โคโรน่าไวรัส (Corona Virus) โควิด-2019 | อาการ สาเหตุ ป้องกัน รักษา

โคโรน่าไวรัส 2019

จากสถานการณ์ความรุนแรงของโคโรน่าไวรัส 2019 ในปัจจุบัน ทำให้ทั่วโลกตื่นตัวอย่างมากกับความรุนแรง และความน่ากลัวของโรค เนื่องจากมีผู้ป่วยมากขึ้นในทุกๆวัน ทำให้บ่งชี้ได้ว่าการควบคุมโรคยังทำไม่ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากโคโรน่าไวรัสนั้น สามารถแพร่กระจายได้ง่าย และการคัดกรองผู้ป่วยนั้นไม่สามารถทำได้อย่างทั่วถึง บวกกับยังมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าออกประเทศในทุกๆวัน ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าใครบ้างที่กำลังติดเชื้อโคโรน่าไวรัส เมื่อมันมีความรุนแรงถึงเพียงนี้เราก็ควรศึกษาข้อมูล โคโรน่าไวรัสเพื่อจะได้ป้องกันตนเองได้ถูกต้อง ซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในตอนนี้

Corona Virus - โคโรน่าไวรัส 2019
รูป โคโรน่าไวรัส 2019

โคโรน่าไวรัส 2019 (Corona Virus) คืออะไร?

โคโรน่าไวรัส (CoV) คือ เชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ชนิดหนึ่งที่เป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบติดเชื้อชนิดรุนแรง ซึ่งสามารถพบได้ทั้งในสัตว์และในคน เมื่อส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะเห็นว่าเชื้อมีลักษณะเป็นวงกลม มีขายื่นออกมา มีโครงสร้างที่ไม่ซับซ้อนมี RNA สายเดียว ซึ่งเชื้อโรคมีการวิวัฒนาการตลอดเวลา กลายพันธุ์ได้ง่าย โดยปกติโคโรน่าไวรัสเป็นโรคที่ติดต่อในสัตว์ แต่ก็มีบางสายพันธุ์ที่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ เชื้อโคโรน่าไวรัสมีหลายสายพันธุ์ซึ่งทำให้เกิดโรคที่มีความรุนแรงอย่างเช่น โรคซาร์ส (SARS – CoV ) และโรคเมอร์ส (MERS – CoV)


โคโรน่าไวรัส-2019-infographic

สาเหตุ

สาเหตุของการติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส 2019

โคโรน่าไวรัส ที่กำลังระบาดปัจจุบัน ทางการจีนเริ่มมีการตื่นตัวมากขึ้นเมื่อพบว่ามีผู้ป่วยโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และเมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงพบว่าเป็นเชื้อไวรัส สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่เคยพบการติดเชื้อในมนุษย์มาก่อน จึงเริ่มทำการสวบสวนโรคและพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นทำงานอยู่ในตลาดค้าส่งอาหารทะเลในเมืองอู่ฮั่นซึ่งมีการขายเนื้อสัตว์สดๆหลายชนิด เช่น นก ไก่ งู เครื่องในสัตว์ และ สัตว์ป่า มีการสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากค้างคาวหรืองู เนื่องจากมีรหัสโปรตีนที่คล้ายคลึงกัน และเริ่มมีการระบาดจากคนสู่คนได้จึงมีการแพร่กระจายของเชื้ออย่างรวดเร็ว

อาการ

อาการของผู้ติดเชื้อ โคโรน่าไวรัส 2019

 1. ในช่วงระยะฟักตัวประมาณ 14 วัน จะยังไม่มีอาการแสดงใดๆออกมา
 2. มีไข้
 3. ไอมีเสมหะ เจ็บคอ
 4. มีน้ำมูก
 5. หายใจหอบเหนื่อย หายใจลำบาก
 6. เวลาหายใจเข้ารู้สึกมีอาการเจ็บบริเวณหน้าอก

ภาวะแทรกซ้อนและกลุ่มเสี่ยง

กลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโคโรน่าไวรัส

 1. บุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสผู้ป่วย
 2. ผู้ประกอบอาชีพที่เจอคนเยอะๆ และต้องสัมผัสกับนักท่องเที่ยวชาวจีน เช่นแท็กซี่ พนักงานต้อนรับ

ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโคโรน่าไวรัส ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆ 2 อย่าง คือ

 • โอกาสในการสัมผัสกับเชื้อและสัมผัสกับผู้ป่วย ซึ่งการสัมผัสผู้ป่วยที่จะทำให้มีโอกาสติดเชื้อได้นั้น มาจากการหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโคโรน่าไวรัสเข้าไป ซึ่งเกิดจากการที่คนไข้ไอ จาม หรือพูดคุยกับเราแล้วเราหายใจเอาละอองที่มีเชื้อโรคเข้าไปซึ่งหากเราไม่ได้ออกจากบ้านไปไหนหรือไม่มีใกล้ชิดผู้ป่วยก็ไม่มีโอกาสที่จะติดเชื้อ และอีกวิธีหนึ่งคือการสัมผัสกับเชื้อซึ่งเกิดจากการที่ผู้ป่วยไอจามแล้วนำมือไปเช็ดบริเวณต่างๆแล้วเราไปโดนเชื้อโรคเหล่านั้น
 • การลดความเสี่ยงหรือการป้องกันตนเอง หากเรารู้จักวิธีการป้องกันตนเองอย่างถูกวิธีก็จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้

ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนของโคโรน่าไวรัส ก็คือการเกิดปอดอักเสบติดเชื้อรุนแรง ซึ่งทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว

ป้องกัน

การป้องกัน โคโรน่าไวรัส 2019

 1. การป้องกันโรคโคโรน่าไวรัสที่ดีที่สุดคือ การหมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค สบู่ หรืออาจใช้แอลกอฮอล์เจล ล้างมือบ่อยๆเมื่อสัมผัสกับสิ่งของที่อยู่นอกบ้าน ไม่นำมือที่ไม่สะอาดมาจับหน้า ตา จมูก ปาก
 2. ไม่นำมือที่ไม่สะอาดหยิบอาหารเข้าปากเด็ดขาด ล้างมือก่อนกินอาหารทุกครั้ง
 3. การปรุงอาหารควรปรุงให้สุกเท่านั้น กินร้อนๆ ไม่กินอาหารดิบ หรือสุกๆดิบๆ ไม่กินอาหารแปลกๆ อย่างเช่นอาหารป่าทุกชนิดโดยเฉพาะค้างคาว หรืองู
 4. เวลากินอาหารร่วมกับผู้อื่นให้ใช้ช้อนกลางในตักอาหาร
 5. สวมใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกจากบ้านไปเจอคนเยอะๆ หรือเวลาป่วยต้องสวมหน้ากากทุกครั้งเพื่อปกกันการแพร่เชื่อไปยังผู้อื่น
 6. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศจีนโดยเฉพาะเมืองที่มีการระบาดของเชื้อโคโรน่า
 7. ไม่ควรพาตนเองไปอยู่ในที่พลุกพล่าน มีคนเยอะๆแออัด ที่สามารถไอ จาม หายใจรดกัน
 8. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว
 9. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ
 10. หากมีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไข้หวัด ควรปรึกษาแพทย์ทันที
 11. เมื่อไอหรือจามไม่ใช่มือปิดปาก ให้ใช้ผ้าเช็ดหน้า กระดาษทิชชู่ หรือแขนเสื้อป้องกัน เนื่องจากถ้าใช้มือปิดปากคุณก็จะใช้มือไปจับสิ่งของอื่นๆทำให้แพร่ระบาดเชื้อไปยังผู้อื่นได้

รักษา

การรักษา โคโรน่าไวรัส 2019

โคโรน่าไวรัส2019 เป็นเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่จึงยังไม่มียาต้านไวรัสที่รักษาโรค และยังไม่มีวัคซีนป้องกัน การรักษาเป็นเพียงการรักษาตามประคับประคองตามอาการของผู้ป่วย เช่น การให้ยาพ่นเพื่อขยายหลอดลม ยาลดไข้ ยาแก้ไอละลายเสมหะ แต่อย่างไรก็ตามถือว่าเป็นการรักษาที่เหมาะสมที่สุด หากพบว่าเชื้อยังไม่รุนแรงการรักษาตามอาการก็ทำให้ผู้ป่วยหายได้

FAQ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ โคโรน่าไวรัส

อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าโวรัสโคโรน่าจะเป็นเรื่องที่อันตราย ประชาชนทุกคนก็ควรเสพข่าวสารที่เป็นความจริงไม่ตื่นตระหนกมากเกินไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ป้องกันตัวเอง หากคุณทำตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดบวกกับการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง พักผ่อนให้เพียงพอ รับประทานอาหารที่มีประโยชน์คุณก็จะมีภูมิต้านทานที่ดี ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่สามารถทำร้ายคุณได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะห่างไกลจาก ไวรัสโคโรน่า อย่างแน่นอน 100%

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , , , , , , , , , ,