20 ทักษะอนาคต Hard / Soft Skills ที่มีแล้วเป็นที่ต้องการในปี 2020

ทักษะอนาคต 2020
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


ปัจจุบันปี 2020 แม้ว่าอัตราการว่างงานของประเทศไทยจะอยู่เพียงแค่ 0.9% แต่กว่า 40% ของคนที่มีงานนั้นไม่มีความสุขกับงานปัจจุบัน สาเหตุเกิดจากปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนไม่มีความสุขกับงานปัจจุบัน เช่นเงินเดือน ลักษณะงาน ระบบองค์กร เพื่อนร่วมงาน หรือสวัสดิการ ปัจจัยเหล่านี้นั้นส่วนหนึ่งอาจเกิดจากการที่เรามีทักษะในด้านต่างๆไม่เพียงพอ ทำให้เรามีตัวเลือกงานน้อย เราจึงไม่สามารถเลือกงานที่เหมาะสมกับตนเองได้ ดังนั้นในอนาคตหากเราอยากเป็นผู้ที่สามารถเลือกงานที่เราทำแล้วมีความสุขได้ เราควรจะเรียนรู้ทักษะอนาคตในปี 2020 เป็นต้นไป ในด้านล่างนี้ให้ได้มากที่สุด

20-ทักษะในอนาคต

Hard Skills

10 ทักษะด้านความรู้ (Hard Skills)

Hard skills คือความรู้หรือทักษะทางด้านวิชาชีพที่สามารถถูกถ่ายทอดจากผู้อื่นได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราสามารถเรียนรู้จากโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือออนไลน์ Hard skills ที่เรามีจะเป็นตัวกำหนดว่าเราสามารถและมีโอกาสสำเร็จในการทำงานประเภทไหนได้บ้าง ทำให้ฝ่ายบุคคลใช้ Hard skills นี้ในการตัดสินรับคนเข้ามาทำหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆในองค์กร เรามาดูกันว่า Hard skills ที่ได้รับความนิยมในปั 2020 เป็นต้นไปมีอะไรบ้าง

 1. Cloud Computing

Cloud Computing คือระบบหรือทรัพยากรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากของผู้ให้บริการ ที่รองรับการทำงานของผู้ใช้ในหลากหลายด้าน เช่นการประมวลผล การจัดเก็บข้อมูลจำนวนมาก และอื่นๆ โดยที่ผู้ใช้ไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์เพื่อใช้งานแต่เพียงแค่เชื่อมต่อกับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้นผู้ใช้สามารถทำงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ตัวอย่างเช่นทุกวันนี้เราสามารถใช้ Google Drive ผู้ให้บริการการจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ (Cloud Storage) เพื่อจัดเก็บ แลกเปลี่ยนไฟล์งานต่างๆ หรือทำงานร่วมกันกับเพื่อนๆในไฟล์เดียวกันในเวลาเดียวกันได้ ด้วยเหตุนี้เองทำให้ Cloud Coumputing เริ่มเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายและหลากหลายบริษัทต้องการนักพัฒนา วิศวกรหรือผู้ที่ชำนาญในด้านนี้เข้ามาร่วมทีมเป็นอย่างมาก

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจระบบเครื่อข่าย (Networking), Distributed Computing, และภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Python

 1. Artificial Intelligence (AI)/ Machine Learning Engineers

Artificial Intelligence (AI) หรือปัญญาประดิษฐ์ คือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่มีจุดประสงค์ให้คอมพิวเตอร์มีพฤติกรรมและความสามารถคล้ายมนุษย์ คิดเองได้ และเรียนรู้ที่จะฉลาดได้ด้วยตัวมันเอง AI นั้นเกิดขึ้นมาเพื่อทำงานเพื่อมนุษย์ โดยดำเนินการอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพมากขึ้นและลดความเป็นไปได้ในความผิดพลาด ตัวอย่างการใช้ AI ในปัจจุบันเช่น ยานพาหนะไร้ขนขับโดย Tesla ใช้ AI เขียนข่าวโดย Knowhere หรือแม้แต่ตัดต่อหนังโดย IBM

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์ เช่น Python, เชี่ยวชาญคณิตศาสตร์ เช่น Linear Algebra, Differential calculus และ Statistics

 1. Analytical Reasoning

ในยุคที่มีข้อมูลมากมายเข้าถึงง่ายทำให้เรามีข้อมูลให้เลือกวิเคราะห์ล้นมือ และเป็นยุคเดียวกันที่การแข่งขันสูงและอะไรๆก็รวดเร็วไปหมด ดังนั้นการใช้ข้อมูลที่มีเพื่อตัดสินใจที่หลักแหลม แม่นยำและรวดเร็วนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นมาก ด้วยเหตุนี้การใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์จึงสำคัญมาก เพราะว่าการวิเคราะห์ลักษณะนี้จะเข้ามาช่วยในการเชื่องโยงข้อมูล ตัวแปร และแตกย่อยปัญหาใหญ่ออกมาในระดับที่จัดการได้เพื่อสรรหาทางออกและทางแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ยอมรับความไม่รู้, ตั้งคำถาม, วางระบบกระบวนการคิด

 1. Mobile Application Development

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วทำให้พฤติกรรมในการใช้เทคโนโลยีของเราเปลี่ยนไป จากใช้ คอมพิวเตอร์และแล็ปท็อปเป็นมือถือ ซึ่งปริมาณของผู้ใช้มือถือและความถี่ในการใช้มือถือของเรานั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน ทำให้หลากหลายบริษัทพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อเป็นเครื่องมือและช่องทางในการเพิ่มยอดขาย ทำการตลาด เข้าถึงลูกค้า และขยายการบริการ ดังนั้นนักพัฒนา Application สำหรับมือถือจึงเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างมาก

วิธีพัฒนาทักษะนี้: User Interface(UI), backend computing, เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์เช่น C# หรือ Java

 1. UX Design

User eXperience (UX) คือประสบการณ์ของผู้ใช้งานที่เกิดจากการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้ต่อการใช้งานระบบ ดังนั้น UX Design คือการออกแบบระบบและทุกปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับองค์กรหรือสินค้าให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและเกิดความพึงพอใจ ตัวอย่างเช่นเหมือนซุปเปอร์มาเก็ตทีเปิดเพลงเพราะๆให้เราใช้เวลาในร้านนานๆ มาเป็นร้านค้าออนไลน์ที่มีฟิลเตอร์ให้เลือกหาสินค้าที่ต้องการได้แม่นยำขึ้น และด้วยปี 2020 โลกดิจิตอลนั้นกลายเป็นส่วนหลักในชีวิตประจำวันของเรา ทำให้การค้าขายแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นบนโลกออนไลน์มากขึ้น ดังนั้นเวลาและทุกขณะของเราในโลกดิจิตอลในฐานะลูกค้าหรือผู้ใช้นั้นยิ่งสำคัญต่อบริษัทเหล่านั้นขึ้นไปอีก บริษัทต่างๆจึงต้องการคนที่สามารถออกแบบให้สินค้าหรือบริการที่อยู่บนโลกดิจิตอลมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกกับลูกค้ามากที่สุด

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจกลุ่มผู้ใช้หรือลูกค้า, ออกแบบ วาดเขียนเป็น, เข้าใจภาษาคอมพิวเตอร์เช่น HTML/CSS หรือ Javscript

 1. Video Production

ด้วยจำนวนการบริโภครูปแบบเนื้อหาที่เปลี่ยนไปของเรา จากข้อความ รูป เป็นวีดีโอ ซึ่งในปัจจุบัน กว่า 70% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกเลือกบริโภคเนื้อหาในรูปแบบวีดีโอ ทำให้วีดีโอกลายเป็นสื่อหลักสำหรับบริษัทหรือบุคคลต่างๆในการโฆษณา แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่ข่าวสาร ด้วยเหตุนี้เองผู้ชำนาญในการถ่ายวีดีโอ การตัดต่อ การเขียนสคริปต์ การจัดแสง การจัดองค์ประกอบภาพ เป็นที่ต้องการมากขึ้นทุกวันในปัจจุบัน

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจวิธีใช้กล้องและเลนส์, การตัดต่อ, การวางแผนเขียนบท, การจัดแสง

 1. Sales Leadership

การขายเป็นสิ่งสำคัญ และเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ธุรกิจนั้นเกิดผลกำไร ดังนั้นการที่มีความสามารถด้านการขายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือผู้นำการขาย จากสถิติของ Harvard Business Review พบว่ามากกว่า 69% ของคนที่ทำงานด้านการขายที่สามารถทำยอดทะลุเป้า กล่าวว่าพวกเขามีหัวหน้าที่ดีกว่าทั่วไป ซึ่งหัวหน้าที่ดีและเก่งจะสามารถผลักดันบุคลากรในทีม สร้างสภาพแวดล้อมที่เกื้อกูลการขาย และวางกลยุทธ์แบบแผนที่ชัดเจนให้บริษัทมียอดขายมากขึ้น

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ตั้งเป้าหมายและระยะเวลาที่ชัดเจน, เข้าใจวิธีพูดและการโน้มน้าว, สร้างวัฒนธรรมแบบเปิดโอกาส

 1. People Management

คนคือทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในการดำเนินธุรกิจ ความสามารถ ความคิด และพฤติกรรมของคนนั้นจะเป็นตัวแปรหลักว่าธุรกิจหรือบริษัทจะเติบโตและสำเร็จได้มากแค่ไหน ดังนั้นความสามารถและความเชี่ยวชาญในการบริหารคน ไม่ว่าจะเป็นการหาคนที่เหมาะสมกับงาน การดึงความมีประสิทธิภาพในการทำงาน การทำให้คนมีความสุขกับการทำงาน การทำให้คนในทีมทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี หรือการแนะแนวและเสริมสร้างศักยภาพของตัวบุคคล ยิ่งในยุคนี้ที่พฤติกรรมคนทำงานเปลี่ยนไปมาก และความรู้ ความสามารถที่สำคัญในปัจจุบันอาจไม่เป็นที่ต้องการในอนาคต การบริหารคนให้พวกเขามีอนาคตที่มั่นคงในการงานจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เอาใจใส่ผู้อื่น, สร้างสัมพันธ์, เป็นผู้ฟังที่ดี, ส่งเสริมและผลักดัน

 1. Translation

ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว กฏหมายที่เปิดโอกาสและสนับสนุนให้เกิดการค้าและการจ้างแรงงามข้ามประเทศมากขึ้นทุกปี ทำให้บุคลากรที่สามารถเข้าใจและสื่อสารภาษาต่างๆเป็นที่ต้องการมาก และยิ่งหากรู้คำคัพท์เทคนิคเฉพาะทางในสายงานต่างๆก็จะเป็นที่ต้องการอย่างมากขึ้นไปอีก

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เรียนรู้วิธีการเขียน, เป็นผู้ฟังและผู้พูดที่ดี, เข้าใจความต่างของวัฒนธรรม

 1. Social Media Marketing

Social Media คือสังคมออนไลน์ที่ปัจจุบันเรานิยมใช้เพื่อการสื่อสาร รับและแบ่งปันข่าวสารความรู้ และความบันเทิง ซึ่งทุกวันนี้เราคนไทยแทบทุกคนใช้เวลาส่วนมากบน Social media เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram สูงถึงกว่า 10 ชั่วโมงต่อวัน ทำให้บริษัทต่างๆต้องปรับตัวเพื่อแย่งชิงความสนใจของว่าที่ลูกค้าหรือลูกค้าในโลกออนไลน์ให้ได้มากที่สุด ดังนั้นผู้ที่สามารถวางแผน วิเคราะห์ ประกาศ สื่อสารหรือแสดงคุณค่าขององค์กรผ่านข่องทางออนไลน์ต่างๆอย่างเชี่ยงชาญและมีประสิทธิภาพจึงเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจจุดเด่นของ Platforms ต่างๆ, ติดตาม อัพเดทเทรนด์อยู่ตลอด, มีความคิดสร้างสรรค์

Soft Skills

10 ทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม (Soft Skills)

Soft skills คือตัวตน นิสัยของเราหรือการเข้าหาคนที่มีผลและอิทธิพลต่อความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงาน ซึ่ง Soft skills นั้นเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีว่าเราจะสำเร็จในองค์กรๆหนึ่งหรือไม่ เพระว่า Soft skills จะเป็นตัวกำหนดว่าเราเข้ากับเพือนร่วมงาน ลักษณะการทำงาน และวัฒนธรรมองค์กรได้ดีแค่ไหน ทำให้ฝ่ายบุคคลหรือเจ้าของบริษัทใช้ทักษะประเภทนี้เป็นหลักการตัดสินหลักในการคัดเลือกคนเข้าทำงาน ดังนั้นเรามาดูกันว่า Soft skills ที่สำคัญสำหรับปี 2020 มีอะไรบ้าง

 1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

เมื่อพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ หลายๆคนคงจะคิดถึงทักษะสำหรับคนในวงการศิลปะ แต่จริงๆแล้วความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น วิศวกร นักการตลาดหรือแม้กระทั่งนักคณิตศาสตร์ ความคิดสร้างสรรค์คือกระบวนการคิดที่หลากหลายที่ทำให้เกิดไอเดียการแก้ปัญหาในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งทักษะนี้เหมาะกับโลกแห่งอนาคตที่ไม่มีความแน่นอน โลกที่มีปัญหาใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาทำให้เราต้องสรรหาวิธีการแก้ไขใหม่ๆ ตัวอย่างเช่นหากเราเป็นครูภาษาไทยที่ต้องการให้นักเรียนแต่งกลอนเป็น เราอาจบอกความคล้ายของการแต่งกลอนและแร็พซึ่งกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันแก่นักเรียน เพื่อทำให้เกิดความอยากรู้และเป็นแรงกระตุ้นให้นักเรียนเล่นการสัมผัสเสียงและแต่งกลอนได้ดีขึ้น

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ผนวกสิ่งที่เรียนรู้มา, ท้าทายกระบวนการคิด, เสี่ยงที่จะลงมือ

 1. ทักษะการโน้มน้าวต่อรอง (Negotiation and Persuasion)

คำพูดนั้นเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่มีอิทธิผลต่อมุมมอง ความคิดและการกระทำของเราอย่างมหาศาล ในโลกธุรกิจหากเราสามารถโน้มน้าวความคิดของอีกฝ่ายให้คิดในสิ่งที่เราคิดหรือมองในมุมมองที่เราต้องการให้มองได้ อีกฝ่ายก็จะยินดีที่จะช่วยเหลือหรือตอบรับสิ่งที่เราร้องขออย่างเต็มใจ ซึ่งเราก็จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือธุรกิจได้มากที่สุด เช่นการต่อรองเงินเดือน โดยปกติฝ่ายบุคคลจะต้องทำ KPI โดยการจ่ายต่อหัวให้น้อยที่สุด แต่เราต้องการรับเงินสูงสุดที่จะเป็นไปได้ ซึ่งทางฝ่ายบุคคลก็จะใช้กลยุทธ์ในการพูดต่างๆให้เราคิดเหมือนเขาเช่น ประสบการณ์ไม่พอ สวัสดิการบริษัทดี ทำงานกับคนเก่งหรือบริษัทมีชื่อเสียง ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะทำให้น้ำหนักของเงินเดือนที่เป็นประเด็นหลักดูเล็กลง กลับกันหากเรามั่นใจว่ามีฝีมือ รู้ว่าผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ในตลาดน้อย และทางบริษัทต้องการคนอย่างเร่งด่วน เราสามารถใช้ประเด็นเหล่านี้สื่อสารออกไปด้วยวิธีต่างๆให้ฝ่ายบุคคลคล้อยตามได้ ซึ่งหากเราสำเร็จเราก็จะได้เงินเดือนที่มากกว่าข้อเสนอแรกหรือสูงเท่าที่เราต้องการได้ จะเห็นได้ว่าทักษะการโน้มน้าวต่อรองเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในด้านหน้าที่การงานอย่างมาก

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจหัวข้อและผู้เจรจาให้ได้มากที่สุด, ฝึกฟัง, ฝึกพูดในสถานการณต่างๆ, มีความมั่นใจ

 1. ทักษะการจัดการเวลา (Time Management)

“ทุกนาทีมีค่า” คำคมที่เหมาะกับเราทุกคน เพราะเวลาคือสิ่งที่จำกัด หมดแล้วหมดเลย และเราทุกคนใช้ชีวิตอยู่บนกฏนี้เหมือนกัน หากเรามองไปรอบๆตัว เพื่อนๆที่อายุและพื้นฐานเท่ากัน บางคนใกล้ที่จะประสบความสำเร็จ บางคนเพิ่งเริ่มต้น สถานการณ์เหล่านี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดสรรและวิธีใช้เวลาของพวกเขาในอดีต ปี 2020 เป็นปีที่มีทั้งสิ่งเร้าที่ทำให้เราใช้เวลาแบบสิ้นเปลืองอยู่มาก แต่ก็มีอุปกรณ์และกรณีศึกษาที่ช่วยให้เราใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่น้อยเช่นกัน ดังนั้นหากเราต้องการที่จะประสบความสำเร็จในด้านต่างๆให้เร็วที่สุดที่จะเป็นไปได้ เราก็ควรจะวางแผนและกลยุทธ์การใช้เวลาในรูปแบบต่างๆให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด เช่นการกำจัดสิ่งเร้า ทำ Time Boxing หรือใช้เทคนิค Pomodoro เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาในแต่ละวันของเรา

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ตั้งเป้าหมายเรียงลำดับความสำคัญ, วางแผน, มีวินัย

 1. ทักษะความสงสัยใคร่รู้ (Curiosity) / Learn to learn

ปี 2020 เป็นต้นไปจะเป็นยุคที่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตลอดเวลา ทำให้อุปกรณ์ เทคโนโลยี หรือแนวทางในการทำงานในปัจจุบันดูจะล้าหลังได้ในบางที ดังนั้นความสงสัยใคร่รู้จึงเป็นทักษะสำคัญที่จะช่วยให้เราพบเจอเทคโนโลยี วิธี หรือโอกาสในการทำงานใหม่ๆ ทำให้เรามีประสิทธิภาพในด้านต่างๆอยู่ตลอดไม่ว่าอะไรๆจะเปลี่ยนแปลงไปเร็วแค่ไหนก็ตาม เราอยู่ในยุคที่มีข้อมูลมหาศาล มีทรัพยากรฟรีๆให้ใช้บนอินเทอร์เน็ตมากมาย ซึ่งโชคดี การพัฒนาองค์ความรู้และความสามารถจึงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้และง่ายขึ้น แต่โชคร้าย เราอยู่ในยุคที่ข้อมูลและวิธีการต่างๆเยอะและเข้าถึงสะดวกเกินไป ทำให้บางครั้งเราคิดว่าการค้นสิ่งต่างๆเจอบน Google เท่ากับเราเข้าใจรู้วิธีทำส่งเหล่านั้นแล้ว เราจึงหยุดเรียนรู้เพื่อความเชี่ยวชาญ ติดกับดัก Dunning–Kruger effect ดังนั้นการแก้ไขคือควรจะรู้วิธีเรียน เช่น การตั้งเป้าหมาย การลำดับความสำคัญ การแตกและจับประเด็นกับสิ่งที่จะเรียนรู้

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ตั้งคำถามอยู่ตลอดเวลา, กล้าทำในสิ่งที่ไม่ถนัด, ขยันอย่างสม่ำเสมอ

 1. ทักษะการปรับตัว (Adaptability)

การปรับตัวเป็นทักษะแห่งการอยู่รอดที่อยู่กับสิ่งมีชีวิตบนโลกมานาน ซึ่งโลกแห่งธุรกิจในปัจจุบัน ทักษะนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นทักษะที่จะทำให้ผู้ครอบครองอยู่รอด แต่ยังเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้ครอบครองกอบโกยโอกาสที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง ปี 2020 เป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี พฤติกรรม หรือกฏหมาย การปรับตัวเพื่อเข้ากับสิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปอย่างตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ตัวอย่างเช่น ทุกวันนี้ Internet of Things (IOT) เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นๆ ซึ่งเราคนทำงานควรจะเริ่มมองว่าการเข้ามาของ IOT จะช่วยบริษัทหรือชีวิตการทำงานอย่างไรบ้าง เราในยุคสมัยนี้จึงต้องผลักดันตัวเองให้ก้าวหน้าไม่ล้าหลังเพื่อที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพได้ตลอดเวลา

วิธีพัฒนาทักษะนี้: คอยสังเกตุสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป, ยอมรับการเปลี่ยนแปลง, เปิดใจเรียนรู้

 1. ทักษะการคิดวิเคราะห์ (Analytical and Critical Thinking)

หลายปีที่ผ่านมาเข้าปี 2020 จะเห็นได้ว่าปริมาณข้อมูลข่าวสารที่มีให้เรามาบริโภคนั้นเพิ่มขึ้นทุกวัน ข้อมูลเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่มีผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็น ใครๆก็สามารถนำเสนอข้อมูลได้ อีกทั้งเราสามารถหาคำตอบได้ง่ายเกินไปเพียงแค่กดค้นหา คนส่วนมากในปัจจุบันจึงมีความรู้ที่หลากหลาย แต่ด้วยปัจจัยอย่างเวลาและข้อมูลที่มหาศาล ทำให้เราเลือกที่จะรับและเชื่อข้อมูลโดยปราศจากการไตร่ตรองอย่างรอบคอบจนเป็นนิสัย ทำให้การคิดวิเคราะห์ของเราส่วนมากอาจจะพัฒนาช้าหรือมีคุณภาพที่ต่ำลงไป ทำให้เราจับประเด็นไม่เก่ง ตั้งคำถามไม่เป็น ซึ่งเป็นผลทำให้เราขาดความมั่นใจ และพูดไม่มีน้ำหนัก ดังนั้นการหากเราต้องการแก้ปัญหาเหล่านี้เราสามารถเริ่มจากการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ยอมรับความไม่รู้, ตั้งคำถาม, วางระบบกระบวนการคิด

 1. ทักษะการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)

ปัจจุบันความไม่แน่นอน ไม่ชัดเจน ไม่มีรูปแบบ เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตเรา ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทำให้ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมีความซับซ้อนมาก เป็นเหตุให้ผลกระทบที่ตามมายังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนจึงเกิดขึ้นและถูกให้ความสำคัญในปี 2020 ทักษะในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนคือ กระบวนการค้นหาวิธีจัดการปัญหาอย่างเด็ดขาดโดยการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ความสัมพันธ์ และรูปแบบที่สร้างปัญหาขึ้นมา

วิธีพัฒนาทักษะนี้: ระบุปัญหาให้ชัดเจน, รวบรวมข้อมูล, จัดลำดับความคิด, ออกแบบแนวทางแก้ไข

 1. ทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (Collaboration)

การทำงานร่วมกันผู้อื่นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นในนามเพื่อนร่วมงาน ผู้จ้าง ผู้ถูกจ้างหรือแม้กระทั่งคู่ค้า หากเรามีเป้าหมายเดียวกันเราต้องทำงานร่วมกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง การทำงานร่วมกัน ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เปิดกว้าง ตั้งแต่ปี 2020 เราจะที่มีโอกาสสูงที่จะต้องทำงานร่วมกับคนต่างวัฒนธรรม เชื้อชาติ ภาษา ตำแหน่ง และเพศกันมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลทำให้ความคิด มารยาททางสังคมและวิธีการแสดงออกต่างกัน ซึ่งหากเราต้องการให้ผลลัพท์จากการทำงานร่วมกับคนอื่นออกมาดี เราควรจะเข้าใจเปิดรับมุมมอง ไอเดีย หรือวิธีการลงมือทำที่แตกต่าง เพื่อแสดงความเคารพในสิทธิและความคิดเห็นที่สามารถนำมาต่อยอดสู่ผลลัพท์ที่คาดหวังไว้

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เคารพและยอมรับความคิดเห็น, เรียนรู้ความแตกต่าง, ให้ความไว้วางใจและเชื่อถืิอ

 1. ทักษะการตัดสินใจ (Decision Making)

แต่ก่อนบริษัทส่วนมากอำนาจการตัดสินใจจะอยู่ในระดับบริหารเท่านั้น แต่ในปัจจุบันบริษัทต่างๆเริ่มปรับโครงสร้างขององค์กรให้แบนราบลงเพื่อให้การทำงานนั้นดำเนินได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น การปรับเปลี่ยน ทำให้อิสรภาพในการทำงานและอำนาจในการตัดสินใจเข้าถึงทุกระดับในองค์กร ซึ่งการตัดสินใจอาจจะอยู่ในรูปแบบมติเพื่อหาเอกฉันท์หรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ด้วยเหตุที่ยุคนี้สิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ส่วนใหญ่องค์กรต้องตอบสนองตาม และยกอำนาจการตัดสินใจส่วนหนึ่งให้พนักงานระดับต่างๆ ดังนั้นคนที่มีทักษะการตัดสินใจที่ดีจึงเป็นที่ต้องการมากในปัจจุบัน

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เข้าใจวิธีรวบรวมข้อมูล, รู้จักการประเมินความคุ้มค่าและความเสี่ยง, ตรวจสอบทางเลือกต่างๆ

 1. ทักษะการสื่อสาร (Communication)

การสื่อสารเป็นหนึ่งสิ่งที่ทำให้คนอื่นรู้ว่าเราเป็นคนอย่างไร คิดอะไร ต้องการอะไร การพูดสามารถสร้างความเข้าใจและสร้างความสับสนได้ การนำข้อมูลและความคิดที่อยู่ในหัวสื่อออกไปตามลำดับอย่างถูกต้องและกระชับเข้าใจง่ายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรในปี 2020 เพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างเร็วไปหมด ทำให้ความอดทนของเราน้อยลงและเราโดยส่วนมากยังเร่งรีบในการทำงาน ซึ่งการสื่อสารที่ดีจะช่วยลดความผิดพลาด ประหยัดเวลาของทั้งเราและอีกฝ่าย และแก้ไขปัญหาได้มีประสิทธิภาพขึ้น

วิธีพัฒนาทักษะนี้: เรียนรู้ที่จะฟัง, เปิดใจ, ให้ความคิดเห็น, รู้จักใช้ภาษากาย ท่าทาง

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,