10 บริจาคร่างกาย ที่ไหนดี มีวิธีอย่างไรบ้าง?

บริจาคร่างกาย
หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!

ADVERTISEMENT


เราทุกคนก็อยากมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์และอายุยืนนานกันทั้งนั้น การดูแลสุขภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยยืดอายุการใช้งานของร่างกายให้เป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพได้ยาวนานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะช้าหรือเร็ววาระสุดท้ายของชีวิตก็ย่อมมาถึง

ในเมื่อทุกสิ่งย่อมสูญสลายไปตามธรรมชาติ ร่างที่ไร้วิญญาณแม้ไม่มีลมหายใจอีกต่อไป แต่อาจยังมีประโยชน์กับผู้อื่นที่ยังมีชีวิตอยู่ จะดีกว่าไหมหากเราส่งต่อร่างกายหรืออวัยวะของเราให้เป็นกุศลแก่ผู้ที่ต้องการ ถ้าใครกำลังคิดจะบริจาคร่างกายหรือบริจาคอวัยวะก็ลองพิจารณาศึกษาจากข้อมูลที่เรานำมาฝากกันนะคะ

จุดประสงค์ของการบริจาคร่างกายหรืออวัยวะ

เพื่อการวิจัยศึกษา

แพทย์คือบุคลากรที่สำคัญอย่างยิ่งในสังคม แต่กว่าจะได้เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนั้นต้องผ่านการศึกษาเคี่ยวกรำมามากมาย และสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตำราเรียนชั้นดีก็คือร่างกายของคนเราที่นักศึกษาแพทย์ยกย่องให้เป็น ‘อาจารย์ใหญ่’ เพราะหากไม่มีร่างเหล่านี้ให้ศึกษาแล้ว การเป็นแพทย์คงทำได้ยาก ดังนั้นการบริจาคร่างกายถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ประเทศชาติมีบุคคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตในหลาย ๆ ด้านด้วยค่ะ

ต่อชีวิตที่สมบูรณ์ให้ผู้อื่น

การบริจาคอวัยวะนั้นเป็นการส่งมอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้อื่นได้โดยตรง เพราะยังมีอีกหลายคนที่มีอวัยวะบางอย่างไม่สมบูรณ์หรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ บางคนมีปัญหาดวงตา ตับ ไต หัวใจ และอื่น ๆ พวกเขาเหล่านี้กำลังรอความหวังจากใครสักคนที่จะปลูกถ่ายอวัยวะที่สมบูรณ์ให้ เพื่อการดำเนินชีวิตที่มีคุณภาพต่อไป

เตรียมพร้อมก่อนบริจาค

แม้จะมีจิตศรัทธาอย่างแรงกล้า แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะบริจาคร่างกายหรืออวัยวะได้ เนื่องจากสถานรับบริจาคแต่ละแห่งมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่เราควรทราบคร่าว ๆ ดังนี้

อายุและน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ในกรณีบริจาคอวัยวะโดยทั่วไปจะกำหนดไว้เมื่อเสียชีวิตอายุไม่เกิน 65 ปี เพราะหากอายุมากเกินไปอวัยวะนั้นอาจเสื่อมจนนำไปใช้ต่อไม่ได้ ร่างกายที่บริจาคควรมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม แต่ไม่ควรเกิน 70 กิโลกรัมค่ะ

เงื่อนไขการเสียชีวิต

  • หากบริจาคอวัยวะต้องเสียชีวิตจากสาเหตุสมองตาย เพราะการเสียชีวิตจากสมองตายนั้นอวัยวะส่วนอื่นยังอาจทำงานและสามารถนำไปใช้ต่อได้ ที่สำคัญต้องไม่เป็นโรคติดเชื้อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังด้วยค่ะ
  • ส่วนการบริจาคร่างกายนั้นควรมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ อวัยวะไม่ขาดหาย ไม่มีการผ่าตัดก่อนเสียชีวิต ไม่ได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และบางแห่งไม่รับศพที่มีโรคติดต่อร้ายแรงบางอย่างค่ะ

ศึกษาเงื่อนไขของสถานที่รับบริจาค

แต่ละแห่งอาจมีเงื่อนไขแตกต่างกันไป บางแห่งสามารถบริจาคออนไลน์ได้ แต่บางแห่งต้องไปบริจาคเองเท่านั้น

ญาติหรือคนในครอบครัวต้องยินยอม

อันนี้สำคัญนะคะ เพราะบางครอบครัวมีการถือประเพณีและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป หากการตัดสินใจของเราทำให้คนรอบข้างเสียใจหรือเกิดเป็นปัญหากันก็ย่อมไม่ดีแน่ อย่าลืมว่าการทำความดีไม่ได้มีเพียงแค่วิธีเดียว จะเลือกทำความดีทั้งทีต้องไม่มีปัญหากับคนรอบข้างนะคะ

หมายเหตุ

  • การบริจาคอวัยวะ แพทย์จะใช้แค่อวัยวะที่บริจาค จากนั้นจะตกแต่งศพให้อยู่ในสภาพที่พร้อมนำไปประกอบพิธี ซึ่งญาติของผู้ตายจะเป็นคนนำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาเองค่ะ
  • การบริจาคร่างกาย จะถูกนำไปใช้ศึกษาเป็นเวลา 2 ปีก่อนจะนำไปประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลโดยองค์กรที่รับบริจาคร่างกายนั้นค่ะ

เงื่อนไขเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละองค์กร ซึ่งสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยตรงจากองค์กรนั้น ๆ เพื่อความชัดเจน นอกจากนี้บางแห่งอาจปิดรับบริจาคเป็นบางช่วงเนื่องจากเหตุการณ์หรือข้อจำกัดในขณะนั้น จึงควรสอบถามข้อมูลก่อนค่ะ

#1
ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

ที่อยู่ : ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย

อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) ชั้น 5 ถ.อังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 02 256 4045

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : สภากาชาดไทย

Website : สภากาชาดไทย

#2
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ที่อยู่ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เลขที่ 1873 ถ.พระราม4 เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทร : 02 256 4000

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

Website : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

#3
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล 

ที่อยู่ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล  โรงพยาบาลศิริราช เขตบางกอกน้อย 10170

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : โรงพยาบาลศิริราช

Website : โรงพยาบาลศิริราช

#4
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่อยู่ : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เลขที่ 99 หมู่9 ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

โทร : 055 964 702

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : มหาวิทยาลัยนเรศวร

Website : มหาวิทยาลัยนเรศวร

#5
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่อยู่ : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทร : 053 930 300, 053 935 189

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Website : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Email : [email protected]

#6
ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ที่อยู่ : ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เลขที่ 1039 ถ.สถานพยาบาล ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

โทร : 053 910 600 ต่อ 2229

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Website : โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

#7
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

โทร : 077 915 600 ต่อ 2834

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

Website : โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

#8
โรงพยาบาลระยอง

ที่อยู่ : โรงพยาบาลระยอง เลขที่ 138 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

โทร : 038 611 104 ต่อ 7011

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : โรงพยาบาลระยอง

Website : โรงพยาบาลระยอง

#9
โรงพยาบาลหนองคาย

10 บริจาคร่างกาย ที่ไหนดี มีวิธีอย่างไรบ้าง?
โรงพยาบาลหนองคาย

ที่อยู่ : โรงพยาบาลหนองคาย เลขที่ 1158 ถ.มีชัย ต.ในเมือง เทศบาลเมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000

โทร : 042 413 456-65

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : โรงพยาบาลหนองคาย

Website : โรงพยาบาลหนองคาย

#10
ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 บริจาคร่างกาย ที่ไหนดี มีวิธีอย่างไรบ้าง?
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ที่อยู่ : ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทร : 074 288 131, 074 288 151

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Website : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

#11
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่อยู่ : ภาควิชากายวิภาคศาตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้น 4 อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

โทร : 043 202 426, 043 363 212

เวลาทำการ : ในเวลาราชการ

Facebook : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Website : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การบริจาคคือการให้ทานอันเป็นกุศล หากพิจารณาแล้วเข้าเกณฑ์ที่สามารถบริจาคร่างกายหรืออวัยวะได้ลองเข้าไปสอบถามองค์กรเหล่านี้ดูนะคะ เพราะการให้นั้นทำได้จนลมหายใจสุดท้าย และการให้ของเราอาจต่อลมหายใจให้ผู้อื่นได้อีกหลายชีวิตค่ะ

dragonflydays

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: ,