วิธีลงทะเบียนแจ้งว่างงานประกันสังคม รายงานตัวออนไลน์

วิธีลงทะเบียนแจ้งว่างงานประกันสังคม รายงานตัวออนไลน์

สำหรับคนที่จ่ายเงินประกันสังคม (ผู้ประกันตน ม.33) รู้หรือไม่? หากลาออกหรือถูกไล่ออกจากงาน คุณสามารถใช้สิทธิประกันสังคม เพื่อรับเงินทดแทนว่างงานได้นะ! ซึ่งหากคุณยังไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเพื่อรับเงินทดแทนว่างงาน ในบทความนี้จะขอแนะนำวิธีแจ้งว่างงานประกันสังคม และตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิที่สามารถใช้หรือต้องได้รับให้ทุกคนได้ทราบกัน!

ใครสามารถลงทะเบียนคนว่างงานได้บ้าง ?

ผู้ประกันตน ม.33 หรือผู้ที่จ่ายเงินประกัยสังคมมาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนว่างงาน

ว่างงานประกันสังคมได้กี่บาท ได้กี่เดือน ?

ผู้ประกันตน ม.33ได้รับเงินชดเชย
ถูกไล่ออก50% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 180 วัน
ลาออก30% ของค่าจ้าง ไม่เกิน 90 วัน

ฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

ตัวอย่าง

 • กรณีถูกไล่ออก : เงินเดือน 10,000 บาท ได้รับ 50% = 5,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีถูกไล่ออก : เงินเดือนเกิน 15,000 บาท ได้รับ 50% = 7,500 บาท ไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีลาออก : เงินเดือน 10,000 บาท ได้รับ 30% = 3,000 บาท ไม่เกิน 3 เดือน
 • กรณีลาออก : เงินเดือนเกิน 15,000 บาท ได้รับ 30% = 4,500 บาท ไม่เกิน 3 เดือน
ลงทะเบียนและรายงานตัว-ว่างงานประกันสังคม

ขั้นตอนลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์กรมจัดหางาน e-service.doe.go.th
 2. กด “เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป” 
 3. กรอก “ชื่อบัญชี เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรืออีเมล” พร้อม “รหัสผ่าน” หรือกด “ลงทะเบียน” สำหรับผู้ประกันตนรายใหม่
 4. กด “ขึ้นทะเบียนและรายงานตัวผู้ประกันตนกรณีว่างงาน”
 5. กด “ดำเนินการต่อ” หรือ เลือกสถานที่ที่เข้าใช้งานระบบ
 6. ตรวจสอบ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน วัน-เดือน-ปีเกิด ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล จากนั้นกด “บันทึก”
 7. แทบเมนูด้านบน กด “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” และ กดปุ่ม “ขึ้นทะเบียนว่างงาน” ที่ปรากฏด้านล่าง
 8. กรอกข้อมูลส่วนตัว อัปโหลดหน้าสมุดบัญชีและรายละเอียดงานปัจจุบัน กด ”ถัดไป”
 9. เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัครงาน หรือกด “ไม่ประสงค์จะสมัครงาน” กด “ถัดไป”
 10. กรอกข้อมูลหากปัจจุบันตนเองทำ “อาชีพอิสระ” อยู่ และกด ”บันทึก” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

ขั้นตอนรายงานตัวว่างงานประกันสังคมออนไลน์

 1. เข้าเว็บไซต์กรมจัดหางาน e-service.doe.go.th
 2. กด “เข้าสู่ระบบสำหรับบุคคลทั่วไป”
 3. แทบเมนูด้านบน กด “รายงานตัว” และ กดปุ่ม “รายงานตัว” ที่ปรากฏด้านล่าง
 4. กรอกสถานะงาน และที่อยู่สถานประกอบการ กด “ถัดไป”
 5. เลือกสมัครงาน หรือกด “ไม่ประสงค์จะสมัครงาน” กด “ถัดไป”
 6. กรอกข้อมูลหากปัจจุบันตนเองทำ “อาชีพอิสระ” อยู่ และกด ”บันทึก” กด “ตกลง” เป็นอันเสร็จสิ้น

แจ้งว่างงานประกันสังคมใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม

 • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรองรับการออกจากงาน สำเนาการแจ้งการลาออก หรือ สปส. 6-09
 • หนังสือ หรือเอกสารแจ้งให้ออกจากนายจ้าง (หากมี)
 • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ของธนาคาร โดยชื่อที่ระบุในหน้าสมุดบัญชีต้องเป็นชื่อของผู้ประกันตนที่ทำการลงทะเบียนว่างงาน

คำถามที่พบบ่อย

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , ,