100 อาชีพสุจริตมีอะไรบ้าง? แต่ละอาชีพทำอะไร ?

100 อาชีพสุจริตมีอะไรบ้าง_ แต่ละอาชีพทำอะไร
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


อาชีพ คือ รูปแบบการดำรงชีวิตของมนุษย์ หรือการทำงาน ทำกิจกรรม ที่มีรายได้เป็นผลตอบแทน ซึ่งหากใครอยากรู้ว่าอาชีพนั้นมีอะไรบ้าง และแต่ละอาชีพทำอะไร ในบทความนี้จะขอยกตัวอย่าง 100 อาชีพสุจริต ให้ทุกคนได้รู้กัน!

100 อาชีพสุจริตมีอะไรบ้าง?

 1. นักบัญชี : รับผิดชอบในการจัดเตรียมและตรวจสอบบันทึกทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่าถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. นักแสดง : แสดงในภาพยนตร์โทรทัศน์ละครหรือการผลิตสื่ออื่นๆ
 3. สถาปนิก : ออกแบบอาคารและโครงสร้างทั้งภายในและภายนอก
 4. ศิลปิน : สร้างงานศิลป์เช่นภาพสี ประติมากรรม หรือภาพวาด
 5. นักดาราศาสตร์ : ศึกษาจักรวาลรวมถึงดวงดาวดาวเคราะห์กาแล็กซี่และบุเทหวัตถุในท้องฟ้าหรือในอวกาศอื่นๆ 
 6. นายธนาคาร : บริหารบัญชีการเงินและให้คำแนะนำทางการเงิน
 7. บาร์เทนเดอร์ : เสิร์ฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ลูกค้า
 8. นักชีววิทยา : ศึกษาสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม
 9. เชฟ : เตรียมและปรุงอาหาร
 10. โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ : เขียนโค้ดเพื่อสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์
 11. ช่างก่อสร้าง : ประกอบโครงสร้างขึ้นเป็นชิ้นงาน เช่นถนนสะพานและอาคาร
 12. ทันตแพทย์ : วินิจฉัยและรักษาโรคและอาการของฟันและเหงือก
 13. นักออกแบบ : สร้างแนวคิดที่เป็นภาพสำหรับผลิตภัณฑ์เว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
 14. แพทย์ : วินิจฉัยและรักษาโรคและอาการบาดเจ็บ
 15. ช่างไฟฟ้า : ติดตั้ง ปรับปรุงและซ่อมแซมสายไฟ วงจรและอุปกรณ์ต่างๆ
 16. วิศวกร : วิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างเครื่องจักร โครงสร้าง และระบบ
 17. เกษตรกร : ปลูกพืชผลและเลี้ยงปศุสัตว์
 18. นักดับเพลิง : ตอบสนองต่ออัคคีภัยและเหตุฉุกเฉินอื่นๆ
 19. พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน : มอบความปลอดภัยและบริการแก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน
 20. ช่างทำผม : ตัดแต่ง ออกแบบทรงผม และทำสีผมต่างๆ
 21. พนักงานดูแลอาคาร : ทำความสะอาดและดูแลรักษาอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวก
 22. ทนายความ : เป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องทางกฎหมาย
 23. บรรณารักษ์ : จัดระเบียบและดูแลรักษาการเก็บรวบรวมหนังสือ
 24. ช่างเครื่อง : ซ่อมแซมและดูแลยานพาหนะและเครื่องจักร
 25. พยาบาล : ให้การดูแลทางการแพทย์แก่ผู้ป่วย
 26. ผู้เชี่ยวชาญด้านสายตา : ตรวจสอบดวงตาและกำหนดขนาดเลนส์
 27. จิตรกร : สร้างงานศิลปะโดยการนำสีไปใช้กับพื้นผิวต่าง ๆ
 28. เภสัชกร : จ่ายยาตามใบสั่งยา และให้คำปรึกษาแนะนำการใช้ยา
 29. การถ่ายภาพ : ถ่ายภาพเพื่อการพาณิชย์หรืองานศิลปะ
 30. แพทย์ : วินิจฉัยและรักษาอาการทางการแพทย์
 31. ช่างประปา : ติดตั้งและซ่อมแซมระบบท่อประปา
 32. เจ้าหน้าที่ตำรวจ : บังคับใช้กฎหมายและรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
 33. นักการเมือง : ดำรงตำแหน่ง ทำหน้าที่ออกเสียงแทนประชาชน และตัดสินใจ ออกนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อสาธารณชน
 34. บุรุษไปรษณีย์ : ส่งจดหมายและพัสดุ
 35. พนักงานต้อนรับ : ทักทายแขกและรับสาย พร้อมตอบคำถาม ให้ความสะดวก
 36. นักวิทยาศาสตร์ : ทำการวิจัยและทดลอง
 37. นักสังคมสงเคราะห์ : ช่วยเหลือผู้คนในปัญหาทางสังคมอารมณ์และเศรษฐกิจ
 38. ทหาร : รับราชการทหารในกองทัพและปกป้องประเทศ
 39. ครู : ให้ความรู้แก่นักเรียนในวิชาที่ถนัด
 40. สัตวแพทย์ : วินิจฉัยและรักษาโรคและอาการบาดเจ็บในสัตว์
 41. บริกร : เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มให้ลูกค้า
 42. นักพัฒนาเว็บ : ออกแบบและสร้างเว็บไซต์
 43. นักเขียน : สร้างงานเขียนสำหรับการตีพิมพ์
 44. คนดูแลสวนสัตว์ : ดูแลสัตว์ในสวนสัตว์
 45. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย : วิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัย
 46. นักมานุษยวิทยา : ศึกษาต้นกำเนิดและพัฒนาวัฒนธรรมของมนุษย์
 47. นักบำบัดโรคกระดูกสันหลัง : ปรับกระดูกสันหลังและข้อต่ออื่นๆเพื่อรักษาอาการทางการแพทย์
 48. นักธรณีวิทยา : ศึกษาองค์ประกอบโครงสร้างและแง่มุมทางกายภาพอื่นๆของโลก
 49. นักประวัติศาสตร์ : ศึกษาเหตุการณ์ในอดีตและบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์
 50. ช่างอัญมณี : ออกแบบสร้างและซ่อมแซมเครื่องประดับ
 51. นักชีววิทยาทางทะเล : ศึกษาและค้นคว้าชีวิตสัตว์ทะเลระบบนิเวศน์และสมุทรศาสตร์
 52. นักคณิตศาสตร์ : การวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาทฤษฎีและการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 53. สัปเหร่อ : การเตรียมศพสำหรับฝังศพจัดงานศพและการให้คำปรึกษาแก่คนใกล้ชิด
 54. ผู้ช่วยทนาย : ช่วยเหลือทนายความในการวิจัยทางกฎหมายการเตรียมเอกสารและการจัดการคดี
 55. หน่วยกู้ชีพ : ให้การดูแลทางการแพทย์และการขนส่งไปยังผู้ป่วยไข้และบาดเจ็บในสถานการณ์ฉุกเฉิน
 56. นักพยาธิวิทยา : การวินิจฉัยโรคและศึกษาสาเหตุและผลกระทบ
 57. นักบิน : ใช้งานเครื่องบินอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามข้อบังคับ
 58. นักจิตวิทยา : ศึกษาพฤติกรรมและกระบวนการทางจิตใจวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติทางจิตใจ
 59. ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ : ช่วยเหลือลูกค้าในการซื้อและขายทรัพย์สินเจรจาต่อรองสัญญาและจัดการธุรกรรม
 60. นักพัฒนาซอฟต์แวร์ : ออกแบบ พัฒนา และดูแลรักษาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์และระบบ
 61. ศัลยแพทย์ : ดำเนินการผ่าตัดผู้ป่วยและให้การดูแลหลังการผ่าตัด
 62. คนขับรถแท็กซี่ : ขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางอย่างปลอดภัยและทันเวลา
 63. จิตแพทย์ : รักษาความผิดปกติทางด้านจิตใจอารมณ์และพฤติกรรมด้วยการให้คำปรึกษาและการรักษาทางจิตใจ
 64. นักวางแผนเมือง : พัฒนาแผนสำหรับการเติบโตและของเมือง
 65. เจ้าหน้าที่เทคนิคสัตวแพทย์ : ช่วยเหลือสัตวแพทย์ด้วยการดูแลทางการแพทย์และรักษาสัตว์
 66. แพทย์ฝังเข็ม : ดูแลการรักษาผู้ป่วยเพื่อบรรเทาอาการปวดและรักษา
 67. นักกีฬา : ฝึกซ้อมการแข่งขันและเป็นตัวแทนของทีมหรือองค์กรในกีฬา
 68. ผู้สอบบัญชี : ตรวจสอบบันทึกทางการเงินและตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
 69. คนทำขนมปัง : เตรียมและอบขนมปังเค้กและขนมอบอื่นๆ
 70. คนต้มเบียร์ : ผลิตและการผลิตเบียร์และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อื่นๆ
 71. ช่างไม้ : ก่อสร้างการติดตั้งและซ่อมแซมโครงสร้างและอุปกรณ์ติดตั้ง
 72. ผู้กำกับภาพ : ใช้งานกล้องและอุปกรณ์เพื่อถ่ายภาพสำหรับภาพยนตร์และโทรทัศน์
 73. โค้ช : ฝึกซ้อม พัฒนานักกีฬาทีมและองค์กร
 74. ผู้แต่ง : เขียน จัดเรียง และสร้างเพลงต้นฉบับ
 75. ดีเจ : เล่นและมิกซ์เสียงดนตรีสำหรับการถ่ายทอดสดทางวิทยุโทรทัศน์หรือผับ
 76. นักดำน้ำ : สำรวจสภาพแวดล้อมใต้น้ำและทำงานใต้น้ำ
 77. นักเศรษฐศาสตร์ : วิเคราะห์ข้อมูลและแนวโน้มทางเศรษฐกิจและ พัฒนาการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ
 78. บรรณาธิการ : ตรวจทาน แก้ไขเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 79. นักวิเคราะห์ทางการเงิน : วิเคราะห์การลงทุนและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงิน
 80. ร้านดอกไม้ : จัดดอกไม้และขายดอกไม้
 81. นักแบบกราฟิก : สร้างแนวคิดแบบเป็นภาพสำหรับสื่อด้านการตลาดเว็บไซต์และสื่ออื่นๆ
 82. นักออกแบบภายใน : เลือกและจัดวางเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนประกอบอื่นๆเพื่อสร้างพื้นที่ภายในที่สวยงามสวยงาม
 83. พนักงานธนาคารเพื่อการลงทุน : ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับการควบรวมกิจการการซื้อกิจการและธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ
 84. นักบำบัดด้วยการนวด : นวดบำบัดด้วยการบำบัดร่างกายและการบำรุงร่างกาย
 85. นักพูดสร้างแรงจูงใจ : สร้างแรงบันดาลใจและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้ชมผ่านการพูดในที่สาธารณะ
 86. นักดนตรี : เล่นเครื่องดนตรีและร้องเพลง
 87. เจ้าหน้าที่ทัณฑ์บน : กำกับดูแลและติดตามดูแลกิจกรรมต่างๆของบุคคลทำทัณฑ์บน
 88. ผู้วิจัยเป็นการส่วนตัว : สอบสวนบุคคลหรือองค์กรเพื่อค้นหาข้อมูล
 89. ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ : พัฒนาและบริหารภาพลักษณ์สาธารณะขององค์กร
 90. รังสีแพทย์ : วินิจฉัยและรักษาสภาวะทางการแพทย์โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
 91. กะลาสี : ปฏิบัติงานและบำรุงรักษาเรือและเรือลำอื่น
 92. ยาม : ปกป้องบุคคลและทรัพย์สินจากการโจรกรรมและอาชญากรรมอื่นๆ
 93. นักร้อง : แสดง ร้องและบันทึกเพลง
 94. นักสถิติ : รวบรวมวิเคราะห์และตีความข้อมูล
 95. ช่างตัดเสื้อ : การเย็บการดัดแปลงและการซ่อมแซมเสื้อผ้า
 96. คนขับรถบรรทุก : ขนส่งสินค้าและวัสดุอย่างปลอดภัยและทันเวลา
 97. ผู้ประกาศข่าว : ผู้รับผิดชอบในการแนะนำและนำเสนอข่าวทางโทรทัศน์และวิทยุ
 98. นักการทูต : ผู้แทนประเทศของตนในต่างประเทศ มีหน้าที่เจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศ
 99. ล่าม : ผู้เป็นล่ามรับผิดชอบในการแปลภาษาพูดหรือภาษาเขียนจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง
 100. นางแบบ/นายแบบ : โพสท่าถ่ายรูปเพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ บริการและแบรนด์ นอกจากนั้นยังต้องรักษารูปลักษณ์และทัศนคติของตนเอง และทำตามคำแนะนำจากช่างภาพและมืออาชีพผู้สร้างสรรค์คนอื่นๆ

ทั้งหมดนี้คือ 100 อาชีพสุจริตที่เรายกมาแนะนำในบทความนี้ หวังว่าคุณผู้อ่านจะเข้าใจบทบาทคร่าว ๆ ของแต่ละอาชีพไม่มากก็น้อยนะ

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,