ลงทุนอะไรดี ไม่เสี่ยงผลตอบแทนดี งบน้อยก็ลงได้

ลงทุนอะไรดี ไม่เสี่ยงผลตอบแทนดี งบน้อยก็ลงได้

การลงทุนมีหลายประเภทและแต่ละประเภทก็มีความเสี่ยงและผลตอบแทนในแบบของตนเอง เพื่อช่วยให้คุณเข้าใจลูกค้าได้ดีขึ้นต่อไปนี้คือรายการการลงทุน 5 อันดับแรกที่จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

#1
การลงทุนในรูปแบบเงินสด

การลงทุนในรูปแบบเงินสดหรือก็คือการฝากเงินกับธนาคาร เป็นการลงทุนประเภทที่ปลอดภัยที่สุด เพราะมีความเสี่ยงต่ำแต่ก็แลกมากับผลตอบแทนที่ต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นเช่นกัน การลงทุนในรูปเงินสดได้แก่ 1) การฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ เราจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่ทางธนาคารกำหนดไว้ และสามารถเข้าถึงเงินที่ฝากไว้กับธนาคารได้ตลอดตามที่เราต้องการ 2) บัตรเงินฝาก เราจะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ เนื่องจากทางธนาคารจะให้อัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า แต่โดยทั่วไปแล้วจะต้องมีการฝากเงินครั้งแรกจำนวนที่สูงและมีระยะเวลาการฝากที่กำหนดชัดเจน

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : ไม่มีขั้นต่ำ
 • ความเสี่ยง : ปลอดภัยที่สุด
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : ต่ำ (0.125-2%)

#2
พันธบัตร

พันธบัตรเป็นตราสารหนี้ประเภทหนึ่ง ที่นักลงทุนนำเงินไปซื้อพันธบัตรจากบริษัท หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เปรียบเสมือนการปล่อยกู้เพื่อแลกกับสถานะการเป็นเจ้าหนี้ เราจะได้รับดอกเบี้ยและเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ โดยทั่วไปพันธบัตรจะมีความเสี่ยงต่ำเนื่องจากพันธบัตรได้รับการประกันจากผู้ออกพันธบัตร มีอัตราผลตอบแทนคงที่และเงินต้นไม่หาย ซึ่งเหมาะสำหรับนักลงทุนที่กำลังมองหารายได้ที่มั่นคงและไม่ต้องการความเสี่ยงที่จะทำให้เงินต้น

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 1,000 บาท
 • ความเสี่ยง : ต่ำ
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : ต่ำ (2-5%)

#3
กองทุนรวม

กองทุนรวมเป็นการลงทุนประเภทหนึ่งที่รวบรวมเงินจากผู้ลงทุนรายย่อยหลายรายเพื่อนำไปใช้ลงทุนหุ้น พันธบัตร และ/หรือ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามที่หลักทรัพย์หรือผู้จัดการกองทุนได้กำหนดนโยบายการลงทุนไว้ การลงทุนกองทุนรวม ได้แก่ กองทุนรวมตลาดเงิน กองทุนรวมตราสารหนี้ กองทุนรวมผสม กองทุนรวมหุ้น กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ กองทุนรวมที่ลงทุนในทรัพย์สินทางเลือก กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ และกองทุนรวมเพื่อการออม ทั้งหมดนี้ถูกจัดการ ดูแลและบริหารโดยผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน โดยทั่วไปกองทุนรวมจะเสนอพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายซึ่งสามารถลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทนที่เป็นไปได้

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 1 บาท
 • ความเสี่ยง : ขึ้นอยู่กับนโยบายกองทุน
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : ขึ้นอยู่กับนโยบายกองทุน

#4
ทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆ

ทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์เป็นสินทรัพย์ที่จับต้องได้ที่มีการซื้อขายในตลาด ใช้เป็นเครื่องมือป้องกันอัตราเงินเฟ้อและเป็นสิ่งที่สามารถเก็บรักษามูลค่าได้ด้วยตัวมันเอง ทองคำเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแต่สินค้าอื่นๆ เช่นน้ำมันข้าวสาลีและทองแดงก็มีการซื้อขายเช่นกัน ราคาของสินค้าโภคภัณฑ์เหล่านี้กำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่าย การลงทุนในทองคำและสินค้าโภคภัณฑ์มีความเสี่ยงเนื่องจากราคาอาจผันผวนได้อย่างมาก ราคาอาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจรวมทั้งจากการเปลี่ยนแปลงอุปทานและอุปสงค์ ผู้ลงทุนควรตระหนักถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ เราสามารถเลือกลงทุนทองคำ ผ่านการซื้อทองคำแท่งเก็บเอาไว้ หรือเลือกลงทุนผ่านสัญญาซื้อขายทองคำ หรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆได้

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 100 บาท
 • ความเสี่ยง : ปานกลาง
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : สูง (5-8%)

#5
อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์ คือการลงทุนประเภทหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเพื่อขาย (กินกำไรส่วนต่าง) หรือการปล่อยเช่าทรัพย์สิน (สร้างรายได้สม่ำเสมอ) อสังหาริมทรัพย์เป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากมูลค่าของอสังหาริมทรัพย์อาจผันผวนได้ขึ้นอยู่กับตลาดแต่เมื่อเทียบกับหุ้นแล้วยังถือว่าน้อยกว่ามาก อีกทั้งยังมีสภาพคล่องต่ำทำให้ผู้ถือสินทรัพย์ขายเปลี่ยนมือได้ยาก อย่างไรก็ตามอสังหาริมทรัพย์ยังเป็นการลงทุนที่สามารถให้รายได้ที่สม่ำเสมอรวมทั้งประโยชน์ด้านภาษีที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย แต่หากใครมีทุนน้อยก็สามารถเริ่มลงทุนอสังหาฯ ผ่านกอง REIT (Real Estate Investment Trust) ได้

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 1,000 บาท
 • ความเสี่ยง : สูง
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : สูง (6-10%)

#6
หุ้น

หุ้นเป็นตราสารทุนประเภทหนึ่ง การลงทุนในหุ้นเปรียบเสมือนการเข้าซื้อสิทธิในความเป็นเจ้าของบริษัท ทำให้ผู้ลงทุนมีทั้งส่วนได้-ส่วนเสีย ได้รับผลลัพท์จากการกำไร-ขาดทุนของบริษัทได้โดยตรง ความผันผวนและหุ้นนั้นเป็นของคู่กัน เนื่องจากราคาหุ้นจะถูกกำหนดโดยผลการดำเนินงานของบริษัท และโดยทั่วไปการทำธุรกิจนั้นจะมีทั้งข่าวร้ายและข่าวดีเกิดขึ้นอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้หุ้นจึงถูกจัดเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงแต่ก็ถูกจัดเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพที่จะให้ผลตอบแทนสูงในระยะยาวเช่นกัน

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 100 บาท
 • ความเสี่ยง : สูง
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : สูง (8-12%)

#7
คริปโตเคอร์เรนซี่

คริปโตเคอร์เรนซี่ (Cryptocurrency) คือ สินทรัพย์ดิจิทัลที่โดยส่วนมากไม่ได้ออกโดยรัฐบาลหรือธนาคารกลาง และไม่ได้รับการประกันจากสินทรัพย์ทางกายภาพใดๆ แต่มีการรักษาความปลอดภัยโดยการเข้ารหัสลับเอาไว้ (Cryptography) ปัจจุบันเหรียญคริปโตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Bitcoin, Ethereum, Ada, Doge Coin หรืออื่นๆ นั้นก็ถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เก็งกำไร แม้บางในปี เหรียญต่างๆสามารถทำกำไรได้หลายร้อย-พันเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มีหลายเหรียญที่ล้มหายกลายเป็นศูนย์เลยก็เยอะ

 • เงินลงทุนเริ่มต้น : 10 บาท
 • ความเสี่ยง : สูงมาก
 • ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี : สูงมาก

#8
อื่นๆ

รูปแบบการลงทุนนั้นมีหลากหลายและไม่จำกัด ตราบใดที่สินทรัพย์ที่เลือกลงทุนยังมีผู้คนให้ค่าอยู่ ทั้งนี้เราสามารถเลือกลงทุนกระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกา รถยนต์ พระเครื่อง หรืออื่นๆ การลงทุนแบบ Passion Investment นั้นสามารถให้ผลตอบแทนระหว่าง 10-100+% ต่อปีเลยก็เป็นไปได้ แต่หากต้องการลงทุนในสินทรัพย์เหล่านี้ ผู้ลงทุนอาจจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและความชำนาญเฉพาะทางในการเลือกรุ่น เลือกแบรนด์ พิสูจน์ของแท้ ตามหาแหล่งซื้อ-ขายที่น่าเชื่อถือ

ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนประเภทใดคุณจำเป็นต้องเข้าใจระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนก่อนที่จะนำเงินไปลงทุน การทำเช่นนั้นจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนและบรรลุเป้าหมายทางการเงินของคุณ สุดท้ายนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกลงทุนอะไร ขอให้คุณได้รับผลตอบแทนที่สมใจอยากนะ

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , , ,