วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ พร้อม 10 ตัวอย่างการคิดที่คนมักสับสน

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ พร้อม 10 ตัวอย่างการคิดที่คนมักสับสน

การคำนวณเปอร์เซ็นต์เป็นแนวคิดพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ที่เราหยิบมาใช้ทั่วไปในชีวิต ตั้งแต่การขายของ การเงินไปจนถึงสถิติ ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงวิธีการคำนวณเปอร์เซ็นต์และยกตัวอย่างการคิดเปอร์เซ็นต์ทั่วไปที่คนมักสับสน ซึ่งเมื่อคุณอ่านไปจนถึงตอนท้ายของบทความนี้ คุณจะมีความเข้าใจที่ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นกับคุณ

ทำความเข้าใจพื้นฐานของการคำนวณเปอร์เซ็นต์

ก่อนที่จะดำดิ่งสู่ความซับซ้อน มาสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งด้วยการทำความเข้าใจพื้นฐานของการคำนวณเปอร์เซ็นต์กันก่อน เปอร์เซ็นต์คืออัตราส่วนที่แสดงเป็นเศษส่วนของ 100 ตัวอย่างเช่น 25% สามารถแสดงเป็น 25/100 หรือ 0.25

ในการคำนวณเปอร์เซ็นต์ โดยทั่วไปจะมีวิธีคิด 2 วิธี: 1) เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด : กำหนดว่าเปอร์เซ็นต์หนึ่งเท่ากับเท่าไหร่ เมื่อเทียบจากค่าทั้งหมด 2) เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง : คำนวณความแตกต่างระหว่างค่าสองค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าเริ่มต้น

วิธีคิดเปอร์เซ็นต์ทั่วไปที่คนมักสับสน

หาเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นหรือลดลง

เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจะวัดการเปลี่ยนแปลงสัมพัทธ์ระหว่างค่าสองค่า

 • สูตร: ((ค่าใหม่ – ค่าเดิม) / ค่าเดิม) * 100
 • ตัวอย่าง: ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นจาก 500 บาทเป็น 750 บาท เปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็น:
  ((750 – 500) / 500) * 100 = 50%.

การหาเปอร์เซ็นต์จากทั้งหมด

การหาเปอร์เซ็นต์ที่ค่าหนึ่งๆ แทนจากทั้งหมด

 • สูตร: (ค่า / ผลรวม) * 100
 • ตัวอย่าง: ถ้านักเรียน 30 คนจาก 100 คนสอบผ่าน เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนที่สอบผ่านจะเป็น:
  (30/100) * 100 = 30%.

การคำนวณเปอร์เซ็นต์จากเศษส่วน

การแปลงเศษส่วนเป็นเปอร์เซ็นต์

 • สูตร: เศษส่วน * 100
 • ตัวอย่าง: การแปลง 3/4 เป็นเปอร์เซ็นต์จะได้:
  (3/4) * 100 = 75%.

การกำหนดจุดเปอร์เซ็นต์ 

สิ่งสำคัญคือต้องแยกความแตกต่างระหว่างเปอร์เซ็นต์และจุดเปอร์เซ็นต์ จุดเปอร์เซ็นต์คือหน่วยความต่างของเปอร์เซ็นต์

 • ตัวอย่าง: หากราคาหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 8% เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงคือ 3 จุดเปอร์เซ็นต์

เปอร์เซ็นต์ของกลุ่มย่อยภายในกลุ่มหลัก

การคำนวณเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มย่อยภายในผลรวม

 • สูตร: (กลุ่มย่อย / รวม) * 100
 • ตัวอย่าง: หากมีนักเรียนหญิง 20 คนจากนักเรียน 50 คน เปอร์เซ็นต์ของนักเรียนหญิงในชั้นเรียนคือ:
  (20/50) * 100 = 40%.

เปอร์เซ็นต์ส่วนเพิ่มและส่วนลด

ส่วนเพิ่มและเปอร์เซ็นต์ส่วนลดแสดงถึงสัดส่วนที่เพิ่มหรือหักจากราคาเดิม

 • ตัวอย่าง: หากขายสินค้าในราคา 120 บาทหลังจากลดราคา 20% ราคาเดิมจะเป็น:
  120 บ. / (1 – 0.20) = 150 บ.

การหาค่าเดิม

การหาค่าเดิมหลังจากการเปลี่ยนแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์

 • ตัวอย่าง: หากสินค้าราคา 120 บาทหลังจากเพิ่มขึ้น 20% ราคาเดิมจะเป็น:
  120 บ. / (1 + 0.20) = 100 บ.

อัตรากำไรขั้นต้น

อัตรากำไรขั้นต้นแสดงถึงเปอร์เซ็นต์ของรายได้ที่เหลืออยู่หลังจากหักต้นทุนขาย

 • สูตร: ((รายได้ – ต้นทุนขาย) / รายได้) * 100
 • ตัวอย่าง: หากบริษัทมีรายได้ 500,000 บาท และมีต้นทุน 300,000 บาท อัตรากำไรขั้นต้นจะเป็น:
  ((500,000 – 300,000) / 500,000) * 100 = 40%

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้น

การคำนวณดอกเบี้ยทบต้นเกี่ยวข้องกับการสะสมดอกเบี้ยของเงินต้นในช่วงเวลาหนึ่ง

 • ตัวอย่าง: หากคุณลงทุน 10,000 บาทในอัตราดอกเบี้ยต่อปี 5% ทบต้นต่อปีเป็นเวลา 3 ปี ดอกเบี้ยทบต้นจะเป็น:
  A = 10,000 บาท(1 + 0.05/1)^(1*3) – 10,000 บาท = 10,000 บาท(1.05)^3 – 10,000 บาท = 11,576.25 บาท – 10,000 บาท = 1,576.25 บาท

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก

ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักกำหนดน้ำหนักที่แตกต่างกันให้กับค่าตามนัยสำคัญ

 • สูตร: (ค่า 1 * น้ำหนัก 1 + ค่า 2 * น้ำหนัก 2 + … + ค่า N * น้ำหนัก N) / (น้ำหนัก 1 + น้ำหนัก 2 + … + น้ำหนัก N)
 • ตัวอย่าง: ในการคำนวณคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของข้อสอบ 3 ฉบับที่มีค่าน้ำหนัก 20% 30% และ 50% และคะแนน 80, 90 และ 70 ตามลำดับ ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักจะเป็นดังนี้
  (80 * 0.2 + 90 * 0.3 + 70 * 0.5) / (0.2 + 0.3 + 0.5) = 77.

ไม่ว่าคุณจะวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ประเมินแนวโน้มทางสถิติ หรือเพียงแค่หาส่วนลดระหว่างการขาย การคำนวณเปอร์เซ็นต์นั้นจะมีประโยชน์และช่วยคุณได้มาก ซึ่งหากฝึกฝนและทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรารวบรวมมาให้ในบทความนี้ คุณจะมั่นใจได้ระดับหนึ่งเลยว่าคุณได้รู้วิธีคำนวณเปอร์เซ็นต์พื้นฐานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพแล้วหล่ะ

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , ,