รีไฟแนนซ์บ้าน ธนาคารไหน ดอกเบี้ยดี ในปี 2563

รีไฟแนนซ์บ้าน

เมื่อเราได้ตัดสินใจซื้อบ้าน คอนโด หรือที่ดินแล้ว สิ่งที่เราส่วนใหญ่ต้องคำนึงเป็นหลักต่อมาคือเรื่องการผ่อน และหนึ่งในวิธีที่สามารถช่วยลดภาระการผ่อนได้ดีที่สุดก็คือ การรีไฟแนนซ์บ้าน กู้สินเชื่อจากธนาคารใหม่ไปจ่ายหนี้ก้อนเดิม ทำให้ได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ถูกลงหรือระยะเวลาผ่อนตามไลฟ์สไตล์เรามากขึ้น ซึ่งหากคุณกำลังสนใจการรีไฟแนนซ์บ้านอยู่ วันนี้เราขอแนะนำและเปรียบเทียบ สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ น่าสนใจจากธนาคาร CIMB Thai UOB ธอส ออมสิน TMB กรุงไทย กรุงศรี ให้รู้จักกัน!

เปรียบเทียบสินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์จากธนาคารต่างๆ

เปรียบเทียบสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน 2563

#1
สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน
ธนาคาร CIMB Thai

รีไฟแนนซ์บ้าน CIMB

สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน จากธนาคาร CIMB Thai นั้นมีวงเงินกู้อยู่ระหว่าง 3 ล้าน – 50 ล้านบาท สามารถกู้ได้สูงสุดถึง 35 ปี อัตราดอกเบี้ยของ สินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน ปีที่ 1-3 ต่ำสุดอยู่ที่ MRR – 4.76% และระยะเวลาที่เหลืออยู่ MRR – 2.25% ซึ่งผู้สนใจรีไฟแนนซ์บ้านด้วยสินเชื่อตัวนี้จะมีสัดส่วนวงเงินกู้หลากหลายให้เลือก ทั้งนี้จำนวนตัวเลือกก็จะขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้กู้เอง

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้น ค่าจดจำนอง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท (เฉพาะผู้เลือกดอกเบี้ยทางเลือกที่ 3 เท่านั้น) 
 • ยกเว้น ค่าดำเนินการสินเชื่อ และ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 • ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ยกเว้น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 3 ปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 21 – 62 รวมผ่อนชำระแล้วอายุไม่เกิน 65 ปี อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ อายุงาน 1 ปีขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ อายุงาน 2 ปีขึ้นไป รายได้ 20,000 บาทขึ้นไป

#2
สินเชื่อบ้านยูโอบีรีไฟแนนซ์
UOB

รีไฟแนนซ์บ้าน uob

หากคุณต้องการรีไฟแนนซ์บ้านหรือคอนโดจากสถาบันการเงินอื่นๆ ด้วยสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ ยูโอบี วงเงินกู้สูงสุดจะอยู่ที่ 50 ล้านบาท อนุมัติวงเงินไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ 80-90% สำหรับต่างจังหวัด ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี สินเชื่อบ้านยูโอบีรีไฟแนนซ์ มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 2.89% และ MRR – 1.60% สำหรับระยะเวลาที่เหลือ อย่างไรก็ตามอัตราดอกเบี้ยที่กล่าวมานี้คืออัตราดอกเบี้ยสำหรับผู้ทำประกันชีวิต หากผู้กู้สินเชื่อไม่ทำประกันชีวิตก็ยังมีทางเลือกอื่นๆให้เลือกอีกมากมาย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • ผู้มีสัญชาติไทย อายุ 21 ปีขึ้นไป
  อายุไม่เกิน 70 ปี สำหรับพนักงานบริษัทหรือผู้ที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  อายุไม่เกิน 75 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาท
 • พนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุงาน 2 ปี ขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ อายุงาน 3 ปีขึ้นไป

#3
สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in)
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รีไฟแนนซ์บ้าน ธอส

หากคุณต้องการกู้เงินเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินเปล่า ที่ดินพร้อมอาคาร คอนโด จากสถาบันการเงินอื่นๆหรือต้องการปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมอาคาร สินเชื่อบ้านสุขสันต์ (Refinance in) จาก ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นั้นเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราสามารถกู้ได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ขั้นต่ำ 3.5 ปี อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ต่ำสุดอยู่ที่ 2.95% ปีที่ 3 ต่ำสุดอยู่ที่ MRR – 3.55% และระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่ MRR – 0.50% ต่อปี สำหรับลูกค่ารายย่อยทั่วไป MRR – 0.75% ต่อปี สำหรับรายย่อย (MOU) และสำหรับลูกค้าสวัสดิการจะอยู่ที่ MRR – 1.00% ต่อปี

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินนิติกรรม
 • ยกเว้นค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 1,000 บาท
 • ธนาคารจ่ายคืนค่าประเมินราคาหลักประกัน หลังจากทำนิติกรรมกับธนาคารแล้ว

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • พนักงานบริษัทหรือลูกจ้างเอกชน
 • ผู้กู้รายย่อยทั่วไป
 • กลุ่มผู้กู้สวัสดิการไม่มีเงินฝาก

#4
สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ออมสิน

สินเชื่อเคหะ จาก ธนาคารออมสินนั้นนอกจากสามารถนำไปใช้ไถ่ถอนจำนองที่ดิน อาคาร หรือคอนโด ยังสามารถนำไปซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร ซื้อบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด หรือแม้แต่เพื่อการซ่อมแซม สินเชื่อเคหะ มีวงเงินกู้สูงสุดถึง 100% กู้ได้ระยะยาวถึง 40 ปี ในอัตราดอกเบี้ย 3 ปี ต่ำสุดอยู่ที่ 3.75% แต่ในกรณีที่หลักประกันมีราคาซื้อขายต่ำกว่า 10 ล้าน จะสามารถกู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารได้ในร้อยละ 95 และห้องชุดร้อยละ 90 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร
 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 65 ปี
 • เจ้าของกิจการ ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป รวมระยะเวลากู้ไม่เกิน 70 ปี

#5
สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์
ธนาคาร TMB

รีไฟแนนซ์บ้าน TMB

สินเชื่อบ้านทีเอ็มบี รีไฟแนนซ์ จาก ธนาคาร TMB นั้นมีอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ต่ำสุดอยู่ที่ MRR – 3.58% และระยะเวลาที่เหลืออยู่ที่ 1.63% ผู้ประสงค์รีไฟแนนซ์ด้วยสินเชื่อบ้านทีเอ็มบีนั้นสามารถกู้ได้สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท อนุมัติไม่เกิน 95% กรณีรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมที่ดิน หรือคอนโดราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท หากเกิน 10 ล้านบาท อนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาประเมินและเป็นระยะเวลาสูงสุด 30 ปี

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าดำเนินการสินเชื่อ ค่าทำนิติกรรมจำนอง และ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ 
 • ฟรีประกันอัคคีภัย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • พนักงานบริษัท / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ อายุ 20 – 60 ปี อายุงาน 4 เดือนขึ้นไป เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
 • เจ้าของกิจการ ที่มีอายุ 20 – 60 ปี ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 2 ปี รายได้มากกว่า 20,000 บาทขึ้นไป

#6
สินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์
ธนาคารกรุงไทย

รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงไทย

สำหรับผู้ที่ประสงค์รีไฟแนนซ์บ้าน สินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์ ธนาคารกรุงไทย นั้นถือเป็นตัวเลือกสินเชื่อที่เหมาะมากเนื่องจากผู้กู้สามารถกู้ได้นานสูงสุด 35 ปี และสามารถคำนวณวงเงินกู้ได้ทันทีผ่านเว็บไซต์ สินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำสุดอยู่ที่ 2.73% เป็นอัตราดอกเบี้ยแบบปกติ สำหรับผู้ทำประกัน อย่างไรก็ตาม สินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์ ยังมีตัวเลือกอื่นๆให้เลือกเช่น ฟรี ค่าจดจำนอง 1% ทำประกัน/ไม่ทำประกันซึ่งก็จะมีอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนไป

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์ ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 1%
 • ค่าตรวจงานการก่อสร้างครั้งละ 400 บาท
 • หากไถ่ถอนก่อน 3 ปี จะมีค่าธรรมเนียม 3% ของยอดหนี้คงเหลือ
 • ค่าทวงถามหนี้ 135 บาทต่อครั้ง สำหรับทุกรอบที่ผิดนัดชำระหนี้
 • อัตราดอกเบี้ยสูงสุด MRR + 6.50% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระหนี้สูงสุด 18.00% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมระยะเวลากู้ อายุผู้กู้จะต้องไม่เกิน 65 ปี
 • มีเงินเดือน รายได้ประจำแน่นอน
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน ไม่มีหนี้สิน

#7
สินเชื่อบ้านกรุงศรีรีไฟแนนซ์
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

รีไฟแนนซ์บ้าน กรุงศรี

สินเชื่อบ้านรีไฟแแนซ์ ธนาคารกรุงไทย มีจุดเด่นตรงที่มีวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาประเมิน ผ่อนได้นานสุด 30 ปี หากวงเงินเหลือ กู้เพิ่มสินเชื่อกรุงศรีโฮมฟอร์แคชได้ สำหรับวงเงินกู้อนุมัติ 1,500,00 บาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 ต่ำสุดจะอยู่ที่ MRR – 3.58% ระยะเวลาที่เหลือ MRR – 1.75% 

ค่าธรรมเนียม

 • ฟรี ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน 3,210 บาท
 • เบี้ยประกันอัคคีภัย
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้
 • ค่าจดจำนอง 1% ของทุนจำนอง
 • ค่าเบี้ยปรับกรณีปิดภาระหนี้ก่อนกำหนด 3% ของยอดหนี้คงเหลือ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา อายุ 20 – 65 ปี รวมระยะเวลาผ่อนกับอายุผู้กู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 • พนักงานประจำ หรือผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว อายุงาน 2 ปีขึ้นไป

#8
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ธนาคารไทยพาณิชย์

รีไฟแนนซ์บ้าน ไทยพาณิชย์

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ จาก ธนาคารไทยพาณิชย์ มีวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี รวมกับอายุผู้กู้แล้วต้องไม่เกิน 65 ปี อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดอยู่ที่ 5.25% และระยะเวลาที่เหลือ MRR – 0.72% 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าจดจำนอง 1% ของวงเงินกู้
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมการให้บริการสินเชื่อ
 • ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินสินเชื่อ
 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน
  บ้านเดี่ยว = 5,000 บาท/ครั้ง
  ทาวน์เฮ้าส์, บ้านแฝด และคอนโด = 3,450 บาท/ยูนิต

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 – 65 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน
 • มีสินเชื่อบ้านกับสถาบันการเงินอื่นไม่ต่ำกว่า 3 ปี

#9
สินเชื่อ Refinance
ธนาคารธนชาต

รีไฟแนนซ์บ้าน ธนชาต

หากคุณต้องการไถ่ถอนสินเชื่อที่อยู่จากสถาบันการเงินอื่น เพื่อลดอัตราดอกเบี้ย และรับระยะเวลาผ่อนชำระนานขึ้น สินเชื่อ Refinance จาก ธนาคารธนชาต เป็นหนึ่งในสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่น่าสนใจมากเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่มีวงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน ผ่อนชำระได้นานสูงถึง 30 ปี มูลค่าหลักประกันขึ้นต่ำ กทม. 700,000 บาท หรือตจว. 500,000 บาท มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี ต่ำสุดอยู่ที่ MRR – 3.58% และระยะเวลาที่เหลือที่ MRR – 1.63%

ค่าธรรมเนียม

 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน
 • ยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดการสินเชื่อ
 • ยกเว้นค่าประกันอัคคีภัย

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 70 ปี รายได้สูงกว่า 10,000 บาทต่อเดือน
 • พนักงานบริษัท หรือเจ้าของกิจการ อายุงานมากกว่า 1 ปี
 • ต้องมีประวัติผ่อนชำระกับสถาบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และบัญชีมีสถานะล่าสุด เป็นปกติ

#10
สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์
ธนาคารกสิกร

รีไฟแนนซ์บ้าน กสิกร

สินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ จากธนาคารกสิกร มีวงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน ผ่อนได้นานสูงสุดถึง 30 ปี อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัวโดยรับส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50%* (จากอัตราดอกเบี้ยเดิมของลูกค้า) ระยะเวลาที่เหลือ MRR -2** ทางธนาคารใช้เวลา 3 วันทำการในการอนุมัติเบื้องต้น

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าประเมินราคาหลักประกัน 3,000 บาท
 • ค่าประเมินราคาหลักประกันที่มีทำเลที่ตั้งอยู่บนเกาะ สอบถามธนาคาร

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป อายุกู้รวมระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 70 ปี รายได้สูงกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • พนักงานบริษัท อายุงานมากกว่า 1 ปี
 • เจ้าของกิจการ อายุงานมากกว่า 2 ปี

เป็นอย่างไรบ้าง? หวังว่าสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านที่เรารวบรวมมาในวันนี้จะช่วยลดภาระหนี้ให้คุณจัดการปัญหาหนี้สินทางด้านอัตราดอกเบี้ยหรือระยะเวลาผ่อนได้ตามใจ ตามไลฟ์สไตล์คุณได้มากยิ่งขึ้นนะ

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,