิตหมุนเวียน เพื่อป้องกันการก่อหนี้นอกระบบซ้ำซ้อน โดยออกสินเชื่อให้ในรูปแบบบัตร ATM

 • วงเงินกู้สูงสุด : 50,000 บาท
 • ดอกเบี้ย : MRR+ (0 – 3) ต่อปี 
 • ระยะเวลาชำระคืน : ไม่เกิน 12 ปี
 • สิทธิประโยชน์ : คุ้มครองสินเชื่อกรณีเสียชีวิต ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อราย

#2.3 โครงการสินเชื่ออาชีพเสริมเพิ่มรายได้

หากใครได้ทำการกู้เพื่อแก้หนี้นอกระบบในโครงการแก้ไขหนี้นอกระบบของเกษตรและบุคคลในครัวเรือน ในข้อ #2.1 แล้วสนใจประกอบอาชีพเสริม ทางธ.ก.ส. มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนเพิ่มเติมให้ โดยผ่านการฝึกอบรมความรู้หรือทักษะจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชน

 • วงเงินกู้สูงสุด : 100,000 บาท 
 • ดอกเบี้ย : 0% 6 เดือนแรก / MRR 6.50% ต่อปี เริ่มนับเดือนที่ 7 เป็นต้นไป
 • ระยะเวลาชำระคืน : ไม่เกิน 10 ปี
 1. พูดคุย เจรจากับเจ้าหนี้

เจ้าหนี้นอกระบบนั้นอาจจะไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำไปซะทุกคน หากเมื่อทราบว่าเราไม่สามารถผ่อนภาระหนี้งวดที่จะมาถึงได้ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น โควิด ตกงาน หรืออื่นๆ ให้เรารีบเข้าไปเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้โดยเร็วที่สุด ซึ่งการที่เราลองเข้าไปคุย เราอาจได้รับการละเว้น ผ่อนผัน หรือยืดระยะเวลาการชำระเงินหนี้ออกไปได้ ทำให้ภาระหนี้ของเราถูกชะลอ ไม่ทับถมจนเกินไปได้

 1. กู้ยืมครอบครัว ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงคนสนิท

การกู้ยืมเงินจากคนสนิทนั้นอาจจะเป็นวิธีการที่ทำให้เราหลุดหนี้ได้ง่ายที่สุด ต้นทุนต่ำที่สุด แต่ก็แน่นอนว่าเราต้องมีเครดิตที่ดีในระดับที่คนสนิทไว้ใจด้านเงินทอง ซึ่งหากเรามีเครดิตเสีย ผิดคำพูดในเรื่องต่างๆเป็นประจำ ก็คงไม่มีใครให้เรายืมเงินไปปลดหนี้อย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการกู้ยืมเงินจากคนสนิทนั้นมักแลกมาด้วยความเสี่ยงด้านความสัมพันธ์ ซึ่งก่อนตัดสินใจกู้ยืมเงินคนสนิท โปรดไตร่ตรองให้ดีก่อนว่าเราสามารถรักษาคำสัญญาของเราได้

 1. ขายทรัพย์สินเพื่อส่วนตัวเพื่อโป๊ะหนี้

หากมีทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์และมีความมั่นใจว่าจะสามารถแก้หนี้ในระบบได้ก็ให้นำสิ่งเหล่านั้นไปค้ำประกันเพื่อขอกู้สิ้นเชื่อในระบบ แต่หากไม่มั่นใจนั้นอีกทางเลือกที่มีก็คือเราสามารถขายสินทรัพย์นั้นๆได้ เพื่อนำเงินไปโป๊ะหนี้นอกระบบก่อนภาระดอกเบี้ยจะบานปลาย

หวังว่าบทความนี้จะเป็นหนึ่งในส่วนช่วยให้คุณค้นพบการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบได้นะ ทางเราขอให้คุณหลุดพ้นภาระหนี้นอกระบบได้อย่างราบรื่นโดยเร็วนะ!

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , ,