ลาออก ว่างงาน ลงทะเบียนรับเงินชดเชยประกันสังคมได้นะ!

ลาออก ว่างงาน ประกันสังคม
[สารบัญ] ลาออก ว่างงาน ลงทะเบียนรับเงินชดเชยประกันสังคมได้นะ!
  Add a header to begin generating the table of contents

  หนุ่มสาววัยทำงานรู้ไหม เมื่อลาออกหรือว่างงานจะได้รับเงินชดเชยประกันสังคมด้วย ซึ่งก็เป็นสิทธิพิเศษที่ทางประกันสังคมมอบให้กับลูกจ้างที่เป็นผู้ประกันตนทั้งหลายนั่นเอง ว่าแต่จะได้รับเงินชดเชยเป็นจำนวนเท่าไหร่ และมีวิธีการลงทะเบียนว่างงานอย่างไร เราไปดูข้อมูลกันเลย

  ลาออก / ว่างงาน จะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่?

  เมื่อลาออกหรือว่างงาน ผู้ประกันตนจะได้รับเงินชดเชยจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะได้รับเท่าไหร่นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละกรณีด้วย เรามาดูกันดีกว่าว่ากรณีไหนจะได้รับเงินชดเชยเท่าไหร่บ้าง

  1. นายจ้างเลิกจ้าง

  กรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง คุณจะได้รับเงินชดเชยในอัตรา 50% ของค่าจ้างเฉลี่ย แต่จะคำนวณให้ไม่เกินฐานเงินเดือน 15,000 บาท นั่นหมายความว่าหากฐานเงินเดือนของคุณสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดนี้ คุณก็จะได้รับเงินไม่เกิน 7,500 บาทนั่นเอง และจะจ่ายให้ไม่เกินปีละ 180 วัน

  1. ลาออกจากงาน

  ในกรณีที่ลาออกเองหรือหมดสัญญาจ้างงานแล้ว คุณจะได้รับเงินทดแทนจำนวน 30% ของค่าจ้างเฉลี่ย แต่จะคิดให้ไม่เกินจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท และจะจ่ายให้ไม่เกิน 90 วันต่อปีอีกด้วย ดังนั้นอย่าลืมไปใช้สิทธิเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกกันด้วย

  เงื่อนไข รับเงินชดเชยประกันสังคมกรณี ลาออก / ว่างงาน

  การจะรับเงินชดเชยประกันสังคมกรณีลาออกหรือว่างงาน จะต้องมีเงื่อนไขครบถ้วนดังต่อไปนี้

  1. จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน

  ไม่ใช่ว่าใครก็มีสิทธิรับเงินทดแทนประกันสังคม เพราะคุณจะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วตามระยะเวลาที่กำหนด นั่นก็คือไม่น้อยกว่า 6 เดือนนั่นเอง และจะต้องเป็นการจ่ายเงินสมทบก่อนว่างงานภายในเวลา 15 เดือนด้วย

  1. ว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 วัน

  คุณจะขอรับเงินชดเชยได้ก็ต่อเมื่อว่างงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 วัน จึงจะสามารถลงทะเบียนว่างงานได้ ดังนั้นหากยังว่างงานไม่ครบตามกำหนด ก็จะไม่สามารถรับเงินชดเชยได้นั่นเอง โดยจะต้องรอให้ว่างงานจนครบตามจำนวนวันที่กำหนดก่อน จึงจะสามารถลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยได้

  1. ไม่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุต่อไปนี้

  การจะลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ กรณีที่คุณถูกเลิกจ้าง จะต้องไม่โดนเลิกจ้างด้วยกรณีดังต่อไปนี้ เพราะหากเป็นกรณีเหล่านี้จะไม่สามารถรับเงินชดเชยประกันสังคมได้นั่นเอง

  • ละทิ้งหน้าที่การงานของตัวเอง หรือหยุดงานโดยไม่มีเหตุอันควรเป็นเวลานานติดต่อกันมากกว่า 7 วัน
  • ไม่ใช่กรณีชราภาพ ที่จะได้รับเงินทดแทนชราภาพอยู่แล้ว
  • ตั้งใจหรือจงใจ ทำให้นายจ้างเกิดความเสียหาย ถือเป็นความผิดของตัวลูกจ้างจึงไม่ได้รับเงินทดแทน
  • ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ซึ่งเกิดจากการประมาทเลินเล่อของตัวลูกจ้าง
  • ได้รับคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุก โดยกรณีนี้จะไม่ได้รับเงินชดเชยเช่นกัน
  • ทุจริตในหน้าที่การงานและต่อนายจ้าง
  • ฝ่าฝืนข้อบังคับในการทำงาน ซึ่งได้มีการแจ้งให้ทราบโดยละเอียดแล้ว

  วิธี ลงทะเบียนว่างงาน เพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคม

  ได้รู้กันแล้วว่ากรณีว่างงานหรือลาออกจะได้รับเงินทดแทนประกันสังคมเท่าไหร่และมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง ทีนี้เรามาดูกันสิว่าการลงทะเบียนว่างงานเพื่อรับเงินชดเชยประกันสังคมต้องทำอย่างไร โดยขออธิบายวิธีลงทะเบียนว่างงานประกันสังคมออนไลน์ดังนี้

  1. คุณจะต้องเข้าไปที่เว็บกรมการจัดหางานเพื่อลงทะเบียนว่างงาน โดยคลิกได้เลยที่ลิ้งค์นี้ https://empui.doe.go.th/ จากนั้นให้คลิกที่ ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้เลย

  ลาออก ว่างงาน ประกันสัมคม - 1

  1. จะมีเงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับการลงทะเบียนว่างงานให้คุณอ่านทำความเข้าใจ แล้วกดยอมรับและเข้าใช้งาน จากนั้นให้คลิกที่ขั้นตอนต่อไปเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปได้เลย

  ลาออก ว่างงาน ประกันสัมคม - 2

  1. กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน โดยเฉพาะเลขบัตรประชาชน ซึ่งจะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยก็คลิกตรวจสอบข้อมูลได้เลย

  ลาออก ว่างงาน ประกันสัมคม - 3

  1. คุณจะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ว่างงาน

  1. เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วไปยื่นขอรับเงินทดแทนที่สำนักงานประกันสังคมได้เลย ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้ได้แก่

  • แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนการว่างงาน
  • รูปถ่าย ซึ่งจะต้องถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร
  • บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา
  • หนังสือรับรองการออกจากงาน
  1. รอรับเงินทดแทนได้เลย ซึ่งทางประกันสังคมจะโอนให้เดือนละครั้ง และอย่าลืมรายงานตัวทุกเดือนได้ โดยสามารถรายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ได้เช่นกัน

  สิทธิประกันสังคมที่เปลี่ยนไปหลังจาก ลาออก / ว่างงาน

  หลังจากลาออกหรือว่างงานแล้ว จะยังคงได้รับสิทธิประกันสังคมต่อได้อีกเป็นระยะเวลาประมาณ 6 เดือนหลังว่างงาน โดยคุณสามารถใช้สิทธิได้ปกติเหมือนตอนทำงานเลย ซึ่งหากคุณต้องการใช้สิทธิต่อหลังจาก 6 เดือนไปแล้ว จะต้องเปลี่ยนจากประกันสังคมมาตรา 33 มาสมัครประกันสังคมมาตรา 39 ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 6 กรณี จากเดิมที่เคยได้รับ 7 กรณีนั่นเอง โดยได้รับสิทธิอะไรบ้างมาดูกัน

  1. สิทธิการรักษาพยาบาล

  กรณีเจ็บป่วย และได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้อีกด้วย ซึ่งจะได้จำนวน 50% ของค่าจ้างนั่นเอง และจ่ายให้ไม่เกิน 180 วันต่อปี

  1. สิทธิกรณีทุพพลภาพ

  เมื่อทุพพลภาพ คุณจะได้รับค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทน และหากเสียชีวิตก็จะได้รับค่าทำศพอีกด้วย แต่ทั้งนี้จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน

  1. สิทธิได้รับเงินค่าคลอดบุตร

  คุณจะได้รับสิทธิเงินค่าคลอดบุตรเป็นจำนวน 13,000 บาท และเงินสงเคราะห์กรณีหยุดงาน ซึ่งจะได้รับจำนวน 1.5 เดือน โดยจะคำนวณเฉลี่ยจากเงินเดือนที่ได้จริงแต่คิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท

  1. สิทธิได้รับเงินสงเคราะห์บุตร

  ประกันสังคมมาตรา 39 นี้ ก็ยังคงให้สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรกับผู้ประกันตนด้วยเช่นกัน โดยจะได้รับต่อเนื่องจนบุตรมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

  1. สิทธิได้รับเงินบำเหน็จบำนาญกรณีชราภาพ

  กรณีที่ชราภาพ จะได้รับเป็นเงินบำเหน็จหรือบำนาญ โดยจะคิดให้ตามเงื่อนไขนั่นเอง ซึ่งหากเป็นเงินบำนาญจะได้รับร้อยละ 20 ของค่าจ้างเฉลี่ย แต่ถ้าเป็นเงินบำเหน็จจะได้รับเท่ากับจำนวนเงินที่สมทบเข้ามา

  1. สิทธิได้รับเงินค่าทำศพ กรณีเสียชีวิต

  หากผู้ประกันตนเสียชีวิต จะได้รับเงินค่าทำศพ โดยได้รับเป็นจำนวนเงิน 40,000 บาท แต่จะต้องมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วเป็นเวลา 1 เดือนด้วย

  เมื่อรู้แบบนี้แล้ว ใครที่กำลังว่างงานหรือพึ่งลาออก ก็อย่าลืมลงทะเบียนว่างงานและไปรับสิทธิประกันสังคมกรณีว่างงานกันด้วย เพื่อจะได้รับเงินทดแทนไปใช้ในระหว่างว่างงานนั่นเอง และอย่าลืมว่าคุณยังสามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องไปจนถึง 6 เดือน ดังนั้นหากเจ็บป่วยไม่สบายก็ยังใช้สิทธิได้อยู่นะ

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  คุณอาจชอบ..

  Scroll to Top