7 สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รีไฟแนนซ์ ธนาคารไหนดี ในปี 2563

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี 2563

ADVERTISEMENT

[สารบัญ] 7 สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รีไฟแนนซ์ ธนาคารไหนดี ในปี 2563
  Add a header to begin generating the table of contents

  การ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่ตกเป็นหนี้บัตรเครดิตจนไม่สามารถชำระหรือจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดหนี้ในลักษณะสะสมเป็นเบี้ยหัวแตกที่มาจากอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ปัญหาทางการเงินในลักษณะนี้ดำเนินต่อไปนาน ๆ ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้ถือบัตรเครดิตได้ หลายธนาคารจึงได้เปิดให้บริการผู้ถือบัตรของสินเชื่อเพื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ได้ เปรียบได้กับการรีเซ็ตหนี้ต่าง ๆ ของบัตรเครดิตให้กลายเป็นหนี้ก้อนเดียวง่ายต่อการควบคุม ช่วยยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ และยังสามารถลดอัตราดอกเบียได้อีกด้วย

  หากคุณไม่มั่นใจว่า การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คืออะไร เราขอแนะนำบทความ : รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคืออะไร มีหลักการอย่างไร

  ซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญและจำเป็นต่อการ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต นั้นก็คือการเลือกสินเชื่อปิดบัตรเครดิตของธนาคารที่ให้บริการที่ให้ผลตอบแทนในการรีไฟแนนซ์ดีที่สุด เพราะแต่ละธนาคารก็จะมีเกณฑ์และวิธีในการให้บริการที่แตกต่างกัน

  ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ของแต่ละธนาคาร

  ธนาคารวงเงินสูงสุด (บาท)ดอกเบี้ยต่อปีระยะเวลาในสัญญา
  K Bank1,500,00017 – 28%สูงสุด 5 ปี
  GSB300,000~8.50%สูงสุด 7 ปี
  UOB1,500,00016.99 – 24.99%สูงสุด 5 ปี
  CIMB1,500,0009 – 28%สูงสุด 5 ปี
  Krungsri2,000,00019.99 – 28%สูงสุด 5 ปี
  TMB1,500,00014 – 28%สูงสุด 5 ปี
  KTB1,000,00013.87%สูงสุด 5 ปี

  #1
  ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
  สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

  ธนาคารกสิกรไทย

  วงเงินสูงสุด 1,500,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 17 – 28%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย 17 – 26% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 6,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยจะลดลง

  เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย 20 – 26% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  • หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยจะลดลง

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

  พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงิน ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาบัญชีที่เงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
  • ถ้าทำงานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน ต้องแนบหนังสือรับรองการทำงานจากที่เก่าด้วย

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • ทวิ 50 ล่าสุด หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
  • สำเนารายการเดินบัญชี ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ควรเป็นบัญชีที่เงินหมุนเวียน

  #2
  ธนาคารออมสิน (GSB)
  สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

  ออมสิน

  วงเงินสูงสุด 300,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี ~8.50%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

  • ดอกเบี้ยประมาณ 8.50 ต่อปี
  • รายได้ขึ้นต่ำสำหรับข้าราชการจะอยู่ที่ 18,000 บาท
  • รายได้ขึ้นต่ำสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระจะอยู่ที่ 30,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 7 ปี
  • กรณีมีบุคคลค้ำประกันวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 5,000,000 บาท

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

  • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า
  • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

  #3
  ธนาคารยูโอบี (UOB)
  สินเชื่อ UOB I-CASH

  UOB

  วงเงินสูงสุด 1,500,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 16.99 – 24.99%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อ UOB I-CASH

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย 16.99 – 24.99% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • ค่าธรรมเนียม 0.05% ของวงเงินได้รับอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

  เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย 21.99 – 24.99% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • ค่าธรรมเนียม 0.05% ของวงเงินได้รับอนุมัติ
  • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อ UOB I-CASH

  พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) ใช้ได้ทั้งตัวจริงและสำเนา หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น
  • สำเนารายการบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
  • สำเนาใบทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
  • สำเนารายการบัญชีเงินฝากที่มีเงินหมุนเวียนจะใช้ของธนาคารไหนก็ได้ โดยจะต้องย้อนหลังติดต่อกันนาน 6 เดือน

  #4
  ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
  สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

  CIMB THAI

  วงเงินสูงสุด 1,500,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 9 – 18%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย 9 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยจะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ

  เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย 25 – 26% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยจะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

  พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน เป็นต้นฉบับหรือสำเนาก็ได้
  • หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน และต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายรับ หรือ Statement ย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาหนังสือรับรองกาจัดตั้งบริษัท
  • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น คัดไม่เกิน 6 เดือน
  • สำเนาทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาทะเบียนการค้า
  • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ
  • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน

  #5
  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
  สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

  วงเงินสูงสุด 2,000,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 19.99 – 28%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย 19.99 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • สิทธิพิเศษของสินเชื่อสัมพันธ์กับบัตรเครดิตที่ถืออยู่
  • มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

  เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย 22.99 – 28% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 200,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • สิทธิพิเศษของสินเชื่อสัมพันธ์กับบัตรเครดิตที่ถืออยู่
  • มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

  พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นเงินเดือนล่าสุด ยิ่งมีหลักฐานแสดงรายรับอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มเติมได้
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายรับย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้า มีเลขที่บัญชีและชื่อผู้เจ้าของบัญชี
  • สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นของเดือนล่าสุด

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เอกสารรายได้ ได้แก่ งบการเงิน หรือ สำเนาหลักฐานการเสียภาษีของบริษัท
  • เอกสารของบริษัท ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
  • สำเนาแสดงรายการเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
  • สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากที่แสดงบัญชีหมุนเวียน
  • สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นของเดือนล่าสุด

  #6
  ธนาคารทหารไทย (TMB)
  สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

  สินเชื่อส่วนบุคคล TMB

  วงเงินสูงสุด 1,500,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 14 – 28%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : ทีเอ็มบี แคชทูโก

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย 14 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

  เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ย 19 – 28% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
  • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : ทีเอ็มบี แคชทูโก

  พนักงานบริษัท

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 2 เดือน
  • สำเนาแสดงรายรับเงินเดือนของบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 เดือน

  เจ้าของกิจการ

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงการเงินหมุนเวียนของธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
  • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน คัดมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
  • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาของกรมทะเบียนการค้า

  #7
  ธนาคารกรุงไทย (KTB)
  สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

  KTB

  วงเงินสูงสุด 1,000,000 (บาท)

  ดอกเบี้ยต่อปี 13.87%

  เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

  พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ย MRR + 7% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท
  • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี

  เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

  พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนกับ KTB

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นของเดือนล่าสุด
  • สำเนาสมุดบัญชีที่แสดงรายรับ ย้อนหลัง 6 เดือน หากมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร KTB ไม่ถึง 6 เดือน สามารถใช้สมุดบัญชีของธนาคารอื่นประกอบได้
  • หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชีจากสถาบันการที่เป็นหนี้บัตรเครดิตของเดือนล่าสุด เพื่อเป็นหลักฐานการ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

  7 สินเชื่อเหล่านี้นั้นถูกคัดเลือกมาด้วยเงื่อนไข และข้อดีที่แตกต่างกัน ผู้ที่กำลังสนใจรีไฟแนนซ์ปิดบัตรเครดิตควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้านเวลา วงเงิน และดอกเบี้ยในแต่ละสินเชื่อ อย่างไรก็ตามการใช้บัตรเครดิตอาจสร้างความสะดวกให้กับผู้ถือบัตร แต่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานะทางการเงินได้ ดังนั้นในทุก ๆ ครั้งที่จะใช้บัตรเครดิต ควรคำนึงถึงภาระหนี้ที่จะตามมาพร้อมดอกเบี้ยเอาไว้อยู่เสมอ ยิ่งจัดการได้ดีมีเงินเหลือเก็บ โอกาสที่จะเกิดความมั่นคงทางการเงินก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  ADVERTISEMENT

  คุณอาจชอบ..

  Scroll to Top