วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง

ประกันสังคม คือ การสร้างหลักประกันให้กับชีวิตของผู้ประกันตน ซึ่งสมาชิกที่ทำประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเพื่อสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม ทั้งนี้เพื่อรับผิดชอบ เฉลี่ยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการเจ็บป่วย ว่างงาน คลอดบุตร ทุพพลภาพ ชราภาพ หรือ ตาย เพื่อให้มีรายได้ทดแทนและได้รับการรักษาพยาบาลในขณะนั้นๆ ซึ่งโดยปกติแล้วหากเป็นลูกจ้างบริษัท นายจ้างจะสมัครเข้ากองทุนประกันสังคมให้อยู่แล้ว แต่สำหรับผู้ทำอาชีพอิสระนั้นสามารถทำการสมัครและเลือกแผนได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ง่ายๆตามขั้นตอนด้านล่างนี้เลย

คุณสมบัติผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (มาตรา 33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (มาตรา 39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย00)
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

3 แผนที่ผู้สมัครประกันสังคมมาตรา 40 สามารถเลือก

 • 100 บาท/เดือน : มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
 • 70 บาท/เดือน : มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย 
 • 300 บาท/เดือน : มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร
 • วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์

วิธีและขั้นตอนในการสมัครประกันสังคมมาตรา 40

วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. เข้าเว็บ sso.go.th และกดป้าย “ลงทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40”
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. กรอกข้อมูลระบุตัวตน เช่น เลขบัตรประจำตัวประชาชน Laser ID ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อีเมล
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. กรอกข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ จังหวัด เขต แขวง รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. กรอกข้อมูลอื่นๆ เช่น กลุ่มอาชีพ รายได้ สภาพร่างกาย
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. เลือกแผนการจ่ายเงินสมทบ และสาขาสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกในการติดต่อ
วิธีสมัครประกันสังคมมาตรา 40 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ ด้วยตัวเอง
 1. ตอบคำถามเกี่ยวกับสถานะสมาชิกกองทุนบำเหน็จ
 1. อ่านเงื่อนไขข้อตกลง และกด ยอมรับ ยืนยัน
 1. รอรับ SMS ยินยันการลงทะเบียน ถือเป็นอันเสร็จสิ้น

หากคุณต้องการทราบสิทธิประกันสังคมมาตรา 33,39,40 ว่ามีอะไรบ้างที่จะได้รับ ? สามารถคลิกได้ที่ลิ้งค์นี้เลย สิทธิประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 มีอะไรบ้าง? ในปี 2565

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,