Home > เงิน > ผลิตภัณฑ์การเงิน > สินเชื่อ > สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด ปี 2563

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า ที่ไหนดี ดอกเบี้ยต่ำสุด ปี 2563

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


เศรษฐกิจช่วงโรคระบาดขายของยากทำให้พ่อค้าแม่ค้า หลายคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขาย และขาดเงินมาใช้จ่ายในครอบครัว บรรดาธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆ เล็งเห็นปัญหาความทุกข์ยากของพ่อค้าแม่ค้า จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆ ให้กับพ่อค้าแม่ค้า มีอยู่หลายธนาคารด้วยกัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ แต่ก่อนที่พ่อค้าแม่ค้า จะไปขอสินเชื่อก็ควรที่จะศึกษารายละเอียดต่างๆก่อนไปกู้ เพราะแต่ละธนาคารจะออกมาตรการที่ต่างกันออกไป ทั้งอัตราดอกเบี้ย วงเงินกู้ รวมถึงคุณสมบัติของผู้กู้ว่าจะมีคุณสมบัติตรงตามข้อตกของธนาคารหรือไม่ ซึ่งในบทความนี้เราได้รวบรวมข้อมูลสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า จากสถาบันการเงินชั้นนำไว้หลากหลายแห่ง เช่นธนาคารออมสิน กรุงไทย กรุงศรี กสิกรไทย ไทยพาณิชย์ ไทยเครดิต ทิสโก้ และธกส. เชิญติดตามกันได้เลยค่ะ

เปรียบเทียบสินเชื่อพ่อค้าแม่ค้าธนาคารต่างๆ ในปี 2563

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า

#1
สินเชื่อประชาชนสุขใจ
ธนาคารออมสิน (GSB)

ออมสินโลโก้

วงเวินสูงสุด 200,000 บาท

ดอกเบี้ย : 1.00% ต่อเดือน

สินเชื่อประชาชนสุขใจ เป็นสินเชื่อตามนโยบายของรัฐบาลของธนาคารออมสิน เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรืออาจใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เนื่องจากธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่อยู่ภายใต้รัฐบาลจึงมีอัตราดอกเบี้ยที่ไม่แพง ออกมาเพื่อเอื้อต่อพ่อค้าแม่ค้าอย่างแท้จริง พ่อค้าแม่ค้าสามารถเข้าถึงได้ง่ายเนื่องจากทางธนาคารได้ออกสินเชื่อเกี่ยวกับธุรกิจอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว และสินเชื่อประชาชนสุขใจนี้ก็เป็นอีกบริการหนึ่งที่น่าสนใจ

วงเงินกู้ : ตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 200,000 บาท ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน

ดอกเบี้ย : 1.00% ต่อเดือน

ระยะเวลา : ไม่ต่ำกว่า 3 ปี (36 งวด) และไม่เกิน 10 ปี (120 งวด) 

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย
 2. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ในกรณีที่ผู้กู้มีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องให้ผู้ปกครองจัดทำหนังสือให้ความยินยอมในการจัดทำนิติกรรมสัญญา
 3. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
 4. มีสถานที่ประกอบอาชีพแน่นอน
 5. มีความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คืนธนาคาร
 6. เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน
 7. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน

#2
สินเชื่อกรุงไทย Smart Money
ธนาคารกรุงไทย (KTB)

KTB

วงเวินสูงสุด 500,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี : 22%

สินเชื่อกรุงไทย Smart Money เป็นบริการสินเชื่อบุคคลของธนาคารกรุงไทยที่เปิดกว้างให้ทุกคนมาใช้บริการโดยผู้ที่ใช้ไม่ต้องมีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทยก็ได้ เพียงแค่คุณจะต้องมีรายได้มากกว่า 30,000 บาทต่อเดือน และพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย มีรายได้เดือนละประมาณ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี ให้วงเงินสูง 5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 1 ล้านบาท การกู้ไม่ยาก ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และไม่ต้องมีหลักประกัน

วงเงินกู้ :  5 เท่าของรายได้ แต่ไม่เกิน 5 แสนบาท

ดอกเบี้ย :  อัตราดอกเบี้ย 22 %ต่อปี

ระยะเวลา : สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 1. บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 30,000 บาท มีอายุงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
 2. เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้สุทธิขั้นต่ำ เดือนละ 30,000 บาท เปิดร้านมาไม่น้อยกว่า 2 ปี
 3. ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

หมายเหตุ วงเงินกู้ ดอกเบี้ย คิดจากกรณีที่ลูกค้าประกอบการร้านค้ารายย่อยทั่วไป (อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate)

#3
สินเชื่อกรุงศรี SME
ธนาคารกรุงศรี (Krungsri)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

วงเวินสูงสุด 10,000,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี : MRR+3.25%

กรุงศรี SME เป็นการบริการของธนาคารกรุงศรีอยุธยาที่เปิดโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้า ได้ขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจ แต่เป็นสินเชื่อที่จะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน มีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เช่น เงินฝากออมทรัพย์ / เงินฝากออมทรัพย์พิเศษกรุงศรี Mix & Max / กรุงศรี Max Savings / กรุงศรี Step Savings โดยทางธนาคารจะให้วงเงินสูงสุด 3 เท่าของมูลค่าหลักทรัพย์

วงเงินกู้ :  3 เท่าของมูลค่าหลักประกัน (ตั้งแต่ 3 แสนถึง 10 ล้านบาท)

ดอกเบี้ย :  MRR+3.25% ต่อปี

ระยะเวลา : สูงสุด 10 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 1. กู้ในนามบุคคลธรรมดา : สัญชาติไทย อายุ 20-65 ปี
 2. ประกอบกิจการในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 3. มูลค่าสินทรัพย์ถาวรสุทธิ (ไม่นับรวมที่ดิน) รวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 4. มีผลประกอบการและประวัติการเงินที่ดี

#4
สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

kbank

วงเวินสูงสุด 5,000,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี : MRR + 7%

สินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน เป็นบริการสินเชื่อประเภทหนึ่งของธนาคารกสิกรไทยที่เราเลือกมาเนื่องจากเห็นว่าเหมาะสมกับพ่อค้าแม่ค้าขนาดย่อมมากที่สุด เนื่องจากไม่มีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน ทางธนาคารออกบริการสินเชื่อพัฒนาธุรกิจ SME ที่ต้องการเงินทุนในการทำธุรกิจ แต่ไม่มีหลักประกันใดๆ อย่างไรก็ตามมีข้อแม้ว่าร้านค้าจะต้องมีการจดทะเบียนการค้าและจะต้องทำธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 3 ปี

วงเงินกู้ :  วงเงินกู้สูงสุด 5 ล้านบาท

ดอกเบี้ย :  ขั้นต่ำ MRR + 7% ต่อปี

ระยะเวลา : สูงสุด 5 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 1. นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 25 – 65 ปี
 3. มีประสบการณ์ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 4. มีประวัติทางการเงินที่ดีตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

#5
สินเชื่อ ธกส. 108 อาชีพ
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (BAAC)

ธกส logo

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) นอกจากจะสนับสนุนผู้ที่มีอาชีพเป็นเกษตรกรแล้ว ทางธนาคารยังมีบริการสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้างและอาชีพอื่นๆ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ ธกส.เป็นธนาคารที่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลและได้ช่วยเหลือประชาชนมาโดยตลอด ทั้งนี้ในส่วนของวงเงิน อัตราดอกเบี้ย ทางธนาคารจะเป็นผู้คำนวณให้ลูกค้าแต่ละรายไม่เท่ากันขึ้นอยู่ตามระเบียบของธนาคาร จากการหาข้อมูลคร่าวๆ ทราบว่าให้วงเงินสำหรับส่วนบุคคลตั้ง 3,000 – 100,000 บาท ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน หากไม่มีหลักทรัพย์ก็สามารถใช้บุคคลค้ำประกันได้

วงเงินกู้ :  พิจารณาตามความจำเป็นในการใช้เงินกู้ และความสามารถในการชำระหนี้

ดอกเบี้ย :  ตามประกาศของธนาคาร

ระยะเวลา : 1 – 15 ปี

คุณสมบัติผู้กู้

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ประกอบกิจการส่วนตัว / อาชีพรับจ้าง ทำงานประจำ เอกสารประกอบการขอกู้
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน และ สำเนาบัตรประชาชน
 4. สำเนาเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินที่เสนอเป็นหลักประกัน (ถ้ามี)
 5. ใบรับรองเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝากที่แสดงการโอน (ฉบับจริง)
 6. กรณีเจ้าของกิจการ ต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษี

หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคาร ธกส.กรณีลูกค้าเป็นเกษตรและบุคคล เริ่มใช้ 1 มิถุนายน 2563 (MRR =6.500)

#6
สินเชื่อมณีทันใจ
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

scb

วงเวินสูงสุด 300,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี : MRR+7% ต่อปี**

สินเชื่อมณีทันใจ เป็นสินเชื่อจากธนาคารไทยพาณิชย์สำหรับพ่อค้าแม่อิสระที่ต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ การขยายกิจการ แต่สำหรับสินเชื่อนี้ลูกค้าจะต้องมีการเดินบัญชีผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์เป็นสินเชื่อที่ไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก โดยการสมัครนั้นมีหลายช่องทางและที่ทันสมัยสุดนั่นก็คือสมัครผ่านแอพพลิเคชั่นมณีทันใจ ไม่ต้องใช้เอกสารใดในการสมัคร รู้ผลอนุมัติทันที โดยท่านสามารถศึกษาวิธีการสมัครได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารไทยพาณิชย์

วงเงินกู้ :  วงเงิน 10,000 – 300,000 บาท

ดอกเบี้ย :  MRR+7% ต่อปี**

ระยะเวลา : 36 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

 1. เป็นผู้ประกอบการที่มีบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และรับชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์ของธนาคารฯ เช่น QR ของแอปแม่มณี หรือใช้บริการเครื่องรูดบัตร (EDC) หรือใช้พร้อมเพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์
 2. มีรายการเงินเข้าบัญชีขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บาท ต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือนล่าสุด

**หมายเหตุ อัตราดอกเบี้ยของท่านจะปรากฏอยู่ในหน้าสรุปการขอรับวงเงินสินเชื่อ ก่อนการกดยืนยัน (MRR อยู่ที่ 5.995% ต่อปี ตามประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563)

#7
สินเชื่อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย
ธนาคารไทยเครดิต (Thai Credit Retail Bank)

ธนาคารไทยเครดิต

วงเวินสูงสุด 200,000 บาท

ดอกเบี้ยต่อปี : เริ่ม 13.74%

ธนาคารไทยเครดิตเล็งเห็นปัญหาของพ่อค้าแม่ค้ารายย่อย ที่หมุนเงินไม่ทัน และขาดสภาพคล่องทางการเงิน ต้องการใช้ในการหมุนเวียนในการค้า หรือเพื่อการลงทุน ขยายธุรกิจของท่านให้สามารถผ่านไปได้ด้วยดี ธนาคารไทยเครดิตคุยง่าย ผ่อนสบาย ได้เงินเร็ว ไม่ได้ใช้หลักทรัพย์ใดๆและในการค้ำประกันให้วงเงินสูงสุดถึง 200,000 บาท

วงเงินกู้ :  วงเงินสูงสุด 200,000 บาท

ดอกเบี้ย :  ดอกเบี้ยเริ่มต้น 13.74 % ต่อปี

ระยะเวลา : สินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Loan) ไม่มีระยะเวลาครบกำหนด วงเงินจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

คุณสมบัติผู้กู้

 1. บุคคลธรรมดา
 2. สัญชาติไทยเท่านั้น
 3. มีอายุไม่ต่ำกว่า 21 ปี
 4. อายุผู้กู้ที่เป็นที่เป็นเจ้าของธุรกิจต้องไม่เกิน 60 ปี
 5. วัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น
 6. ต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 7. ธุรกิจต้องมีสถานประกอบการชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
 8. สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาคาร

** หมายเหตุอัตราดอกเบี้ยธนาคาร MRR 8.80% ,MLR 8.10%

#8
สินเชื่อธุรกิจ SME Super Surplus
ธนาคารทิสโก้ (Tisco)

TISCO

วงเวินสูงสุด 10,000,000 บาท

สินเชื่อธุรกิจ SME Super Surplus ของธนาคารทิสโก้ หลายคนอาจไม่ยังไม่คุ้นแต่บริษัทนี้เป็นบริษัทให้บริการด้านสินเชื่อขนาดใหญ่ ที่เราคุ้นๆกันส่วนใหญ่จะเป็นสินเชื่อรถยนต์ แต่ที่จริงแล้วธนาคารทิสโก้ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย แต่สินเชื่อที่เราจะแนะนำในวันนี้นั้นเป็นสินเชื่อของธุรกิจSME แต่ธนาคารทิสโก้จะให้สินเชื่อกับSMEที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้นนะคะ จึงเหมาะกับพ่อค้าแม่ค้ารายใหญ่สักหน่อย ที่ต้องการเงินเพื่อการขยายธุรกิจ และสินเชื่อนี้จะต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันค่ะ

วงเงินกู้ :  วงเงินสินเชื่อสูงสุด 3 เท่า ของจำนวนเงินในบัญชีเงินฝากประจำ หรือออมทรัพย์ธนาคาร ทิสโก้ที่ใช้ค้ำประกัน (สูงสุด 10 ล้านบาท)

ดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามธนาคารกำหนด

ระยะเวลา : ผ่อนนานสูงสุด 48 เดือน

คุณสมบัติผู้กู้

 1. นิติบุคคลไทย
 2. จดทะเบียน และดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 3 ปี
 3. รายได้มากกว่า 20 ล้านบาท / ปี
 4. ทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
 5. มีประวัติการเงินตามเกณฑ์ที่ ธปท. กำหนด
 6. มีที่ตั้งกิจการเป็นหลักแหล่งในจังหวัด กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม ชลบุรี ระยอง พระนครศรีอยุธยา และ ฉะเชิงเทรา
 7. ผู้ค้ำประกัน / เจ้าของกิจการ / หุ้นส่วน อายุ 23 – 65 ปี ทุกรายรวมกันแล้ว มีผู้ค้ำประกันที่ถือหุ้นอย่างน้อย 50% 

สินเชื่อพ่อค้าแม่ค้า เป็นสินเชื่อที่มาช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน การขยายกิจการ การลงทุนเพิ่มเติม เพื่อให้ธุรกิจการค้าของคุณประสบความสำเร็จ สินเชื่อที่เรานำเสนอมีหลากหลายรูปแบบทั้งแบบที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันและไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน พ่อค้าแม่ค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อย หากพ่อค้าแม่ค้า สนใจสินเชื่อของสถาบันการเงินไหนก็สามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , ,