ยืมเงินทรู (Truemove) 5-100 บาท แต่ละบาทกดอะไร ต้องรู้อะไรบ้าง?

ยืมเงิน

ADVERTISEMENT

[สารบัญ] ยืมเงินทรู (Truemove) 5-100 บาท แต่ละบาทกดอะไร ต้องรู้อะไรบ้าง?
  Add a header to begin generating the table of contents

  หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้โทรศัพท์มือถือเครือข่ายทรูมูฟ เอช (Truemove H) ต้องการยืมเงิน ยืมโทร ยืมเน็ต ยืมวัน หรือยืม WiFi เพื่อใช้ฉุกเฉินไม่ว่าจะในกรณีใดๆก็ตาม ทาง Truemove H นั้นมีบริการยืมเหล่านี้เตรียมพร้อมไว้ให้คุณแล้ว ซึ่งบริการเหล่านี้ก็มีค่าธรรมเนียมถูกแสนถูกและขั้นตอนที่สุดจะง่าย รู้อย่างนี้แล้ว เราขอเริ่มแนะนำวิธียืมเงิน ยืมโทร ยืมเน็ต ยืมวัน หรือยืม WiFi จากทรูมูฟ เอช แบบง่ายๆ พร้อมทั้งค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขต่างๆที่คุณต้องรู้!

  Truemove H

  ยืมเงินทรูมูฟ กดอะไร
  5 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 / 70 /80 / 90 / 95 บาท

  การยืมเงินทรูมูฟไม่ว่าจะกี่บาทก็ตามจะมีค่าธรรมเนียมเสมอ ซึ่งค่าธรรมเนียมนั้นจะคิดก็ต่อเมื่อเราได้เติมเงินโทรศัพท์มือถือในครั้งถัดไป ทางทรูได้เปิดให้บริการยืมเงินตั้งแต่ 5 – 95 บาท ซึ่งยอดเงินที่เราสามารถยืมได้อาจจะไม่ได้สูงสุด 95 บาทเสมอไป ซึ่งเราต้องทำการตรวจสอบก่อนยืมเสมอ อีกทั้งผู้ที่สามารถยืมได้นั้นจะต้องเข้าเงื่อนไขที่ทางทรูได้กำหนดเอาไว้ ดังนั้นเราได้เตรียมข้อมูลค่าธรรมเนียม วิธีตรวจสอบ วิธียืม และเงื่อนไขในการยืมมาให้แล้วด้านล่างนี้

  เปรียบเทียบจำนวนเงินต่อค่าธรรมเนียม

  จำนวนเงินที่ยืม

  ค่าธรรมเนียม

  5 บาท

  1 บาท

  10 บาท

  2 บาท

  20 บาท

  2 บาท

  30 บาท

  4 บาท

  40 บาท

  5 บาท

  50 บาท

  6 บาท

  60 บาท

  7 บาท

  70 บาท

  8 บาท

  80 บาท

  9 บาท

  90 บาท

  11 บาท

  95 บาท

  11 บาท

  ขั้นตอนการกดยืมเงินทรูมูฟ

  1. กด *937# และโทรออก เพื่อทำการเช็คสิทธิ์ เช็คค่าธรรมเนียม และเช็คยอดเงินสูงสุดที่สามารถยืมได้
  2. กด *937*จำนวนเงินที่ต้องการยืม# และโทรออก ตัวอย่างเช่น กด *937*20# เพื่อทำการยืมเงินทรู 20 บาท
  3. รอรับ SMS ยืนยัน พร้อมแจ้งค่าบริการ ค่าธรรมเนียมที่เราจะต้องเสียให้กับทางทรูมูฟในการเติมเงินครั้งต่อไป

  เงื่อนไขในการยืมเงินทรูมูฟ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือต้องได้เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) หรือมียอดการใช้สะสม 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ที่สามารถยืมเงินทรูได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 5 บาท

  ยืมโทรทรูมูฟ กดอะไร
  5 / 25 นาที

  หากคุณไม่ต้องการยืมเงินทรูมูฟ เพียงแค่ต้องการโทรออกเท่านั้น ทางทรูมูฟเองก็มีทางเลือกอย่าง ยืมโทรทรูมูฟ ซึ่งมีให้เลือกอยู่ 2 แบบ คือ 1. ยืมโทรทุกเครือข่าย 5 นาที 2. ยืมโทรทุกเครือข่าย 25 นาที และแน่นอนยืมโทรทรูมูฟก็มีค่าธรรมเนียมและเงื่อนไขเหมือนกัน ซึ่งเราได้เรียบเรียงข้อมูลต่างๆมาให้ด้านล่างแล้ว

  เปรียบเทียบจำนวนนาทีต่อค่าธรรมเนียม

  นาที

  ค่าธรรมเนียม

  5 นาที

  2 บาท

  25 นาที

  10 บาท

  ขั้นตอนการกดยืมนาทีทรูมูฟ

  • ยืมโทร 5 นาที : กด *919*1# และโทรออก
  • ยืมโทร 25 นาที : กด *919*12# และโทรออก

  เงื่อนไขในการยืมนาทีทรูมูฟ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือต้องได้เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) หรือมียอดการใช้สะสม 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ที่สามารถยืมเงินทรูได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 5 บาท และ มีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 1 วัน
  • เมื่อทำการยืมโทรแล้ว เราจะสามารถใช้ได้ถึง 23.59น. ของวันที่ยืม

  ยืมเน็ตทรูมูฟ กดอะไร
  10 / 50 MB

  นอกจากบริการยืมเงิน ยืมโทรแล้ว อีกบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ทรูเป็นอย่างมากเลยคือ บริการให้ยืมเน็ต ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 2 แบบดังนี้ 1. ให้เน็ต 3G/EDGE/GPRS 10 MB 2. ให้เน็ต 3G/EDGE/GPRS 50 MB และก็เช่นเคยบริการยืมเน็ตมีค่าธรรมเนียม วิธีกดยืมเน็ตและเงื่อนไขต่างๆตามด้านล่างนี้เลย

  เปรียบเทียบจำนวนเน็ตต่อค่าธรรมเนียม

  เน็ต

  ค่าธรรมเนียม

  10 MB

  2 บาท

  50 MB

  10 บาท

  ขั้นตอนการกดยืมเน็ตทรูมูฟ

  • ยืมเน็ต 3G 10MB : กด *919*2# และโทรออก
  • ยืมเน็ต 3G 50MB : กด *919*22# และโทรออก

  เงื่อนไขในการยืมเน็ตทรูมูฟ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือต้องได้เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) หรือมียอดการใช้สะสม 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ที่สามารถยืมเงินทรูได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 5 บาท และ มีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 1 วัน
  • เมื่อทำการยืมเน็ตแล้ว เราจะสามารถใช้ได้ถึง 23.59น. ของวันที่ยืม

  ยืมวันทรูมูฟ กดอะไร
  30 วัน

  ยืมวันทรูมูฟ บริการยืมฉุกเฉินจากทรู สำหรับคนที่มีวันเหลือน้อยมากใกล้หมด ซึ่งบริการยืมวันมีเพียง 1 แบบ คือ ยืมวัน 30 วัน ค่าธรรมเนียม 2 บาท วิธีกดยืมและเงื่อนไขตามด้านล่างนี้เลย

  เปรียบเทียบจำนวนวันต่อค่าธรรมเนียม

  วัน

  ค่าธรรมเนียม

  30 วัน

  2 บาท

  ขั้นตอนการกดยืมวันทรูมูฟ

  • ยืมวัน 30 วัน : กด *919*3# และโทรออก

  เงื่อนไขในการยืมวันทรูมูฟ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือต้องได้เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) หรือมียอดการใช้สะสม 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ที่สามารถยืมเงินทรูได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 5 บาท และ มีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 5 วัน

  ยืม WiFi ทรูมูฟ กดอะไร
  5 ชม.

  บริการให้ใช้ทันใจจากทรูมูฟอันสุดท้ายที่เราจะมาแนะนำคือ บริการให้ยืม WiFi ทรูมูฟ ซึ่งบริการนี้มีทั้งหมด 1 แบบ คือ 5 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 10 บาท วิธีกดยืมและเงื่อนไขตามด้านล่างนี้เลย

  เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมง WiFi ต่อค่าธรรมเนียม

  วัน

  ค่าธรรมเนียม

  5 ชม.

  10 บาท

  ขั้นตอนการกดยืม WiFi ทรูมูฟ

  • ยืมวัน 30 วัน : กด *919*3# และโทรออก

  เงื่อนไขในการยืม WiFi ทรูมูฟ

  • เบอร์โทรศัพท์มือถือต้องได้เปิดใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน (90 วัน) หรือมียอดการใช้สะสม 200 บาทขึ้นไป
  • ผู้ที่สามารถยืมเงินทรูได้จะต้องมียอดเงินคงเหลือน้อยกว่า 5 บาท และ มีวันใช้งานเหลืออย่างน้อย 5 วัน

  คำถามที่พบบ่อย

  ยืมเงินทรูไม่ได้ ต้องทำอย่างไร ?

  กด 911 ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง 10 หลัก# เพื่อให้เลขปลายทางโทรกลับ

  ลืมรหัส WiFi by TrueMove H ทำอย่างไร ?

  ติดต่อ 1331 หรือกด 8714# โทรออก

  จะเห็นได้ว่า ในช่วงเวลาฉุกเฉิน ไม่ว่าคุณต้องการอะไร เช่น เงิน โทร วัน เน็ต หรือแม้แต่ WiFi ทรูมูฟได้มีบริการเหล่านี้พร้อมให้คุณยืมอยู่แล้ว อีกทั้งขั้นตอนการยืมก็ง่าย สะดวก รวดเร็ว กดไม่กี่ปุ่มก็ยืมได้ทันที ดังนั้นแล้วหากคุณจำเป็นหรือมีเหตุฉุกเฉินต้องใช้ ก็อย่าลืมใช้บริการให้ใช้ทันใจนะ!

  เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  ติดตามรับบทความน่าสนใจ​

  ADVERTISEMENT

  คุณอาจชอบ..

  Scroll to Top