100 ชื่อจริงลูกชาย เพราะๆ พร้อมความหมายดีๆ และภาษาอังกฤษ

100 ชื่อจริงลูกชาย เพราะๆ พร้อมความหมายดีๆ และภาษาอังกฤษ

ในวัฒนธรรมไทย ชื่อมีความสำคัญอย่างยิ่งและต้องเลือกอย่างรอบคอบ เพื่อให้ชื่อมีความหมายดี เหมาะกับลูก ชื่อไทยสำหรับเด็กผู้ชายมักจะสะท้อนถึงคุณสมบัติ อย่าง ความแข็งแกร่ง สติปัญญา และเกียรติยศ ในบทความนี้จึงจะขอแนะนำชื่อลูกผู้ชาย 100 ชื่อ พร้อมด้วยความหมายดีๆ ให้ทุกคนได้ทราบกัน

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ก

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
กฤษฎาKrissadaฉลาด
กิตติพันธุ์Kittipanทรงพลัง
กิตติภาณKittiphanเก่ง
กิตติยันต์Kittiyantมุ่งมั่น
กฤษณาKrissanaมีคุณธรรมสูง
กุลภัทร์Kulapatrอัญมณีแห่งคุณธรรม
กานต์Kanอ่อนโยน
กำนันKamnanผู้นำ
กัณฑ์Kantมีวิสัยทัศน์
กาญจนาKanjanaสง่างาม

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย จ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
จิรภาพChiraparpสวยออร่า
จิราพัชรChirapachเพชรล้ำค่า
จารุณีCharuniเสน่ห์ที่สวยงาม
จารุวรรณีCharuwaneeความงามที่มีเสน่ห์
จุฑามาศChutamasชัยชนะอันรุ่งโรจน์
จิราวรรณChirawanเจริญงอกงาม
จิริยาพรChiriyaphonเสน่ห์ล้ำค่า
จุฑาวรรณChutawanชัยชนะอันรุ่งเรือง
จิรภาพChiraparpสวยออร่า
จารุณาCharunaเสน่ห์ที่สวยงาม

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ฌ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ฌอริวรรณChorawanรุ่งอรุณรุ่งเรือง
ฌิษณุโลกChisanulokทางโลก
ฌอเฉียวChochiaฉลาด
ฌิณธรรมChinnathamคุณธรรมอันชาญฉลาด
ฌอสวรรค์Chosawanสวรรค์
ฌอปรกมลChoprongkonมีความสุข
ฌอภาคย์Chopakเพื่อนที่ฉลาด
ฌานCharnปราดเปรื่อง
ฌอเอมChoemฉลาด
ฌิณโตChinthoกล้าหาญ

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ป

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ประกายPrakaiกระจ่างใส
ประภาสPrapasมีชื่อเสียง
ประสิทธิ์Prasitประสบความสำเร็จ
ปภาดาPapadaสง่างาม
ปุณณกานต์Punanakantแยบยล
ประเสริฐPrasertรุ่งเรือง
ปราณีParneeอัจฉริยะ
ปิยะนันท์Piyananมุ่งมั่น
ปริญญาPariyayaการศึกษา
ปริวรรตPariwatทางปัญญา

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ฎ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ฎานันท์Dhananความมั่งคั่ง
ฎุษณีDusaniฮีโร่
ฎุษณวิภาDusaniwiphaความงามของฮีโร่
ฎุษณีมาศDusanimatความรุ่งโรจน์ของวีรบุรุษ
ฎุษณีวงศ์Dusaniwongสายเลือดฮีโร่
ฎุษณีรัตน์Dusanaratอัญมณีฮีโร่
ฎุษณีราศรีDusani-rasiความงามของฮีโร่
ฎุษณีลาดีDusani-ladiความสุขของฮีโร่
ฎุษณีวิทย์Dusaniwitความรู้ที่กล้าหาญ
ฎุษณีวิมลDusaniwimonอัญมณีฮีโร่

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ต

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ตรังTrangกล้าหาญ
ตวงTwongฉลาด
ตวันTwanกล้าหาญ
ตวินTawinเก่ง
ตัณฑ์Tantสงบ
ตฤณTrinจริงใจ
ตรีภูมิTriphumiชัยชนะ
ตรีวุฒิTriwutฉลาด
ตรีทศTrithatชัยชนะ
ตรีภูติTriphutitชัยชนะ

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ท

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ทวิภาTawiphaสว่าง
ทักษิณTaksinองอาจ
ทวีภูมิTawipumiชัยชนะอันรุ่งโรจน์
ทิวาTiwaฉลาดหลักแหลม
ทิพวัลย์Tipawalรุ่งโรจน์
ทิพย์ภูมิTipphumiชัยชนะอันล้ำค่า
ทรงธรรมSongthamมีคุณธรรมสูง
ทิศเนตรTisnateมีพรสวรรค์
ทินาวัตรTinawatฉลาดหลักแหลม
ทิพย์นิมิตTipnimidอัญมณีขั้นเทพ

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ฑ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ฑิฆัมพรThikamphonความรู้อันประเสริฐ
ฑิฆาThikhaฉลาด
ฑิฆามาศThikhamasชัยชนะอันรุ่งโรจน์
ฑิฆัมพวิภาคThikamphawipakภูมิปัญญาอันรุ่งโรจน์
ฑิฆัมพรThikamphonความรู้อันประเสริฐ
ฑิฆัมพฤกษ์Thikamphrakชื่อเสียงเกรียงไกร
ฑิฆัมพีThikhamphiความเจริญรุ่งโรจน์
ฑิฆัมพุทธ์Thikhamphutพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ
ฑิฆัมพะรัตน์Thikhampharattอัญมณีอันรุ่งโรจน์
ฑิฆัมพุทธสิริThikhamphutsiriพุทธคุณอันประเสริฐ

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ฒ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ฒาณัญญาThananyaสง่างาม
ฒินาThinaฉลาด
ฒินาวุฒิThinawutความรู้อันชาญฉลาด
ฒิรัญวิภาคThiraniwiphaเจริญปัญญา
ฒาวัตรThawatมีชื่อเสียง
ฒิรัชยาThirachayaรุ่งเรือง
ฒาณิศร์Thanisornเสน่ห์แรง
ฒัญชยาThanchayaสง่างาม
ฒินาวรรณThinawanความงามที่ชาญฉลาด
ฒาณิชย์Thanichaiสง่างาม

ชื่อลูกชายเริ่มต้นด้วย ธ

ชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษความหมาย
ธานีThaniอาณาจักร
ธัญวรรณThanawanดาวรุ่ง
ธานินทร์Thaninฉลาด
ธรรมวิทย์Dhammawitความรู้อันชอบธรรม
ธรรมชาติDhammachatเป็นธรรมชาติ
ธรรมชาติมาDhammachatmaเกิดมาเป็นธรรมชาติ
ธนัชชาThanacharทอง
ธนิภาพThaniparpร่ำรวย
ธนิตาThanitaดนตรี
ธนานันท์Thanananร่ำรวย

ชื่อเด็กผู้ชายทีไ่ด้นำมาแนะนำในบทความนี้ ล้วนมีความหมายครอบคลุมถึงคุณลักษณะและคุณธรรมที่พ่อแม่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นชัยชนะของธีระชัย ความยิ่งใหญ่ของทวิภา หรือวีรกรรมของดุษณี ชื่อเหล่านี้สะท้อนถึงความหวังและแรงบันดาลใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกชาย แต่ละชื่อมีความหมายเฉพาะของตัวเองและมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเพณีการตั้งชื่อไทย

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , ,