บัตรกดเงินสดจัดเป็นสินเชื่ออีกหนึ่งประเภทที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือธนาคาร ซึ่งวงเงินที่ทางผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อหรือธนาคารอนุมัติให้จะอยู่ที่ประมาณ 2 – 3 เท่าของฐานเงินเดือนของผู้ถือบัตร ในปัจจุบันมีผู้ประกอบธุรกิจและธนาคารหลายแห่งที่ออกบัตรกดเงินสดให้กับผู้สนใจสมัคร โดยอัตราดอกเบี้ยของแต่ละบริษัทจะมีความแตกต่างกัน แต่สูงสุดไม่เกิน 28% ต่อปี

การตัดสินใจเลือกว่าจะทำบัตรกดเงินสดกับสถาบันการเงินแห่งใดนั้น มีข้อควรพิจารณา ดังต่อไปนี้

  1. ดอกเบี้ย

บัตรกดเงินสดของแต่ละแห่งจะคิดอัตราดอกเบี้ยแตกต่างกันออกไป แต่โดยทั่วไปแล้วบัตรกดเงินสดจะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 28% ต่อปี และเป็นการคิดแบบลดต้นลดดอก

  1. สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

สิทธิประโยชน์หรือสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับจากการทำบัตรกดเงินสด เป็นเรื่องที่ควรตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจทำ ทั้งเงื่อนไขในการผ่อนชำระ, การคิดอัตราดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมต่างๆ

  1. จุดประสงค์ในการใช้บัตร

ผู้สมัครควรตอบตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะสมัครบัตรกดเงินสดไปเพื่ออะไร แล้วจึงพิจารณาดูว่าจุดประสงค์การใช้งานของบัตรตรงกับความต้องการของตนหรือไม่

  1. ความสะดวก

ความสะดวกเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ควรพิจารณา จึงควรเลือกทำบัตรที่สะดวกกดเงินได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อถึงคราวจำเป็น สามารถกดเงินจากตู้ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงจากทุกที่ทั่วประเทศ ยิ่งถ้าหากไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการกดเงินสดก็ยิ่งดี

  1. ผู้สมัครต้องไม่มีประวัติว่าเคยค้างชำระหรือชำระช้าเกินกำหนด

หรือเคยมีปัญหาทางการเงิน ถูกฟ้องร้องเป็นคดีความ เนื่องจากทางสถาบันการเงินจะไม่อนุมัติ หากผู้สมัครมีประวัติดังที่กล่าวมามาแล้วนี้
  1. เลือกสถาบันการเงินที่ต้องการสมัคร

โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ในการใช้บัตรกดเงินสด ฐานเงินเดือน และความสามารถในการชำระเงินของผู้สมัคร
  1. จัดเตรียมเอกสารในการสมัครให้พร้อม

บัตรประชาชน, บัตรประจำตัวข้าราชการ(หากผู้สมัครเป็นข้าราชการ), สำเนาทะเบียนบ้าน, สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน, หนังสือรับรองเงินเดือน หากผู้สมัครเป็นเจ้าของกิจการ หลักฐานที่ต้องเตรียมก็มีอย่างเช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือทะเบียนการค้า, สำเนาใบกำกับภาษี, สำเนาเอกสารรายนามผู้ถือหุ้น เป็นต้น
Scroll to Top