Wealthi (เวลธ์ติ) เงินด่วนไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว 5 นาที

Wealthi Techfin (เวลธ์ติ) เงินด่วนไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว 5 นาที

หากคุณกำลังต้องการยืมเงินด่วน ต้องการทราบผลภายใน 5 นาที ดอกต่ำ กู้ง่ายผ่านเทคโนโลยี AI ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ในบทความนี้จะขอแนะนำให้รู้จักกับ Wealthi Techfin แอปเงินด่วนที่ถูกกฏหมายรองรับโดยกระทรวงการคลัง!

Wealthi Techfin (เวลธ์ติ) ดีไหม ?

 • อนุมัติเร็วภายใน 5 นาที
 • ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้นเพียง 7% ต่อปี
 • ให้บริการสินเชื่อถูกกฏหมาย ได้รับใบอนุญาตพิโกไฟแนนซ์จากกระทรวงการคลัง
 • ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
 • ไม่คิดค่าบริการ ผู้กู้ได้รับเงินเต็มจำนวน

ใครสามารถกู้ได้บ้าง ?

 • สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขั้นไป (รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี)
 • มีถื่นที่อยู่อาศัยชัดเจน ติดต่อได้
 • เป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ
 • มีโทรศัพท์ระบบ Android มีบัญชี Facebook และ Line

สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

สินเชื่อสินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง
วงเงินสูงสุด 50,000 บาท
ดอกเบี้ย15-36% ต่อปี
อนุมัติไวสุด5 นาที
ผ่อนชำระนานสุดไม่เกิน 15 วัน

สินเชื่อรายย่อย อเนกประสงค์ ที่สามารถนำไปใช้ได้ตั้งแต่ปิดหนี้ ดำรงชีพ หมุนเวียนธุรกิจ หรือจุดประสงค์อื่นๆ

Wealthi (เวลธ์ติ) เงินด่วนไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว 5 นาที

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์

 1. ดาวน์โหลแอป Wealthi (เวลธิ์ติ) ผ่าน iOS/Android
 2. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการกู้
 3. รอระบบตรวจสอบ หากผ่านให้เราส่งเอกสารประกอบ เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ สำเนาหน้าสมุดบัญชีที่ใช้รับเงิน
 4. เจ้าหน้าที่จาก Wealthi (เวลธิ์ติ) ติดต่อเพื่อสัมภาษณ์
 5. หากยื่นสมัครผ่าน ให้รอรับวงเงินโอนเข้าบัญชีภายใน 48 ชั่วโมง

สินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง

สินเชื่อสินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง
วงเงินสูงสุด 40,000 บาท
ดอกเบี้ย7-25.2% ต่อปี
อนุมัติไวสุด5 นาที
ผ่อนชำระนานสุด18-60 เดือน

สินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง คือ สินเชื่อที่ช่วยให้ผู้กู้เข้าถึงสินค้ามูลค่าสูงประเภท โซล่าเซลล์ และยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการผ่อนชำระหรือเพื่อลดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ 

Wealthi (เวลธ์ติ) เงินด่วนไม่ต้องค้ำ อนุมัติไว 5 นาที

ขั้นตอนการกู้สินเชื่อเวลธ์ติลีสซิ่ง

 1. ดาวน์โหลแอป Wealthi (เวลธิ์ติ) ผ่าน iOS/Android
 2. กดขอวงเงิน
 3. กรอกข้อมูล เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติการกู้
 4. รอ AI ประมวลและแจ้งผลกลับ
 5. หากผ่าน ให้กด “ลีสซิ่ง”
 6. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อทำสัญญาภายใน 48 ชั่วโมง
 7. นัดหมายรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

คำถามที่พบบ่อย

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , ,