ยืมเงินดีแทค (Dtac) 10 50 100 / ยืมเน็ต ยืมวัน ใจดีให้ยืม กดอะไร ?

ยืมเงิน Dtac

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ใช้เครือข่ายดีแทคประเภทเติมเงินอยู่ และตอนนี้กำลังประสบปัญหาเงินหมด แต่ประสงค์ต้องการโทรออก ใช้เน็ตหรืออื่นๆ เราขอแนะนำให้รู้จักกับ บริการใจดี จาก Dtac ซึ่งเป็นบริการให้ยืม คุณสามารถยืมเงิน ยืมวัน ยืมเน็ตก่อน และจ่ายคืนเอาทีหลังได้ ซึ่งวันนี้เราจะขอแนะนำวิธี ขั้นตอนการกดรับบริการใจดีในปี 2567 และตอบคำถามต่างๆที่เกี่ยวกับบริการยืมนี้ให้ทุกคนได้ทราบกัน!

Dtac

ยืมเงินดีแทค กดอะไร ?
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 บาท

บริการใจดีให้ยืมเงิน ของ Dtac นั้นมีให้ยืมตั้งแต่ 10-100 บาท ซึ่งวงเงินการให้ยืมสูงสุดจะถูกคำนวนจาก ยอดและอายุการใช้งานของผู้ยืม ด้วยเหตุนี้ทำให้บางครั้งเราอาจไม่สามารถยืมเงินในจำนวนที่เราต้องการได้ ดังนั้นเราควรตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้งก่อนทำการยืมเสมอ สำหรับวิธีการเช็คสิทธิ์ ขั้นตอนการกดยืมเงินดีแทค และข้อมูลค่าธรรมเนียม เงื่อนไขต่างๆ เราได้เตรียมมาให้ ด้านล่างนี้แล้ว

เปรียบเทียบจำนวนเงินต่อค่าธรรมเนียม

จำนวนเงินที่ยืม

ค่าธรรมเนียม

10-30 บาท

2 บาท

40-50 บาท

3 บาท

60 บาท

4 บาท

70-80 บาท

5 บาท

90-100 บาท

6 บาท

ขั้นตอนการกดยืมเงินดีแทค

 1. กด *110*0# และโทรออก เพื่อทำการเช็คสิทธิ์ว่าเราสามารถใช้บริการใจดีให้ยืมได้หรือไม่กันก่อน

 2. กด *110*ยอดยืม# และโทรออก เพื่อทำการยืมเงิน ตัวอย่างเช่น *110*30# เพื่อยืมเงิน 30 บาท

 3. รอรับ SMS จาก Dtac แจ้งยืนยันการยืมเงิน ภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขในการยืมเงินดีแทค

 • ผู้ที่ต้องการใช้ บริการใจดีให้ยืม ต้องยอดใช้งานสะสม 200 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้บริการ และต้องมียอด 20 บาท ในเดือนล่าสุด
 • ต้องมีวันคงเหลือพอให้ใช้งาน (1 วัน)
 • ต้องมียอดเงินในกระเป๋าตั้งแต่ 0 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีสถานะปกติและไม่อยู่ระหว่างการขอโอนย้ายเครือข่าย

ยืมเน็ตดีแทค กดอะไร ?
6-24 ชั่วโมง

บริการใจดีให้ยืมเน็ต จากดีแทคนั้นมาด้วยความเร็วเน็ตสูงสุด 6 Mbps สามารถเลือกยืมได้ 2 แบบ 1. 24 ชั่วโมง 2. 6 ชั่วโมง ซึ่งทั้ง 2 แบบ ผู้ยืมสามารถใช้เน็ตได้อย่างไม่จำกัดตลอดช่วงเวลาการยืม ผู้ที่สนใจยืมเน็ตจากดีแทคสามารถดูวิธีการเช็คสิทธิ์ ขั้นตอนการกดยืมเน็ตดีแทค และข้อมูลค่าธรรมเนียม เงื่อนไขต่างๆได้จากด้านล่างนี้เลย

เปรียบเทียบจำนวนชั่วโมงต่อค่าธรรมเนียม

จำนวนเน็ตที่ยืม

ค่าบริการ

ค่าธรรมเนียม

24 ชั่วโมง

32 บาท

3 บาท

6 ชั่วโมง

10 บาท

2 บาท

ขั้นตอนการกดยืมเน็ตดีแทค

 • กด *111# และโทรออก เพื่อทำการยืมเน็ต

เงื่อนไขในการยืมเน็ตดีแทค

 • ผู้ที่ต้องการใช้ บริการใจดีให้ยืมเน็ต ต้องยอดใช้งานสะสม 200 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้บริการ และต้องมียอด 20 บาท ในเดือนล่าสุด
 • ต้องมีวันคงเหลือพอให้ใช้งาน (1 วัน)
 • ต้องมียอดเงินในกระเป๋าตั้งแต่ 10 บาทขึ้นไป
 • ต้องมีสถานะปกติและไม่อยู่ระหว่างการขอโอนย้ายเครือข่าย
 • ไม่อนุญาติให้ใช้งานในเชิงพาณิชย์ ฮอตสปอต หรือบิททอร์เรนต์

ยืมวันดีแทค กดอะไร ?
30 90 180 วัน

ผู้ใช้บริการดีแทคที่กลัววันหมด ใช้ไม่แพคเก็จที่เติมเงินไปล่าสุดไม่คุ้ม ต้องการยืดวันเวลาหมดออกไป ดีแทคก็มีบริการใจดีแจกวัน ให้ยืมวันนานได้ 3 แบบ 1. 30 วัน 2. 90 วัน 3. 180 วัน ซึ่งหากคุณต้องการยืมวันก็สามารถดูวิธีการยืม เงื่อนไข ค่าธรรมเนียมได้ด้านล่างนี้เลย!

เปรียบเทียบจำนวนวันต่อค่าธรรมเนียม

จำนวนวันที่ยืม

ค่าธรรมเนียม

กดอะไร ?

30 วัน

3 บาท

*113*30#

90 วัน

9 บาท

*113*90#

180 วัน

15 บาท

*113*180#

ขั้นตอนการกดยืมวันดีแทค

 • กด *113*จำนวนวันที่ต้องการ# และโทรออก เพื่อทำการยืมวัน ต้วอย่างเช่น *113*30# เพื่อยืมวัน 30 วัน

เงื่อนไขในการยืมวันดีแทค

 • ผู้ที่ต้องการใช้ บริการใจดีให้ยืมเน็ต ต้องยอดใช้งานสะสม 200 บาทขึ้นไปนับตั้งแต่เปิดใช้บริการ และต้องมียอด 20 บาท ในเดือนล่าสุด
 • ต้องมีวันสะสมสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
 • ไม่มีค่าชำระต่างๆที่เกี่ยวกับบริการใจดีให้ยืม ก่อนใช้บริการยืมวัน

คำถามที่พบบ่อย

ทำไมถึงยืมเงินดีแทคไม่ได้ ?

บริการใจดีให้ยืมนั้น ลูกค้าต้องมีคุณสมบัติที่กล่าวมาข้างต้นให้ครบถ้วน ถึงทำการยืมได้

ทำไมยืมเงิน จำนวนท่าเดิมไม่ได้ ?

วงเงินการใช้จะถูกคำนวนจาก ยอดการใช้งาน และอายุการใช้งานของหมายเลข

เป็นอย่างไรบ้าง ? กับข้อมูลวิธีการยืมเงินดีแทคและเงื่อนไข คุณสมบัติต่างๆที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ หากคุณประสบเหตุฉุกเฉิน ก็อย่าใช้บริการยืมเงิน ยืมเน็ต หรือยืมวัน เหล่านี้นะ!

หากถูกใจอย่าลืม กดแชร์!
Tags: , , ,