7 สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รีไฟแนนซ์ ธนาคารไหนดี ในปี 2563

สินเชื่อปิดบัตรเครดิต รีไฟแนนซ์ธนาคารไหนดี 2563

การ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คือวิธีการที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ที่ตกเป็นหนี้บัตรเครดิตจนไม่สามารถชำระหรือจัดการหนี้ได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดหนี้ในลักษณะสะสมเป็นเบี้ยหัวแตกที่มาจากอัตราดอกเบี้ยของบัตรเครดิต ซึ่งหากปล่อยให้สถานการณ์ปัญหาทางการเงินในลักษณะนี้ดำเนินต่อไปนาน ๆ ก็ย่อมส่งผลร้ายต่อผู้ถือบัตรเครดิตได้ หลายธนาคารจึงได้เปิดให้บริการผู้ถือบัตรของสินเชื่อเพื่อ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต ได้ เปรียบได้กับการรีเซ็ตหนี้ต่าง ๆ ของบัตรเครดิตให้กลายเป็นหนี้ก้อนเดียวง่ายต่อการควบคุม ช่วยยืดระยะเวลาการผ่อนชำระ และยังสามารถลดอัตราดอกเบียได้อีกด้วย

หากคุณไม่มั่นใจว่า การรีไฟแนนซ์บัตรเครดิต คืออะไร เราขอแนะนำบทความ : รีไฟแนนซ์บัตรเครดิตคืออะไร มีหลักการอย่างไร

ซึ่งหนึ่งในเทคนิคที่สำคัญและจำเป็นต่อการ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต นั้นก็คือการเลือกสินเชื่อปิดบัตรเครดิตของธนาคารที่ให้บริการที่ให้ผลตอบแทนในการรีไฟแนนซ์ดีที่สุด เพราะแต่ละธนาคารก็จะมีเกณฑ์และวิธีในการให้บริการที่แตกต่างกัน

ตารางเปรียบเทียบการพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อปิดบัตรเครดิต ของแต่ละธนาคาร

ธนาคารวงเงินสูงสุด (บาท)ดอกเบี้ยต่อปีระยะเวลาในสัญญา
K Bank1,500,00017 – 28%สูงสุด 5 ปี
GSB300,000~8.50%สูงสุด 7 ปี
UOB1,500,00016.99 – 24.99%สูงสุด 5 ปี
CIMB1,500,0009 – 28%สูงสุด 5 ปี
Krungsri2,000,00019.99 – 28%สูงสุด 5 ปี
TMB1,500,00014 – 28%สูงสุด 5 ปี
KTB1,000,00013.87%สูงสุด 5 ปี

#1
ธนาคารกสิกรไทย (KBank)
สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย

วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 17-28%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย 17 – 26% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 6,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยจะลดลง

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ย 20 – 26% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 • หากมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกสิกรไทย ดอกเบี้ยจะลดลง

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลกสิกรไทย

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงิน ย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาบัญชีที่เงินเดือนย้อนหลัง 6 เดือน
 • ถ้าทำงานที่ปัจจุบันน้อยกว่า 6 เดือน ต้องแนบหนังสือรับรองการทำงานจากที่เก่าด้วย

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทวิ 50 ล่าสุด หรือ เอกสารแสดงที่มาของรายได้
 • สำเนารายการเดินบัญชี ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน ควรเป็นบัญชีที่เงินหมุนเวียน

#2
ธนาคารออมสิน (GSB)
สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

ออมสิน

วงเงินสูงสุด 300,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี ~8.50%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

 • ดอกเบี้ยประมาณ 8.50 ต่อปี
 • รายได้ขึ้นต่ำสำหรับข้าราชการจะอยู่ที่ 18,000 บาท
 • รายได้ขึ้นต่ำสำหรับพนักงานบริษัทเอกชนหรือผู้ประกอบการอาชีพอิสระจะอยู่ที่ 30,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 7 ปี
 • กรณีมีบุคคลค้ำประกันวงเงินสูงสุดจะไม่เกิน 5,000,000 บาท

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อไทรทองเอนกประสงค์

 • สำเนาบัตรประจำตัวพนักงาน หรือบัตรประจำตัวประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือสำเนาใบแสดงการหย่า
 • หนังสือรับรองเงินเดือน สำเนาใบสำคัญการจ่ายเงินเดือน และสำเนาสมุดบัญชีเงินเดือน
 • หนังสือรับรองการทำงาน
 • บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน หรือ Statement ที่สถาบันการเงินออกให้พร้อมประทับตรารับรองทุกฉบับ

#3
ธนาคารยูโอบี (UOB)
สินเชื่อ UOB I-CASH

UOB

วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 16.99 – 24.99%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อ UOB I-CASH

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย 16.99 – 24.99% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม 0.05% ของวงเงินได้รับอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ย 21.99 – 24.99% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม 0.05% ของวงเงินได้รับอนุมัติ
 • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อ UOB I-CASH

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน(เดือนล่าสุด) ใช้ได้ทั้งตัวจริงและสำเนา หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ที่ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท
 • สำเนาใบทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์ คัดไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนารายการบัญชีเงินฝากที่มีเงินหมุนเวียนจะใช้ของธนาคารไหนก็ได้ โดยจะต้องย้อนหลังติดต่อกันนาน 6 เดือน

#4
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย (CIMB)
สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

CIMB THAI

วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 9-18%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย 9 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ย 25 – 26% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะสัมพันธ์กับระยะเวลาที่ผ่อนชำระ

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อบุคคลเพอร์ซันนัลแคช

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน เป็นต้นฉบับหรือสำเนาก็ได้
 • หรือหนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 เดือน และต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายรับ หรือ Statement ย้อนหลังติดต่อกัน 3 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหนังสือรับรองกาจัดตั้งบริษัท
 • สำเนาบัญชีผู้ถือหุ้น คัดไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนาทะเบียนการค้า
 • หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ
 • สำเนาบัญชีเงินฝาก หรือ Statement ย้อนหลังติดต่อกัน 6 เดือน

#5
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (Krungsri)
สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วงเงินสูงสุด 2,000,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 19.99 – 28%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย 19.99 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • สิทธิพิเศษของสินเชื่อสัมพันธ์กับบัตรเครดิตที่ถืออยู่
 • มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% สำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงศรี

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ย 22.99 – 28% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 200,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • สิทธิพิเศษของสินเชื่อสัมพันธ์กับบัตรเครดิตที่ถืออยู่
 • มีอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่ธนาคารกำหนด

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นเงินเดือนล่าสุด ยิ่งมีหลักฐานแสดงรายรับอื่น ๆ ก็สามารถเพิ่มเติมได้
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายรับย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้า มีเลขที่บัญชีและชื่อผู้เจ้าของบัญชี
 • สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นของเดือนล่าสุด

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารรายได้ ได้แก่ งบการเงิน หรือ สำเนาหลักฐานการเสียภาษีของบริษัท
 • เอกสารของบริษัท ได้แก่ สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาแสดงรายการเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
 • สำเนาหน้าแรกของสมุดเงินฝากที่แสดงบัญชีหมุนเวียน
 • สำเนาใบแจ้งหนี้บัตรเครดิต ต้องเป็นของเดือนล่าสุด

#6
ธนาคารทหารไทย (TMB)
สินเชื่อบุคคล ทีเอ็มบี แคชทูโก

สินเชื่อส่วนบุคคล TMB

วงเงินสูงสุด 1,500,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 14-28%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : ทีเอ็มบี แคชทูโก

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย 14 – 28% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ย 19 – 28% ต่อปี สำหรับเจ้าของกิจการที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 20,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี
 • อัตราดอกเบี้ยจะผันแปรตามรายได้ของผู้ทำสัญญา

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : ทีเอ็มบี แคชทูโก

พนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุดหรือมีอายุไม่เกิน 2 เดือน
 • สำเนาแสดงรายรับเงินเดือนของบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 1 เดือน

เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงการเงินหมุนเวียนของธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน คัดมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน และสำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาของกรมทะเบียนการค้า

#7
ธนาคารกรุงไทย (KTB)
สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

KTB

วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ดอกเบี้ยต่อปี 13.87%

เงื่อนไขสำคัญสินเชื่อบัตรเครดิต : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ย MRR + 7% ต่อปี สำหรับพนักงานบริษัทที่มีรายได้ขึ้นต่ำอยู่ที่ 30,000 บาท
 • ระยะเวลาในสัญญาสูงสุด 5 ปี

เอกสารที่จำเป็นต่อการขอ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต : สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus

พนักงานบริษัทที่มีบัญชีเงินเดือนกับ KTB

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรพนักงาน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ต้องเป็นของเดือนล่าสุด
 • สำเนาสมุดบัญชีที่แสดงรายรับ ย้อนหลัง 6 เดือน หากมีเงินเดือนผ่านบัญชีธนาคาร KTB ไม่ถึง 6 เดือน สามารถใช้สมุดบัญชีของธนาคารอื่นประกอบได้
 • หลักฐานใบแจ้งยอดบัญชีจากสถาบันการที่เป็นหนี้บัตรเครดิตของเดือนล่าสุด เพื่อเป็นหลักฐานการ รีไฟแนนซ์บัตรเครดิต

7 สินเชื่อเหล่านี้นั้นถูกคัดเลือกมาด้วยเงื่อนไข และข้อดีที่แตกต่างกัน ผู้ที่กำลังสนใจรีไฟแนนซ์ปิดบัตรเครดิตควรคำนึงถึงความเหมาะสมด้านเวลา วงเงิน และดอกเบี้ยในแต่ละสินเชื่อ อย่างไรก็ตามการใช้บัตรเครดิตอาจสร้างความสะดวกให้กับผู้ถือบัตร แต่หากใช้อย่างไม่ระมัดระวังก็อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสถานะทางการเงินได้ ดังนั้นในทุก ๆ ครั้งที่จะใช้บัตรเครดิต ควรคำนึงถึงภาระหนี้ที่จะตามมาพร้อมดอกเบี้ยเอาไว้อยู่เสมอ ยิ่งจัดการได้ดีมีเงินเหลือเก็บ โอกาสที่จะเกิดความมั่นคงทางการเงินก็จะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับคุณอีกต่อไป

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,