เช็ค สมัครสิทธิบัตรทองออนไลน์ 2565 รักษาอะไรได้บ้าง ?

เช็ค สมัครสิทธิบัตรทองออนไลน์ รักษาอะไรได้บ้าง

บัตรทอง คือ บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ออกให้กับผู้ที่มีสัญชาติไทย มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ยกเว้นผู้ที่มีสิทธิรักษากับประกันสังคม และสิทธิบัตรข้าราชการอื่นๆ ซึ่งหากคุณสงสัยต้องการเช็คหรือสัครสิทธิบัตรทอง หรือสงสัยว่าในปี 2565 นี้ สิทธิบัตรทองสามารถใช้รักษาอะไรได้บ้าง บทความนี้รวบรวมมาให้คุณแล้ว

สิทธิบัตรทองครอบคลุม รักษาอะไรบ้าง ?

เช็ค สมัครสิทธิบัตรทองออนไลน์ 2565 รักษาอะไรได้บ้าง ?

ผู้ถือบัตรทองจะมีสิทธิรับการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานต่างๆดังนี้

 1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 2. การตรวจวินิจฉัยโรค
 3. การตรวจและรับฝากครรภ์
 4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์
 5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์
 6. การทำคลอด
 7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ
 8. การบริบาลทารกแรกเกิด
 9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย
 10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ
 11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ
 12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ
 13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม
 14. บำบัดรักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด
 15. บริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฏหมาย
 16. รักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม
 17. การรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกิน 180 วัน

4 วิธีเช็คสิทธิบัตรทองด้วยตัวเอง

 1. สายด่วน สปสช. : โทร 1330 กด 2
 2. เว็บไซต์ สปสช. (ออนไลน์) www.nhso.go.th กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน-เดือน-ปีเกิด และยืนยันตัวอักษรเพื่อเช็คสิทธิ
 3. แอพ สปสช. (ออนไลน์) : โหลดแอพ iOS / Android
 4. Line สปสช. (ออนไลน์) : แอด Line @nhso และเลือกเมนู ตรวจสอบสิทธิ

วิธีสมัครบัตรทองออนไลน์

เช็ค สมัครสิทธิบัตรทองออนไลน์ 2565 รักษาอะไรได้บ้าง ?
 1. โหลดแอพ สปสช. ผ่าน iOS / Android และทำการเปิดแอพ
 2. หากมีวิธีใช้ปรากฏขึ้นมา ให้เราอ่านวิธีใช้งานโดยการกด “ต่อไป” จนถึง “ตกลง” หรือกด “ข้าม”
 3. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”
 4. อ่านข้อตกลงในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และกด “ยอมรับ”
 5. กรอกเลขบัตรประชาชน และกด “ยืนยัน”
 6. กรอกวัน-เดือน-ปีเกิด รหัสหลังบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และกด “ยืนยัน”
 7. ตั้งรหัสผ่าน 6 หลัก
 8. ยืนยันรหัส OTP
 9. เมื่อเข้าหน้ากลาง กด “ลงทะเบียนเปลี่ยนสิทธิหลักประกันฯ”
 10. เช็คว่าที่อยู่ปัจจุบันของคุณตรงกับหน้าบัตรประจำตัวประชาชนหรือไม่ หากตรง กด “ตรง”
 11. ถ่ายรูปบัตรประจำตัวประชาชน และรูปตนเองถือบัตรประชาชน
 12. เลือกเครือข่ายหน่วยบริการ
 13. รอสิทธิขึ้น การยืนยันการลงทะเบียน เป็นอันเสร็จสิ้น

วิธีสมัครบัตรทองผ่านสำนักงานเขต สำนักงานบัตรทอง

กรณีที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

กรณีที่อยู่ตรงกับทะเบียนบ้านเตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หากอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สูติบัตร)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่ไปพักอาศัย
 • หนังสือรับรองของเจ้าบ้าน หรือหนังสือรับรองของผู้นำชุมชนว่าได้ไปพักอยู่อาศัยจริง

เดินทางไปทำบัตรทองได้ที่ไหนบ้าง ?

 • กรุงเทพฯ : สำนักงานเขต จำนวน 19 เขต ตามชื่อที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ภาคกลาง : สำนักงานบัตรทอง จ.พิษณุโลก, จ.นครสวรรค์, จ.สระบุรี
 • ภาคเหนือ : สำนักงานบัตรทอง จ.เชียงใหม่
 • ภาคอีสาน : สำนักงานบัตรทอง จ.ขอนแก่น, จ.นครราชสีมา, จ.อุดรธานี, จ.อุบลราชธานี
 • ภาคตะวันออก : สำนักงานบัตรทอง จ.ระยอง
 • ภาคตะวันตก : สำนักงานบัตรทอง จ.ราชบุรี
 • ภาคใต้ : สำนักงานบัตรทอง จ.สงขลา, จ.สุราษฎร์ธานี

บัตรทอง อีกหนึ่งสิทธิที่คนไทยสัญชาติไทยควรรู้เอาไว้ เพราะมีประโยชน์มากมายและเป็นสิทธิที่ฟรีหรือคิดค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย หากใครสงสัยเพิ่มเติมสามารถโทรไปที่สายด่วน สปสช. 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแอด Line @nhso

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,