Home > เงิน > ผลิตภัณฑ์การเงิน > บัตรเงินสด > สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน ได้ไหม? ทำอย่างไร?

สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน ได้ไหม? ทำอย่างไร?

สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน.j
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


บัตรกดเงินสดเป็นทางออกหนึ่ง สำหรับผู้มีปัญหาทางการเงิน ที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครหรือไม่อยากพึ่งพาอาศัยผู้ใดเท่าไหร่นัก และปัจจุบันก็มีสถาบันการเงินมากมาย ที่พร้อมให้บริการออกบัตรกดเงินสดกับผู้ที่ต้องการเงินใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน หรือต้องการซื้อสินค้าแต่ไม่มีเงินสด แต่การสมัครบัตรกดเงินสดก็จำเป็นที่จะต้องมีสลิปเงินเดือน เพื่อยื่นเป็นหลักฐานให้ทางธนาคารผู้ออกบัตรพิจารณาอนุมัติให้ แล้วกับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือนล่ะ จะสมัครบัตรกดเงินสดได้ไหม? ทำอย่างไร? วันนี้เราจึงมีคำตอบมาฝากกันสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครบัตรกดเงินแต่ไม่มีสลิปเงินเดือน

บทความแนะนำ : 5 บัตรกดเงินสดอนุมัติเร็ว เงินเดือน 7,000 – 10,000 บาท ในปี 2563

ทำไมสมัครบัตรกดเงินสด ถึงต้องใช้สลิปเงินเดือน เป็นหลักฐาน?

สำหรับธนาคารและสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นผู้ปล่อยกู้ เป็นผู้อนุมัติให้เราได้ทำบัตรกดเงินสดแล้ว สลิปเงินเดือนถือได้ว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่ใช้บ่งบอกได้ว่าหน้าที่การงานที่เราทำอยู่นั้นมีความมั่นคง มีรายได้ที่สม่ำเสมอแน่นอน เพราะสิ่งที่ระบุไว้ใน สลิปเงินเดือนก็คือสถานะการจ้างงาน รายรับและจ่ายในแต่ละเดือนของผู้สมัครบัตรกดเงินสด ซึ่งสิ่งนี้ทำให้ผู้สมัครบัตรกดเงินสดมีความน่าเชื่อถือ ว่าจะสามารถผ่อนจ่ายให้กับทางธนาคารและสถาบันการเงินผู้ออกบัตรได้เมื่อปล่อยกู้

สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน 01
รูป สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน

ลักษณะของสลิปเงินเดือนที่ดีทำให้กู้ง่ายขึ้น

บางคนอาจสงสัยว่า เพราะเหตุใดแม้จะมีเอกสารทุกอย่างตามที่สถาบันการเงินกำหนด มีคุณสมบัติตามเงื่อนไข แต่ธนาคารหรือสถาบันการเงินนั้น ๆ ก็ยังไม่อนุมัติให้กู้ง่าย ๆ ทั้งนี้สาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะสลิปเงินเดือนที่เป็นหลักฐานยืนยันความน่าเชื่อถือทางการเงิน มีปัญหาน่าสงสัย ไม่มีรายละเอียดชัดเจนก็เป็นได้ แต่การกู้ยืมเงินอาจเป็นเรื่องง่ายขึ้น หากสลิปเงินเดือนมีความถูกต้อง ดังต่อไปนี้

 1. ควรเป็นสลิปเงินเดือนที่ใช้กระดาษคาร์บอนพรินต์ เนื่องจากกระดาษคาร์บอนเป็นกระดาษที่มีความยากลำบากในการปลอมแปลง
 2. ควรมีรายละเอียดต่าง ๆ ระบุเอาไว้อย่างชัดเจน เพราะสลิปเงินเดือนจะยิ่งดูมีความน่าเชื่อถือ หากหลักฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ที่ทำงาน ตำแหน่งงาน รายได้ รายการเบิกต่าง ๆ เลขที่ และเอกสารวันที่จ่าย สามารถตรวจสอบได้ว่าที่ทำงานของผู้สมัครมีตัวตนอยู่จริง
 3. ควรมีลายเซ็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน เพื่อแสดงว่าผู้นั้นเป็นเจ้าของสลิปเงินเดือนดังกล่าวจริง

วิธี

วิธีสมัครบัตรกดเงินสด โดยไม่มีสลิปเงินเดือน

อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ไม่มีสลิปเงินเดือน หากมีความต้องการที่จะสมัครบัตรกดเงินสดก็สามารถทำได้ ซึ่งในปัจจุบันสถาบันการเงินผู้ออกบัตรกดเงินสดหลายแห่ง ได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความต้องการจะทำบัตรกดเงินสด สามารถออกบัตรได้แม้ว่าจะไม่มีสลิปเงินเดือน ที่เป็นหลักฐานแสดงถึงความมั่นคงทางการเงินก็ตาม โดยผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานที่เป็นการยืนยันรายได้และความมั่นคงอย่างอื่นแทน ดังต่อไปนี้

 1. ใบรับรองเงินเดือน

ใบรับรองเงินเดือนเป็นเอกสารยืนยันรายได้ที่สามารถใช้แทนสลิปเงินเดือนได้ โดยองค์กรที่ผู้สมัครสังกัดอยู่จะเป็นผู้ออกให้ ในใบรับรองเงินเดือนจะมีข้อมูลต่าง ๆ ของตัวผู้สมัครระบุเอาไว้อย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น ตำแหน่งงาน ฐานเงินเดือน วันเริ่มต้นทำงาน ต่าง ๆ เหล่านี้สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนสลิปเงินเดือนได้

 1. สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล

สำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคล เป็นเอกสารที่จำเป็นต้องมี ไม่เกี่ยวกับว่าจะมีสลิปเงินเดือนหรือไม่ โดยเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่จะต้องจัดเตรียมไปยื่นให้ธนาคารหรือสถาบันการเงิน มีดังนี้

 •  บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน
 •  สำเนาทะเบียนสมรส
 •  ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล
 1. บัญชีเงินฝาก หรือ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน

หากสมัครบัตรกดเงินสดแบบไม่มีสลิปเงินเดือน นอกจากจะต้องใช้ใบรับรองเงินเดือนเป็นหลักฐานในการสมัครแทนแล้ว บัญชีเงินฝาก หรือ เอกสารการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ก็เป็นเอกสารอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยยืนยันถึงความมั่นคงทางการเงินของเราได้ โดยจะต้องยื่นคู่กับใบรับรองเงินเดือน เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาในการสมัคร

 1. หลักฐานอื่นๆ

หากผู้สมัครมีเอกสารอื่น ๆ ที่ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินให้กับตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการชำระภาษีต่าง ๆ, ใบประกอบวิชาชีพและเอกสารที่รับรองได้ว่าเรากำลังประกอบอาชีพนั้น ๆ ก็ควรยื่นประกอบไปด้วยเพื่อที่จะช่วยสร้างโอกาสให้ตนเองได้มากขึ้น

สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน 02
รูป สมัครบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือน

ไม่มีเงินเดือน ไม่มีสลิปเงินเดือน จะสมัครบัตรกดเงินสดได้หรือไม่?

สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือฟรีแลนซ์ ที่ไม่ได้มีเงินเดือนเหมือนเหมือนพนักงานประจำหรือพนักงานบริษัท ไม่มีสลิปเงินเดือนที่จะใช้เป็นหลักฐาน แต่ต้องการทำบัตรกดเงินสด ก็สามารถทำบัตรกดเงินสดไม่มีสลิปเงินเดือนได้ รวมทั้งเจ้าของกิจการที่ไม่มีสลิปเงินเดือนที่เป็นเอกสารยืนยันที่มาของรายได้ แต่ต้องการทำบัตรกดเงินสดก็สามารถทำได้เช่นกัน เพียงแต่ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 2. มีรายได้ประจำสม่ำเสมออย่างต่ำ 7,000 บาทขึ้นไป (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนขั้นต่ำที่ทางสถาบันการเงินผู้ออกบัตรกดเงินสดแต่ละแห่งจะอนุมัติให้)

หากผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมมี

 • สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
 • สำเนา Statement บัญชีที่ใช้ในธุรกิจ ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
 • สำเนา Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

หากผู้สมัครเป็นฟรีแลนซ์ หรือประกอบอาชีพอิสระ เอกสารเบื้องต้นที่ต้องเตรียมมี

 • Statement บัญชีส่วนตัว ย้อนหลังประมาณ 6 เดือน
 • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) แสดงรายได้ปีล่าสุด

อย่างไรก็ดีสถาบันการเงินแต่ละแห่งอาจมีเงื่อนไขที่แตกต่างกัน เอกสารที่ต้องจัดเตรียมจึงขึ้นอยู่กับสถาบันการเงินนั้น ๆ ว่ามีเงื่อนไขเช่นไร เพื่อความแน่นอนจึงควรติดต่อสอบถามสถาบันการเงินที่ต้องการสมัคร เพื่อเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนที่จะสมัคร

การศึกษาสถาบันการเงินผู้ออกบัตรกดเงินสดแต่ละแห่งให้ดีก่อนที่จะสมัครเป็นเรื่องจำเป็น ทั้งในเรื่องของสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ เงื่อนไข และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร เพื่อที่จะตรวจสอบได้ว่าบัตรกดเงินสดนั้นมีวัตถุประสงค์ตรงกันกับเราหรือเปล่า และตัวเรามีความพร้อมหรือไม่ รวมทั้งไม่ควรลืมที่จะใส่ใจความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารที่ใช้ในการสมัคร เพื่อที่เราจะได้ไม่เสียเวลา เสียโอกาส และง่ายต่อการอนุมัติออกบัตรกดเงินสด

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , ,