สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) คือ? มีอะไรบ้าง? สมัครอย่างไร?

สินเชื่อส่วนบุคคล

หากคุณต้องการกู้เงินสด คาดว่าคุณต้องเคยได้ยินคำว่า สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) มาบ้าง วันนี้เราจะมาดูกันว่า สินเชื่อส่วนบุคคล คืออะไร มีอะไรบ้าง? ใครเหมาะกับสินเชื่อนี้บ้าง และขั้นตอนการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคลต้องทำอย่างไรบ้าง?

สินเชื่อส่วนบุคคล (Personal Loan) คืออะไร?

คำจำกัดความว่า “สินเชื่อส่วนบุคคล” ตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับสำหรับสถาบันการเงิน และ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับสำหรับผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับที่มิใช่สถาบันการเงิน

คำว่า สินเชื่อส่วนบุคคล หมายถึง การให้กู้ยืมเงิน การรับซื้อ ซื้อลด หรือรับช่วงซื้อลดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนมืออื่นใด แก่บุคคลธรรมดาโดยมิได้ระบุวัตถุประสงค์หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ และให้รวมถึงสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการประกอบอาชีพ

แม้ความหมายอาจจะกว้างไปซักหน่อย ถ้าพูดง่าย ๆ สินเชื่อบุคคล คือ เราสามารถขอกู้เงินกับธนาคารได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันในการกู้เงิน ซึ่งวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ธนาคารเป็นผู้กำหนด โดยพิจารณาจากรายได้ต่อเดือน ณ ปัจจุบัน และประวัติการชำระหนี้ที่มีอยู่ และเมื่อต้องการเงินสดไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม เช่น เพื่อชำระค่ารักษาพยาบาล, เพื่อการลงทุนธุรกิจ, เพื่อการศึกษา, หรือการรวมหนี้ไว้ในที่เดียวเพื่ออัตราดอกเบี้ยที่ถูกกว่า เป็นต้น

สินเชื่อส่วนบุคคล 01

สินเชื่อส่วนบุคคลรูปแบบต่างๆ

 1. เงินกู้

เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลในรูปแบบของเงินสด โดยไม่มีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน (บางครั้งมีชื่อเรียกว่า “สินเชื่อส่วนบุคคลเงินสด” หรือ “สินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้”)

จุดเด่นของ สินเชื่อส่วนบุคคลเงินกู้ คือ หากเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไขของธนาคารและสถาบันทางการเงินนั้น การอนุมัติสินเชื่อจะสามารถเกิดขึ้นได้อย่างอย่างรวดเร็ว มีระบบความปลอดภัยทางด้านกฎหมายครอบคลุมไว้มาก กำหนดระยะเวลาผ่อนชำระสามารถชำระได้เป็นงวดๆ ซึ่งจะต้องจ่ายในอัตราที่เท่าไหร่ หรือ จ่ายเท่ากันทุกเดือนเพราะถูกกำหนดไว้ต้องจ่ายเท่ากันกี่เดือนและไม่มีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น

 1. บัตรเครดิต

บัตรเครดิต คือ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง มีรูปแบบเป็นบัตรที่ธนาคารออกมาให้เราใช้โดยไม่มีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน เพื่อใช้ซื้อสินค้าบริโภคและบริการต่างๆ และสามารถจ่ายหรือชำระ โดยผู้ถือบัตรเครดิตยังไม่ต้องชำระเงิน ณ เวลานั้น แต่ชำระเงินได้ในเดือนถัดไป หรือ ทำการแบ่งผ่อนชำระ แต่จะถูกคิดอัตราดอกเบี้ยตามที่ทางธนาคารกำหนดในสัญญา

จุดเด่นของ บัตรเครดิต คือ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการได้โดยไม่ต้องพกพาเงินสด บัตรเครดิตยังมีโปรโมชั่นและแต้มสะสมมีส่วนช่วยผลตอบแทนที่ดีได้ ถึงอาจจะมาในรูปแบบของส่วนลดราคา เครดิตเงินคืน หรือ การยืดเวลาชำระออกไป เป็นงวดๆโดยไม่คิดดอกเบี้ย

 1. บัตรกดเงินสด

บัตรกดเงินสด คือ สินเชื่อส่วนบุคคลประเภทหนึ่ง มีรูปแบบเป็นบัตรที่ธนาคารออกมาให้เราใช้โดยไม่มีหลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกัน บัตรกดเงินนั้นสามารถใช้กดเงินสดกับตู้ ATM (Automatic Teller Machine) ซึ่งเป็นตู้เครื่องรับ – จ่าย เงินอัตโนมัติ โดยวงเงินสดที่สามารถหมุนเวียนใช้ได้ตลอดเวลา ถ้าให้พูดง่าย ๆ เราต้องการใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็กดเงินตามจำนวนที่ต้องการเท่านั้น

จุดเด่นของ บัตรกดเงินสด คือ เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลที่สมัครง่าย ฐานเงินเดือนขั้นต่ำในการสมัครไม่สูงเทียบเท่าการสมัครบัตรเครดิต แต่กลับกันวงเงินในการกดเงินนั้นอาจจะได้มากกว่าบัตรเครดิต แถมระยะเวลาการผ่อนชำระคืนนั้นนานกว่าบัตรเครดิต

สรุปแล้วสิ่งที่สินเชื่อส่วนบุคคลทั้ง 3 รูปแบบ นั้นมีความเหมือนกันตรงที่ การไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์ หรือ บุคคลค้ำประกันในการกู้เงิน ซึ่งวงเงินสินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ธนาคารเป็นผู้กำหนดให้ และเมื่อต้องการเงินไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม

สินเชื่อส่วนบุคคล 02

ใครเหมาะกับสินเชื่อส่วนบุคคลบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคลไม่จำกัดจุดประสงค์ใดๆ ของผู้ถือสินเชื่อก็จริง แต่ไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับการทำสินเชื่อส่วนบุคคลเสมอไป งั้นมาลองดูกันดีกว่า สินเชื่อส่วนบุคคลเหมาะสำหรับใครกันบ้าง

 1. ผู้ที่ต้องการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิต

หากใครต้องการชำระหนี้หรือเงินกู้ที่มีอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการกู้เงินใหม่ ไปโปะหนี้ก้อนเก่า สำหรับคนที่มีภาระหนี้บัตรเครดิต การผ่อนชำระแต่ละครั้งนั้นอาจจะค่อนข้างสูง หากปล่อยไปเรื่อย ๆ จะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับสินเชื่อในอนาคต แน่นอนวิธีที่ง่ายที่สุด คือการเอาเงินก้อนมาโปะหนี้บัตรเครดิต โดยการขอสินเชื่อแล้วเงินก้อนมาโปะหนี้ วิธีนี้ถือว่าเป็นการรวมหนี้ไว้ที่เดียวเช่นกัน

 1. ผู้ที่ต้องการใช้เงินก้อนเพื่อหมุนเวียนธุรกิจ

หากใครมีธุรกิจส่วนตัว แต่เกิดภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงิน หรือ ต้องการกู้เงินไปต่อยอดธุรกิจของตนเอง สามารถยืมสินเชื่อส่วนบุคคลได้ ซึ่งช่วยให้เงินก้อนนั้นหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจเพราะสินเชื่อบุคคลนี้ไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการขอกู้ สามารถนำเงินไปใช้ได้ตามที่ต้องการ

 1. ผู้ที่ต้องการจัดระเบียบภาระหนี้สิน

ไม่ว่าหนี้สิน กู้เงิน รูปแบบไหนทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยค่อนข้างสูง ฉะนั้นเปลี่ยนมาเป็นการกู้เงินกับธนาคารทีเดียว เพื่อที่จะได้รับเงินก้อนในวงเงินที่สูงมาใช้หนี้ทั้งหมดที่มี ช่วยทำให้ประหยัดเงินในส่วนนี้ได้มากเลยทีเดียว

ใครขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้บ้าง

แม้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่จำกัดจุดประสงค์ในการใช้ใดๆก็ตาม แต่อย่างไรนั้นก็ยังจำกัดคุณสมบัติของผู้ถือสินเชื่อเหมือนกัน ลองมาดูกันดีกว่าว่าใครที่สามารถขอสินเชื่อส่วนบุคคลได้บ้าง

 • คนที่มีรายได้มั่นคง / ประจำ
  เช่น พนักงานบริษัทเอกชน ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ
 • คนที่มีประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ
 • คนที่มีประกอบอาชีพอิสระ

ขั้นตอนการขอสินเชื่อบุคคล

 1. หาข้อมูลสินเชื่อบุคคลของแต่ละธนาคาร

นโยบายหรือกฏเกณฑ์ต่างๆของแต่ละธนาคารนั้นต่างกัน ฉะนั้นหากสนใจสมัครขอสินเชื่อส่วนบุคคล เราควรจะต้องหาข้อมูลเพื่อพิจารณาเลือกธนาคารที่ดีที่สุดก่อน โดยเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติของผู้สมัครต้องมีรายได้เริ่มต้นเท่าไหร่ อาชีพไหนบ้างที่สามารถสมัครได้ นอกจากนั้นบางธนาคารจะมีจัดโปรโมชั่นส่วนลดดอกเบี้ย หรือมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคารก็จะได้อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าปกติ

 1. ตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของตนเอง

เมื่อได้ทำการหาข้อมูลสินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแต่ละแห่งแล้ว และสามารถเลือกธนาคารในใจได้แล้ว ก็ต้องดูด้วยว่าธนาคารที่เลือกนั้นเหมาะกับฐานเงินเดือนของตนเองหรือไม่ เราจะสามารถแบ่งเงินจากรายรับเท่าไหร่ต่อเดือนเพื่อใช้ในการชำระหนี้เงินกู้

 1. เตรียมเอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล

เอกสารหลักที่จะต้องเตรียมนั้นจะเป็นเอกสารส่วนตัว และเอกสารแสดงรายได้ของตนเอง นอกจากการเตรียมเอกสารให้พร้อมแล้ว อย่าลืมเซ็นชื่อกำกับไว้ทุกแผ่นเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

 1. ยื่นสมัครสินเชื่อบุคคลกับธนาคารที่เลือก

การสมัครสินเชื่อบุคคลมีหลากหลายช่องทาง เช่นการสมัครด้วยตนเองผ่านทางสาขาธนาคารที่สะดวก หรือจะเลือกสมัครผ่านทางออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ธนาคาร หากสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เจ้าหน้าที่ของธนาคารนั้นๆจะนัดรับเอกสารตามวันที่สะดวกของผู้สมัคร

 1. รอผลการพิจารณาสินเชื่อ

โดยส่วนมากทางธนาคารจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 7-14 วัน เมื่อมีผลการพิจารณาอนุมัติออกมาแล้ว ทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบผ่านทาง SMS E-mail หรือโทรศัพท์

สมัครสินเชื่อบุคคลต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

 • กรณีผู้ที่เป็นพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด หรือ หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้ ย้อนหลัง 3 – 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีหน้าแรก (Book Bank) สำหรับให้ธนาคารโอนเงินให้หลังจากได้รับอนุมัติ
 • กรณีผู้ที่ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร หรือผู้มีอำนาจในการเซ็นเอกสาร
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทพร้อมวัตถุประสงค์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์
 • สำเนาใบกรมทะเบียนการค้า
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้ ย้อนหลัง 6 – 12 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีหน้าแรก (Book Bank) สำหรับให้ธนาคารโอนเงินให้หลังจากได้รับอนุมัติ
 • กรณีคนที่มีประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • เอกสารที่แสดงรายได้ เช่น ทวิ 50 ล่าสุด
 • สำเนาบัญชีเงินฝากที่แสดงรายได้ ย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีหน้าแรก (Book Bank) สำหรับให้ธนาคารโอนเงินให้หลังจากได้รับอนุมัติ
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , ,